Lexmark Markvision Enterprise

Konfigurera enkelt enhetens inställningar och uppdatera säkerhetspolicyer


black triangle

Lexmark Markvision Enterprise

Markvision Enterprise är en användarvänlig utskriftshanteringslösning som gör det enkelt att konfigurera enhetsinställningar och uppdatera säkerhetspolicyer. Kraftfulla funktioner som gemensam konfiguration, automatiserad certifikathantering och schemalagda uppdateringar av fast programvara minskar belastningen på IT-personalen. Och det allra bästa är att Markvision Enterprise finns tillgänglig utan kostnad för din organisation.

Ladda ned Markvision Enterprise

Administratörshandboken (endast engelska)

Versionsinformation (endast engelska)

Hjälpvideor (endast engelska)

Arkiv för Device Management

Markvision Enterprise

Förbättra synligheten, säkerheten och kontrollen av utskrifter


Resurshantering

Med Markvision Enterprise kan administratörer enkelt skapa identifieringsprofiler, snabbt visa enhets- och leveransstatus och skapa anpassade översikter med kolumner för enhetsdata. Användarna kan hitta enheter med sparade sökfunktioner eller söka med sökord.

Enhetskonfiguration

Med den här lösningen kan du konfigurera flera enheter på företaget gemensamt och göra regelbundna kontroller av enheter så att efterlevnad säkerställs. Organisationer kan automatiskt skapa, installera och kontrollera certifikatens giltighet och skapa scheman med dag och tid för att uppdatera den fasta programvaran vid fasta tidpunkter.

Säkerhet i skrivarparken

Administratörer kan begränsa enhetens funktioner till specifika användare och avaktivera användarportar och protokoll för att minska risken för säkerhetsbrott. Lösenord och enhetskonfiguration kan enkelt ändras med lösenord för enheten eller LDAP-autentisering.

Automatisering av uppgifter

Alla uppgifter i Markvision Enterprise kan schemaläggas och upprepas efter behov för att uppfylla organisationens specifika mål. Det omfattar dagliga granskningar, åtgärder för överensstämmelse och uppfyllande som körs enligt specifika scheman, nya identifieringar av enheter och nätverk och automatiskt tillämpade konfigurationer.

VIDEO

Översikt över Markvision Enterprise

[MP4 00:45]

Läs mer om den här avancerade och användarvänliga lösningen som förbättrar enhetens säkerhet samtidigt som belastningen på IT-personalen minskar

Relaterade Lexmark-lösningar

Säkerhet när den är som bäst

Lär dig mer om Lexmarks omfattande utskriftssäkerhet

Lexmarks säkerhetslösningar

Upptäck avancerade säkerhetslösningar för att uppfylla din organisations särskilda säkerhetskrav.

Lexmark Managed Print Services

Omvandla din utskriftsinfrastruktur till en plattform som levererar exakt rätt information

Relaterade länkar