Profesionálne služby | Lexmark Slovensko

Profesionálne služby

Spoločnosť Lexmark, ktorá výborne rozumie technológii a disponuje jedinečnými odbornými znalosťami získanými pri vývoji prispôsobených riešení výstupu pre tisíce organizácií, má dostatok odborných znalostí potrebných nato, aby vám pomohla objaviť skryté príležitosti vo vašom výstupnom prostredí a implementovať stratégie a procesy na zjednodušenie informačných tokov vo vašom podnikaní.

Profesionálne služby spoločnosti Lexmark, konzultačná zložka našej spoločnosti, prinášajú do vašej jedinečnej obchodnej situácie odborné skúsenosti spoločnosti Lexmark s cieľom navrhovať a implementovať praktické riešenia, ktoré zvýšia produktivitu a znížia prevádzkové náklady vo vašom výstupnom prostredí. Profesionálne služby siahajú od konzultácií venovaných posúdeniu a vyhodnoteniu až po návrh a implementáciu systémov. Poskytujú sa troma formami:

Programy zisťovania

Väčšina organizácií podceňuje vplyv, ktorý môžu mať životný cyklus dokumentov a služby súvisiace s výstupom na ich ziskovosť. Nielen že majú vplyv na investície a prevádzkové náklady, ale na prevádzkové výsledky môžu mať veľký vplyv aj produktivita a úroveň spokojnosti používateľov. Zvýšenie efektivity vašich sieťových a priamo pripojených tlačiarní, kopírok, faxovacích a skenovacích zariadení môže priamo viesť k zvyšovaniu produktivity.

Vývoj a integrácia riešení

Množstvo rutinných úloh spracovania výstupu je vhodných na automatizáciu, čím sa vaši pracovníci uvoľnia pre dôležitejšie činnosti. Spoločnosť Lexmark ponúka odborné skúsenosti v oblasti automatizácie procesov s intenzívnou tlačou dokumentov vo vašej organizácii prostredníctvom riešení prevodu papierových dokumentov na digitálne, ktoré zrýchlia zdieľanie informácií s cieľom dosiahnuť efektivitu a úsporu nákladov v rámci celej vašej organizácie a zvýšiť jej produktivitu a konkurencieschopnosť.

Predajcovia

Spoločnosť Lexmark si uvedomuje komplikácie, ktoré prinášajú riešenia pre tlač a pracovné postupy, a pracuje na tom, aby im dokonale porozumela. Poradenský tím technickej podpory spoločnosti Lexmark je pripravený pomáhať vám s redukciou výstupu, bezpečnou tlačou, zabezpečením, zjednodušovaním procesov, aplikáciami a konsolidáciou zariadení. Sme s vami, od posúdenia aktuálneho stavu až po implementáciu budúceho stavu, čím pomáhame uskutočniť vašu víziu. Technická podpora predaja spoločnosti Lexmark s vami spolupracuje pri riešení problémov s obchodným výstupom a pracovnými postupmi. Pomôže vám s vašimi budúcimi technickými požiadavkami, aby ste mohli napredovať.

Get Started

Click here to contact Lexmark