Univerzálny ovládač tlačiarní | Lexmark Slovensko

Univerzálny ovládač tlačiarní

Čo je univerzálny ovládač tlačiarní?

Univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark poskytuje používateľom a správcom štandardizované riešenie jedného ovládača pre ich tlačové potreby. Namiesto inštalácie a spravovania jednotlivých ovládačov pre každý model tlačiarne môžu správcovia nainštalovať univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark, ktorý možno používať s mnohými jednofarebnými a farebnými laserovými tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami.

Výhody

Univerzálnosť

Univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark je k dispozícii v 22 jazykoch a podporuje viac ako 60 modelov tlačiarní pripojených lokálne alebo cez sieť. Všetky balíky boli testované v prostrediach serverových klastrov, Microsoft Terminal Server a Citrix a majú certifikáciu Microsoft WHQL (sú digitálne podpísané). Pre systémy Windows 2000 a novšie sú k dispozícii emulácie jazykov PCL 5, PCL XL a PostScript 3.

Obojsmerná komunikácia

Funkcia obojsmernej komunikácie umožňuje ovládaču automaticky zisťovať a aktualizovať nainštalovaný voliteľný hardvér v čase inštalácie i na žiadosť používateľa. Ovládaču to umožňuje prispôsobovať sa rozličným schopnostiam rôznych tlačiarní, avšak na rozdiel od iných univerzálnych ovládačov tlačiarní sú sieťové prenosy minimálne.

Nižšie náklady na podporu informačných technológií

Používaním balíkov univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark sa zjednodušuje testovanie a interná certifikácia ovládačov tlačiarní, pretože stačí spravovať jediný balík. Výrazne sa skracuje čas strávený pri inštalácii serverov aj pracovných staníc a tiež sa uvoľňuje veľká časť miesta na pevných diskoch, ktoré predtým zaberali mnohé ovládače špecifické pre jednotlivé produkty.

Zvýšenie produktivity používateľov

Balíky univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark používajú rovnaké grafické používateľské rozhranie ako ovládače špecifické pre jednotlivé produkty, na ktoré sú používatelia zvyknutí, a teraz budú rovnaké rozhranie zdieľať všetky fronty, čím sa zníži počet hovorov s technickou podporou. Používatelia si môžu vytvárať a ukladať profily pre svoje najpoužívanejšie nastavenia alebo môžu používať profily, ktoré pre nich vytvorilo oddelenie informačných technológií.

Podpora korporátnych iniciatív týkajúcich sa udržateľnosti

Správcovia môžu pomocou balíkov univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark podporovať zásady ochrany životného prostredia svojich organizácií. Predvolené nastavenia frontu možno upraviť tak, aby zahŕňali obojstrannú tlač, tlač viacerých strán na hárok (N-up), tmavosť tonera a iné opatrenia na úsporu zdrojov.

Kompatibilita s operačnými systémami

Univerzálne ovládače tlačiarní Lexmark sú k dispozícii pre nasledujúce operačné systémy v 32-bitových a 64-bitových verziách (ak je to možné):

 • Windows Server 2016
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista

Univerzálne ovládače tlačiarní sú tiež kompatibilné s nasledujúcimi implementáciami systému Citrix v 32-bitových a 64-bitových verziách (ak je to možné):

 • Citrix XenApp 7.11 
 • Citrix XenApp 7.9 
 • Citrix XenApp 7.8 
 • Citrix XenApp 7.7 
 • Citrix XenApp 7.6 
 • Citrix XenApp 7.5 
 • Citrix XenDesktop 7.11 
 • Citrix XenDesktop 7.9 
 • Citrix XenDesktop 7.8 
 • Citrix XenDesktop 7.7 
 • Citrix XenDesktop 7.6 
 • Citrix XenDesktop 7.5 
 • Citrix XenApp 6.5

Ovládače/softvér pre systém Windows

Tento balík obsahuje 32/64-bitový univerzálny ovládač tlačiarní s emuláciou jazykov PCL 5, PCL XL a PS3. Ovládač má certifikáciu Microsoft WHQL. Okrem toho obsahuje nasledujúce súčasti:

– Telefónny zoznam Lexmark – slúži na správu faxových kontaktov.
– Podsúčasť ovládača lTravel Print („mobilná tlač“) – umožňuje vyhľadávanie tlačiarní mobilných používateľov v čase tlače

Download

Ďalšie možnosti prevzatia

Kompatibilita zariadení

Jednofarebné laserové tlačiarne

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

E120n1

E2201

E230, E232, E234, E234n

E238, E240

E240n, E340, E342n

E250d, E250dn, E350d, E352dn, E450dn

E260, E260d, E260dn

E320, E322

E3211, E3231

E330, E332

E360d, E360dn

E460dn, E460dw, E462dtn

M1100 Series2
(M1140, M1140 Plus, M1145)

M3100 Series2
(M3150, M3150dn)

M5100 Series2
(M5155, M5163, M5163dn, M5170)

MS310 Series2
(MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn)

MS410 Series2
(MS410d, MS410dn, MS415dn, MS417dn)

MS510 Series2
(MS510dn, MS517dn)

MS610 Series2
(MS610de, MS610dn, MS617dn)

MS710 Series2
(MS710, MS711)

MS810 Series2
(MS810, MS811, MS812, MS817dn, MS817n, MS818dn)

MS910 Series2
(MS911de)

T420

T430

T520, T522

T620, T622

T630, T632, T634

T640, T642, T644

T650, T652, T654, T656

W820

W840

W850

Jednofarebné multifunkčné tlačiarne

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

6500e

MX310 Series2
(MX310dn, MX317dn)

MX410 Series2
(MX410de, MX417de)

MX510 Series2
(MX510de, MX511de, MX511dhe, MX517de)

MX610 Series2
(MX610de, MX611de, MX611dhe, MX617de)

MX6500e Series2
(MX6500e)

MX710 Series2
(MX710, MX711, MX717de, MX718de)

MX810 Series2
(MX810, MX811, MX812)

MX910 Series2
(MX910de, MX911dte, MX912dxe)

X203n, X204n

X264dn, X363dn, X364dn, X364dw

X340n3, X342n3

X422

X463de, X464de, X466dte, X466dtwe

X642e

X644e, X646e

X646ef

X651de, X652de, X654dte, X656de, X658de

X820e

X830, X832

X850e, X852e, X854e

X860e, X862e, X864e

XM1100 Series2
(XM1135, XM1140, XM1145)

XM3100 Series2
(XM3150)

XM5100 Series2
(XM5163, XM5170)

XM5200 Series2
(XM5263, XM5270)

XM7100 Series2
(XM7155, XM7163, XM7170)

XM7200 Series2
(XM7263, XM7270)

XM9100 Series2
(XM9145, XM9155, XM9165)

Farebné laserové tlačiarne

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

C510

C520, C522, C524

C530, C532, C534

C540, C543, C544, C546

C734, C736

C746dn, C746dtn, C746n, C748de,
C748dte, C748e

C750

C752

C760, C762

C770, C772

C780, C782, C782 XL

C790, C792

C912

C920

C925

C935

C950de

C2100 Series2
(C2132)

C9235

CS310 Series2
(CS310dn, CS310n, CS317dn)

CS410 Series2
(CS410de, CS410dn, CS410n, CS417dn)

CS510 Series2
(CS510de, CS517de)

CS720de

CS725de

CS727de

CS728de

CS820 Series
(CS820de, CS820dte, CS820dtfe)

CS827de

CS921de

CS923de

CS927de

CS4150

CS6160de

Farebné multifunkčné tlačiarne

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

CX310 Series2
(CX310dn, CX310n, CX317dn)

CX410 Series2
(CX410de, CX410e, CX417de)

CX510 Series2
(CX510de, CX517de)

CX725 Series
(CX725de, CX725dhe, CX725dthe)

CX727de

CX820 Series
(CX820de, CX820dtfe)

CX825 Series
(CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX825dtpe)

CX827de

CX860 Series
(CX860de, CX860dte, CX860dtfe, CX860dtpe)

CX920de

CX921de

CX922de

CX923dte

CX923dxe

CX924dte

CX924dxe

CX927de

X543, X544, X546

X548, X548e

X734de, X736de, X738de

X746de, X748de, X748dte

X762e

X772e

X782e, X782e XL

X912

X925, XS925

X940e, X945e

X950de, X952de, X954de

XC2100 Series2
(XC2130, XC2132)

XC4140

XC4150

XC6100 Series
(XC6152de, XC6152dtfe)

XC8100 Series
(XC8155de, XC8155dte, XC8160de, XC8160dte)

XC9235

XC9245

XC9265

Colour Inkjet Printers

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

Pro710 Series
(Pro715, Pro719)

Pro910 Series
(Pro912, Pro915, Pro919)

Pro4000 Series
(Pro4000, Pro4000c)

Pro5500 Series
(Pro5500, Pro5500t)

S310 Series
(S315, S319)

S410 Series
(S415, S419)

S510 Series
(S515, S519)

1 Funkcia obojstrannej tlače nie je podporovaná.

2 Vlastné formuláre, zoraďovanie, tlač brožúr a väčšina nastavení kvality tlače nie je k dispozícii.

3 Podpora systému Windows 2000 je obmedzená na ovládač UPD verzie 1.6.2.