Skrivarbaserad mjukvaruportfölj

Accessibility Solution.  Ger användare med funktionshinder möjlighet att skapa kopierings-, fax-, e-post-, FTP- och skanningsjobb från sina arbetsstationer istället för att kräva att pekskärmen på multifunktionsskrivaren används.

AccuRead Automate. Lexmarks AccuRead Automate-app gör att Lexmarks smarta MFP kan läsa in, automatiskt klassificera och dirigera dokument medan nyckelinformation för filbenämning och indexering extraheras.

AccuRead OCR. Skapa sökbara och redigerbara filer (PDF, RTF, TXT) på en smart Lexmark-MFP.

Anpassad display.  Anpassa skärmen på Lexmarks smarta MFP med egna bilder som kan visas som ett bildspel, som bakgrundsbild eller användas som skärmsläckare.

Fax Over IP. Med Lexmarks Fax Over IP-app krävs ingen separat analog faxlinje eller faxkort/modem för att skicka och ta emot fax via IP-telefonisystem. Istället skickas faxen direkt från MFP:n genom IP -nätverket.

Scan to Network. Läs in en bild från ett utskrivet dokument och dirigera bilden till en fördefinierad personlig eller offentligt delad nätverksmapp.

Scan Center.  Lexmarks Scan Center samlar alla skanningsrelaterade funktioner till en enda app, som är sofistikerad, men ändå lätt att använda. Detta kraftfulla verktyg gör det möjligt att granska, förbättra och indexera bilder och sedan dirigera dem till flera olika destinationer med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt. 

Scan Center Premium.  Lexmarks Scan Center Premium förbättrar funktionaliteten hos den förinstallerade Scan Center-appen. Detta kraftfulla verktyg tillför avancerade bildbehandlingsalternativ och funktioner som ger mer precis kontroll över filbenämning och bildbehandling, samt stöd för fler skanningsdestinationer. 

Solution Composer.  Lexmarks Solution Composer kan öka ditt företags effektivitet genom att ge dig ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att bygga intelligenta och anpassade arbetsflödeslösningar inom minuter – även om du inte kan någonting om programmering. Dessa mjukvaror fungerar på alla multifunktionsprodukter med stöd för lösningar.

I Lexmarks skrivarbaserade mjukvaruportfölj ingår:

Grundläggande skanning till nätverk Scan Center Basic Scan to network Premium Scan Center Premium Multi Send Solution Composer AccuRead Automate Lexmark Document Distributor

Kräver Lexmarks Professionella tjänster


Kräver server


Kräver hårddisk

*

*

*

Ställ in unikt filnamn för grundläggande utdata (anpassat prefix)

Navigera destinationsmappar på skrivaren

Skapa ny mapp på skrivaren


Exportera indexeringsinformation i separat fil

(endast xml)

(xml, csv)

(xml, csv)

(xml, csv)

(xml, csv)

(endast xml)

(anpassat)Ställ in flera skanningsdestinationer

(upp till 100)

(upp till 100)

(upp till 100)

(upp till 300)

(upp till 30)

(appbaserat)

Skriv ut bekräftelsesida

Verifieringsmejl för skanning

Anpassade verifieringsmejl

Anpassade ikonerAnpassade användarprompter

(upp till 10)

(upp till 10)


Saknas

Anpassat filnamn baserat på extraheringsplatser


Saknas


Automatisk filbenämning baserat på extraheringsplatser

(endast streckkod)

Avancerad bildbehandling (avfläckning, avskjuvning)


Borttagning av tomma sidor


Saknas

Stöd för streckkodsläsning

**

**

**

Använd Active Directory-användares "mappar" ***

Stöd för förgreningar av "arbetsflöden"

Skanna till "sökbar PDF"-format (OCR) ****

Skanna till "redigerbar PDF"-format (RTF) ****

Skanna till DocX-format ****

Skicka användarprompter/streckkodsvärden till en databas

* "Anpassad skanning"-alternativ kräver hårddisk. Standardalternativen kräver inte hårddisk.
** Kräver ytterligare Barcode Discovery-licens
*** Kräver Active Directory-autentisering för att användas
**** Kräver ytterligare AccuRead OCR-licens