Riešenia pre školstvo | Lexmark Slovensko

Riešenia pre školstvo

Riešenia pre správu dokumentov, ktoré vám poskytujú viac času na učenie.

Softvérové riešenia vyvinuté odborníkmi spoločnosti Lexmark na vzdelávanie premenia vaše multifunkčné produkty na univerzálne výkonné platformy. S jednoduchou dotykovou technológiou.

Riešenia pre testovanie a klasifikáciu

Pomocou riešení spoločnosti Lexmark pre testovanie a klasifikáciu môžu učitelia na požiadanie tlačiť hárky s testami na doplňovanie vysokej kvality pomocou multifunkčnej laserovej tlačiarne Lexmark a naskenovať vyplnené testy, ktoré sa automaticky oznámkujú. Výsledky testov sa generujú okamžite, čo pomáha učiteľom rýchlo odhaliť medzery vo vedomostiach.

Riešenie spoločnosti Lexmark pre spracovanie individuálnych študijných plánov

Namiesto ukladania dokumentov o individuálnych študijných plánoch do kartotékových skriniek naskenujte dôležité záznamy o vzdelávaní svojich študentov a uložte ich do zabezpečeného odkladacieho priestoru, ktorý jedným kliknutím sprístupňuje informácie každému autorizovanému používateľovi.

Riešenie spoločnosti Lexmark na zjednodušenie ovládania

Dotykové obrazovky môžu predstavovať problémy z hľadiska použiteľnosti a zjednodušenia ovládania pre ľudí, ktorí sú slepí alebo zrakovo postihnutí, majú znížené motorické schopnosti alebo používajú invalidné vozíky. Riešenie spoločnosti Lexmark na zjednodušenie ovládania (Lexmark Accessibility Solution) je webový softvér, ktorý pomáha používateľom vytvoriť úlohy kopírovania, faxovania a skenovania z počítača alebo prenosného zariadenia pripojeného k sieti, akým je napríklad iPhone, iPad alebo zariadenie PDA so zjednodušením ovládania.

Opýtajte sa na tieto ďalšie riešenia spoločnosti Lexmark pre školstvo:

  • Riešenie spoločnosti Lexmark pre optické rozpoznávanie znakov v pracovnej skupine
  • Riešenie Lexmark Scan to SharePoint™