Inteligentná digitalizácia dokumentov pre bankovníctvo

Zjednodušené spracovanie dokumentov určené pre banky


black triangle

Lepšie, rýchlejšie služby s menším množstvom manuálnych úkonov

Inteligentná digitalizácia dokumentov pre bankovníctvo od spoločnosti Lexmark pomáha bankám zautomatizovať a zjednodušiť náročné manuálne a papierové procesy, zvýšiť produktivity zamestnancov a svojim zákazníkom ponúknuť služby, ktoré očakávajú.

banking-branch-capture

Digitalizácia vyššej úrovne realizovaná v rámci celého podniku


Zjednodušenie spracovania bankových úkonov

Vďaka inteligentnej digitalizácii dokumentov sú banky schopné zjednodušiť digitalizáciu a skenovanie dokumentov v mieste ich vzniku. Vďaka tomu sa dokumenty digitálne indexujú a monitorujú. Extrahované údaje a obsah sa potom bez problémov odošle do systému servera banky.

Chyby sa automaticky zachytia už na začiatku procesu a zobrazia sa zamestnancom banky, ktorí môžu vďaka tomu riešiť výnimky ešte pred odchodom zákazníka. Táto úroveň automatizácie zjednodušuje spracovanie, umožňuje získať viac času na riešenie potrieb zákazníkov a poskytuje zamestnancom pobočky možnosť predávať ďalšie bankové produkty a služby.

Podporte efektivitu a úspory

Banky chcú zmeniť procesy využívajúce papier, mať na pobočkách menej zamestnancov a zlepšiť služby zákazníkom. Vďaka digitalizácii dokumentov na pobočke v okamihu, keď ste ich dostali, budete schopní zredukovať manuálne overovanie a zadávanie údajov, a eliminovať duplicitné vykonávanie činností.

Na zaistenie jednoduchého otvárania nových účtov možno veľké percento účtov spracovať priamo bez manuálneho zásahu – vďaka čomu sa kancelárski úradníci môžu venovať len riešeniu výnimiek. Vďaka tomu dokončíte procesy rýchlejšie s nižšími nákladmi a vyššou mierou spokojnosti zákazníkov.

Zvýšte úroveň zabezpečenia a dodržiavania predpisov

Úporná snaha o dodržiavanie súladu s neustále sa meniacimi nariadeniami a zaisťovanie štandardizovaných procesov môžu znižovať efektivitu a viesť k vysokým pokutám. Inteligentná digitalizácia dokumentov umožňuje digitalizovať papierovú dokumentáciu či údaje z pobočiek a začleniť obchodné pravidlá na okamžité overenie súladu s predpismi, čo vám umožní riešiť nové požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov bez vyčleňovania ďalších prostriedkov alebo zamestnancov.

Rýchla konverzia obsahu z papiera do digitálnej podoby vám navyše pomôže zaistiť zvýšenie zabezpečenia, podporiť jednoduché ukladanie a archivovanie a mať vždy k dispozícii referencie pre audit pri preukazovaní súladu s požiadavkami právnych predpisov.

Riešenie pre vaše špecifické potreby

Chápeme, že vaše procesy, systémy a požiadavky na informácie sú špecifické pre vaše podnikanie, a neflexibilné univerzálne riešenie vám jednoducho nebude vyhovovať. Preto sme vytvorili funkciu inteligentnej digitalizácie dokumentov, ktorá zaistí flexibilitu a prispôsobiteľnosť. Rozsah funkcií riešenia môže siahať od priameho skenovania záznamov do vášho systému až po inteligentné spracovanie dokumentov.

Pri výbere toho, čo je správne pre vašu banku, sa budete môcť rozhodnúť, aká úroveň funkcií bude najlepšie spĺňať vaše špecifické potreby. Navyše naše všestranné možnosti integrácie vám zabezpečia flexibilitu infraštruktúry a umožnia tesnejšie prepojiť a zjednotiť obchodné procesy a systémy.

VIDEO

Inteligentná digitalizácia dokumentov od spoločnosti Lexmark

[MP4 03:13]

Eliminujte manuálne obchodné procesy v činnostiach vašej banky vďaka inteligentnej digitalizácii dokumentov

Súvisiace riešenia spoločnosti Lexmark

Správa tlače

Obmedzenie nepotrebnej tlače, ochrana dôverných bankových informácií a poskytovanie väčšej mobility.

Súvisiace prepojenia

Správy analytika

Správa o službách zameraných na pracovné postupy súvisiace so správou dokumentov

Správa spoločnosti IDC MarketScape označuje spoločnosť Lexmark za lídra v oblasti služieb zameraných na pracovné postupy súvisiace so správou dokumentov