Inteligentná digitalizácia dokumentov pre poisťovníctvo

Zjednodušené spracovanie dokumentov určené pre vaše jedinečné potreby


black triangle

Zmeňte procesy pomocou jednoduchej, intuitívnej digitalizácie dokumentov

Inteligentná digitalizácia dokumentov pre poisťovníctvo od spoločnosti Lexmark pomáha poisťovateľom digitalizovať papierové dokumenty a zjednodušiť procesy na dosiahnutie vyššej úrovne efektívnosti, zabezpečenia, úspory a služieb. Vďaka využitiu jednoduchej a automatizovanej digitalizácie dokumentov v mieste ich vzniku možno dosiahnuť lepšiu prehľadnosť a presnosť od začiatku až do konca.

smart-document-capture-for-insurance

Venujte sa zákazníkom vďaka vyššej úrovni digitalizácie


Zjednodušenie procesov využívajúcich papier

Spracovanie papierových formulárov a dokumentov je náročné, najmä ak tieto procesy musia zahŕňať viaceré lokality a týkajú sa množstva rôznych zamestnancov. To je dôvod, prečo inteligentná digitalizácia dokumentov umožňuje vašim zamestnancom naskenovať a digitalizovať papierové žiadosti a dokumenty na mieste ich vzniku – v kancelárii agentúry alebo na inom vzdialenom mieste – a kedykoľvek, kdekoľvek zaistiť ich načítanie a dostupnosť. V dôsledku toho je spracovanie dokumentácie jednoduchšie, vyžaduje si menej manuálnych úkonov a menej vyhľadávania tých správnych informácií.

Podporte efektivitu a úspory

Zamestnanci poisťovní často trávia veľa času manuálnym spracovaním dokumentácie a následným opravovaním chýb spojených so zadávaním údajov. Tieto procesy sú drahé, pomalé – v niektorých prípadoch si ich dokončenie vyžaduje niekoľko dní – a sú príčinou toho, že sa nemôžete venovať svojim zákazníkom a plniť ich požiadavky v správnom čase a efektívne.  Inteligentná digitalizácia dokumentov umožňuje eliminovať úkony, ktoré sa v minulosti vykonávali manuálne, a zredukovať duplicitné činnosti s cieľom zvýšiť digitalizáciu a produktivitu procesov. Vďaka využitiu platformy multifunkčných zariadení Lexmark v kanceláriách poisťovní možno zaistiť jednoduchú digitalizáciu dokumentov, zvýšenie efektivity a rýchlosti a zníženie nákladov na spracovanie dokumentov.

Podpora zabezpečenia a dodržiavania predpisov

Úporná snaha o zabezpečenie dôverných z hľadiska podnikania dôležitých informácií a zaisťovanie štandardizovaných procesov môžu znižovať efektivitu a viesť k vysokým pokutám. Inteligentná digitalizácia dokumentov umožňuje digitalizovať dokumentáciu v mieste jej prijatia, eliminovať stratu dokumentov a zabezpečiť získanie všetkých potrebných údajov už na začiatku. A pretože sa informácie konvertujú z papiera do digitálnej podoby, budete môcť využívať účinnejšie bezpečnostné opatrenia, zjednodušiť ukladanie a archiváciu a jednoducho vyhľadávať a vykonávať audit.

Splníme vaše špecifické potreby

Neexistujú dve rovnaké poisťovacie spoločnosti. Vaše procesy, systémy a požiadavky na informácie sú špecifické z hľadiska vašich dlhodobých a krátkodobých cieľov a neflexibilné univerzálne riešenie vám jednoducho nebude vyhovovať. Preto sme vytvorili funkciu inteligentnej digitalizácie dokumentov, ktorá zaistí flexibilitu a prispôsobiteľnosť. Pri výbere toho, čo je správne pre vašu organizáciu, sa budete môcť rozhodnúť, aká úroveň digitalizácie údajov bude najlepšie spĺňať vaše špecifické potreby. Navyše naše všestranné možnosti integrácie vám zabezpečia flexibilitu infraštruktúry a umožnia tesnejšie prepojiť a zjednotiť obchodné procesy a systémy.

VIDEO

Digitalizácia a automatizácia pracovných postupov

[MP4 02:47]

Zautomatizujte správu pracovných postupov a procesov využívaných pri vašich poistných činnostiach vďaka inteligentnej digitalizácii dokumentov

Súvisiace riešenia spoločnosti Lexmark

Správa tlače

Obmedzenie nepotrebnej tlače, ochrana dôverných bankových informácií a poskytovanie väčšej mobility.

Súvisiace prepojenia

Správy analytika

Správa o službách zameraných na pracovné postupy súvisiace so správou dokumentov

Správa spoločnosti IDC MarketScape označuje spoločnosť Lexmark za lídra v oblasti služieb zameraných na pracovné postupy súvisiace so správou dokumentov