På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Se vad som är möjligt med hjälp av Lexmarks Managed Print Services

“I genomsnitt 14 % av intäkterna1.” Det är vad de flesta internationella företag i dag slösar på dokumentrelaterade uppgifter och mycket ineffektiva utskriftsrutiner. Åttio procent av allt verksamhetsrelaterat innehåll är ostrukturerat eller ohanterat, varav nästan hälften är pappersbaserat2. Vad innebär Managed Print Services för din del?

Från kaos till ordning och reda

Med Managed Print Services (MPS) kan du få insyn och kontroll över hela dokumenthanteringsmiljön. Fördelarna är mycket mer än bara minskad utskrifts- och pappersmängd. Precis som din verksamhet är Managed Print Services och alla dokumenthanteringstjänster under ständig utveckling för att kunna hjälpa organisationer tillgodose både dagens och morgondagens utmaningar med information. Trots att den totala utskriftsvolymen är lägre har den omfattande användningen av surfplattor och smartphones inneburit ytterligare komplexitet i utskriftsmiljön. IT-organisationer behöver en strategi för att ge möjlighet till utskrift via mobila skrivare utan försämrad säkerhet.

Enligt analysbolaget IDC: “Faktum är att för användare i företag har mobilutskrift visat på en ökning i utskriftsvolym, inte en minskning. Drivfaktorn för mobilutskrift är att de flesta företagsanvändare nu befinner sig utanför ordinarie kontorsmiljöer. Exempelvis har en del av dagens företagsanvändare ingen tillförordnad arbetsplats utan reser mellan företagets olika kontor och anläggningar eller arbetar externt eller på resande fot.3

Utskriftshanteringen är fortfarande viktig, plus att du behöver hantera den ständigt ökande mängden information och data från många olika källor.

Därför kan smarta Managed Print Services hjälpa dig att optimera och effektivisera processer och arbetsflöden, samt även att hantera alla skrivare.

Vad är Managed Print Services?

Managed Print Services (MPS) är tjänster som tillhandahålls av externa parter för att kunna optimera och hantera en organisations utskriftsinfrastruktur och dokumentutskrift.

Lexmarks MPS är en helhetslösning som kan förbättra företagets utskriftsarkitektur. Vi hjälper dig att anpassa skrivarna efter verksamheten och sköter den dagliga hanteringen med proaktiv och prediktiv service för att säkerställa optimal drifttid. Den hanterade miljön blir ett enhetligt sätt att förenkla processerna och arbetsflödet genom att förena utskrifter och digital information. Du gynnas av färre skrivare, färre sidor, lägre kostnader och ökad produktivitet bland medarbetarna.

MPS har ett nära samband med Managed Document Services (MDS) och de båda termerna används om vartannat. MDS har vanligtvis en bredare innebörd genom att det inbegriper både utskrift och elektroniska dokument. Men när MPS har utvecklats under senare år inbegriper även det elektronisk information och arbetsflöden. Därför är MPS och MDS nära sammanlänkade.  

Omvandla din utskriftsinfrastruktur till en plattform som levererar exakt rätt information

Vi använder oss av en erkänd trestegsmetod vid implementeringen av hanterade utskriftslösningar:
1) Optimerad infrastruktur
2) Proaktiv hantering
3) Strömlinjeformade affärsprocesser

Första steget är att optimera infrastrukturen för utskrift. Våra branschspecifika utvärderingar gör det enkelt att distribuera smarta multifunktionsprodukter (MFP:er) på rätt platser utifrån den anställda och det jobb som behöver utföras. Intuitiva ikonbaserade processer kan initieras direkt via multifunktionsskrivarens pekskärm för att skapa en brygga mellan papperskopia och viktiga affärsprocesser.

Klicka för att läsa mer om: Fem steg till effektiva utvärderingar i stora företag

Nästa steg är proaktiv hantering, vilket ger transparens, kontinuitet och kontroll över hela skrivarparken, oavsett var i världen du befinner dig. Tack vare användningsdata och analysrapporter identifieras behovet av förbrukningsmaterial automatiskt varpå lämpligt arbetsflöde påbörjas. Vårt system ser till att skrivarna är igång och körs när kunderna behöver dem.

Teknikbaserade metoder i MPS

Slutligen använder vi analyser, bästa metoder och en kombination av utskrifts-, innehålls- och processhanteringsteknik för att skapa automatiserade arbetsflödeslösningar som effektiviserar besvärliga pappersbaserade processer. Det här resulterar i förbättrad åtkomst till information, högre produktivitet och färre utskrifter.

Klicka för att läsa mer om: Analysrapporter på arbetsplatsen

Med Lexmarks Managed Print Services ser du stora driftsbesparingar direkt eftersom du får en enskild systemvy över hela organisationen, i alla länder. Den här metoden ger en helt ny möjlighet till kontroll över supportkostnader och lagerförda förbrukningsartiklar.

Klicka för att visa: Forresters TEI-studie med Whirlpool

1 Angele Boyd, IDC, Group VP, General Manager, Imaging/Output Document Solutions & SMB.
2 IDC Document Workflow Opportunities av Vertical Industry, 2012, Angele Boyd, IDC, Group VP, General Manager, Imaging/Output Document Solutions & SMB
3 IDC Mobile Printing Update, mars 2015, IDC #254620, Arianna Valenti
mps video thumbnail
MPS är inte bara ett kostnadsbesparande verktyg, det är en strategi som omvandlar flödet av utskrifter och digital information i hela företaget.

Managed Print Services by Lexmark: 95% contract renewal rate

Lexmarks MPS är marknadsledande inom planering, distribution och support av stora skrivarparker som är utformade efter hur personalen arbetar, något som tydliggörs då över 95 procent av kunderna förlänger sina avtal.


Din bransch. Din version av Managed Print Services.

Utforska hur våra branschspecifika MPS-lösningar tillgodoser behoven i din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vad Lexmarks MPS-lösningar kan erbjuda.

Lexmark leads the way

SUCCESS STORIES
With thousands of successful MPS engagements, we understand your challenges from front line to back office.
ANALYST INSIGHTS
MPS has been recognised many times as a market leader by Forrester, Gartner, IDC and other top industry consulting organisations.
ARTICLE
“Print less” strategies move from revolution to evolution as organizations look for new ways to manage information.