Device Certifications | Lexmark România

Device Certifications

Prezentare generală

Criteriile comune oferă un cadru pentru validarea funcţionalităţii securităţii sistemului/sistemelor, prin efectuarea unui set de teste riguroase şi repetabile. Acest cadru oferă clienţilor din ţările participante asigurarea că produsul/produsele testat(e) îndeplineşte/îndeplinesc criteriile convenite la nivel internaţional privind funcţionalitatea securităţii. Dispozitivele Lexmark sunt validate prin intermediul unui laborator independent, agrementat la nivel internaţional, care utilizează cele mai recente reglementări din domeniu. Pe durata ultimelor două cicluri de evaluare, produsele Lexmark au fost validate utilizând profilele de protecţie IEEE 2600, aprobate de CCRA. Profilul de protecţie IEEE 2600 a fost conceput pentru a defini ameninţările de securitate legate de copierea pe suport fizic şi funcţionalitatea securităţii pentru combaterea acestor ameninţări, cât şi pentru a realiza testarea asiguratorie pentru o clasă de dispozitive de securitate asociate copierii de suport fizic. Dacă un produs evaluat într-o anumită ţară îndeplineşte cerinţele definite în cadrul Criteriilor comune, se consideră acesta obţine o evaluare valabilă în toate celelalte ţări care au semnat Acordul de recunoaştere a Criteriilor comune (CCRA), ce include Parteneriatul naţional S.U.A. pentru asigurarea informaţiilor (NIAP). În practică, acest lucru poate avea drept consecinţă condiţii comune de achiziţie pentru ţările care fac parte din CCRA.

În unele cazuri, Lexmark poate avea două sau mai multe evaluări separate pentru modele similare.  Cauza acestei situaţii constă în faptul că anumite dispozitive Lexmark sunt livrate cu hard disk sau includ alte diferenţe funcţionale, ceea ce duce la necesitatea validării capacităţilor de securitate ale dispozitivului prin obiective de securitate suplimentare. Adăugarea acestor dispozitive validate oferă clienţilor Lexmark mai multe opţiuni atunci când selectează dispozitivul corespunzător , care să îndeplinească propriile cerinţe de securitate internă.

Avantaje

  • Validarea de către o terţă parte asigură clienţii de faptul că funcţionalităţile de securitate protejează dispozitivul conform afirmaţiilor producătorului.
  • Dispozitivele sunt validate utilizând Standardul IEEE 2600-2008 pentru tehnologia informaţiei: Securitatea dispozitivului şi sistemului de copiere pe suport fizic.
  • Asupra dispozitivelor Lexmark se efectuează două validări separate: una pentru dispozitivele cu hard disk şi una în cazul dispozitivelor fără hard disk.

Certificate curente

Protection Profile for Hardcopy Devices [HCD], version 1.0

Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622 and CX625 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, and XC9265 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, and XC8160 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CS921 and CS923 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C6160 and CS820 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers with firmware version MXTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers with firmware version CXTZJ.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725h and XC4150 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725 and XC4140 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C4150, CS720 and CS725 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers with firmware version MXTGM.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers with firmware version MSTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)

ISO 27001 Certificate

ISO / IEC 27001 : 2013
Information Security Management System

UL Cybersecurity Assurance Program Certificate

UL 2900-1
Lexmark CS720, CS725, CS820, C4150, C6160, CX725, CX820, CX825, CX860, XC4140, XC4150, XC6152, XC8155 and XC8160.

Nivelul 3 de asigurare a evaluării (EAL)

Multifuncţional Lexmark cu hard disk, CSEC, versiunea 1.0, 15-03-2017, 16FMV1481-45:1
Lexmark CX725h, CX820, CX860, XC4150, XC6152, XC8155, and XC8160
Multifuncţional Lexmark fără hard disk, CSEC, versiunea 1.0, 11-03-2016, 15FMV84-47:1
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
Multifuncţional Lexmark cu hard disk, CSEC, versiunea 1.0, 11-03-2016, 15FMV5784-48:1
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, MX910, MX911, MX912, XM7155, XM7163, XM7170, XM9145, XM9155, XM9165, CX510h, and XC2132

Nivelul 2 de asigurare a evaluării (EAL)

CCEVS-VR-VID10511-2014
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
CCEVS-VR-VID10512-2014
Lexmark MS610e, MS810e, MS812e, M3150, M5155, M5163, M5170, and CS510
CCEVS-VR-VID10373-2011
Lexmark X466, X656, X658, X738, X860, X862, and X864
Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS Approved Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS-VR-VID10510-2014
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, XM7155, XM7163, XM7170, CX510h, and XC2132
CCEVS-VR-10456-2012
Lexmark X548, XS548, X792, XS796, X925, XS925, X950, X952, X954, XS955 and 6500e Scanner (with T650, T652, or T654 Printer)
CCEVS-VR-VID10369-2011
Lexmark X463, X464, X651, X652, X654, X734 and X736