Smart dokument-capture för försäkringsbranschen

Effektivare dokumentbearbetning för dina specifika behov


black triangle

Omvandla processer med enkel och intuitiv dokumentskanning

Lexmarks lösning Smart dokument-capture för försäkringsbranschen hjälper försäkringsgivare att digitalisera pappersdokument och effektivisera processer för högre effektivitet, säkerhet, besparingar och service. Genom att dra nytta av smidig, automatiserad skanning vid ursprungspunkten kan du få bättre insyn och noggrannhet från start till mål.

smart-document-capture-for-insurance

Håll dig kundorienterad med skanning på nästa nivå


Effektivisera pappersbaserade processer

Bearbetningen av pappersbaserade formulär och dokument är en utmaning, särskilt när de processerna måste sträcka sig över många olika platser och involvera ett antal olika anställda. Det är därför Smart Document Capture gör det möjligt för de anställda kan skanna och digitalisera pappersansökningar och dokument vid ursprungspunkten, t.ex. på ett avdelningskontor eller en annan plats, med åtkomst när som helst, var som helst. Det här resulterar i att hanteringen av dokument blir enklare, med färre manuella steg och mindre letande efter rätt information.

Öka effektiviteten och besparingarna

Anställda på försäkringsbolag lägger ofta mycket tid på att hantera dokument manuellt och sedan korrigera de fel som uppstått när data skrivits in för hand. Dessa processer är kostsamma och tidskrävande – ibland tar det flera dagar att bli klar – och gör att du inte kan fokusera på kunderna och uppfylla deras önskemål på ett snabbt och effektivt sätt.  Smart Document Capture gör att du kan eliminera uppgifter som en gång varit manuella och minska redundansen, med processer som är alltmer digitala och produktiva. Dra nytta av Lexmarks MFP-plattform på kontoren för att enkelt skanna dokument och arbeta effektivare och snabbare, och minska kostnaderna för dokumentbearbetning.

Höj säkerheten och överensstämmelsen

Den krävande uppgiften att skydda konfidentiell, affärskritisk information och upprätthålla standardiserade processer kan sänka effektiviteten och leda till kostsamma avgifter. Smart Document Capture gör det möjligt att skanna dokument redan när de tas emot för att eliminera dokumentförluster och se till att du kan få tag på all nödvändig information från start. Och eftersom informationen konverteras från papper till digitalt format kommer du att kunna tillämpa striktare säkerhetsåtgärder, underlätta lagring och arkivering och genomföra sökningar och granskningar utan problem.

Uppfyll dina specifika behov

Alla försäkringsorganisationer är unika. Dina processer, system och krav på information är unika för dina målsättningar och en stelbent standardlösning duger helt enkelt inte. Därför har vi sett till att Smart Document Capture är en flexibel och anpassningsbar lösning. När du ska välja det som passar just din organisation får du bestämma vilka skanningsprocesser som bäst uppfyller dina specifika behov. Dessutom ger våra mångsidiga integreringsalternativ flexibilitet i din infrastruktur och gör att du kan koppla samman verksamhetsprocesserna och systemen på ett mer integrerat sätt.

VIDEO

Skannings- och arbetsflödesautomatisering

[MP4 02:47]

Automatisera arbetsflödeshantering och processer i din försäkringsverksamhet med smart dokumentskanning

Relaterade Lexmark-lösningar

Komplett säkerhetsutbud

Skydda viktiga data på enheter, och i nätverk och dokument inom hela företaget

MPS för försäkringsbranschen

Öka insynen, kostnadsbesparingarna och kontrollen för säkrare och mer effektiva utskrifter

Utskriftshantering

Minska mängden onödiga utskrifter, skydda konfidentiella bankuppgifter och få ökad flexibilitet.

Relaterade länkar

Analysrapporter

Rapport om dokumentarbetsflödestjänster

I IDC:s MarketScape-rapport utses Lexmark till marknadsledare inom Document Workflow Services.