Device Certifications

Översikt

Common Criteria är ett ramverk för att verifiera systems säkerhetsfunktioner genom att ett antal rigorösa och upprepbara tester utförs. Detta ramverk garanterar deltagande länder att de testade produkterna uppfyller de internationellt överenskomna säkerhetskriterierna. Lexmarks enheter verifieras enligt de senaste riktlinjerna av ett internationellt godkänt, oberoende laboratorium. Under de två senaste utvärderingscyklerna har Lexmarks produkter verifierats med de av CCRA godkända IEEE 2600-skyddsprofilerna. IEEE 2600-skyddsprofilen definierar säkerhetsrisker som gäller pappersdokument och säkerhetsfunktioner för att bekämpa sådana risker. Dessutom stadgar den garantitester för en klass av säkerhetsenheter som är relaterade till pappersdokument. En produkt som enligt ett visst land uppfyller kraven som definieras av Common Criteria-ramverket anses uppfylla dem av alla andra länder som har undertecknat CCR-avtalet (Common Criteria Recognition), bland annat NIAP (National Information Assurance Partnership) i USA. Detta kan i praktiken resultera i gemensamma inköpskrav för de länder som ingår i CCRA.

I vissa fall kan Lexmark ha två eller flera separata utvärderingar som anges i listan med liknande modellnummer. Detta görs eftersom vissa enheter från Lexmark levereras med en hårddisk eller har andra funktionsskillnader, vilket kräver ytterligare säkerhetsmål för att verifiera enhetens säkerhetsfunktioner. Genom att dessa andra verifierade enheter läggs till får Lexmarks kunder fler valmöjligheter när de ska välja vilken enhet som passar deras interna säkerhetskrav bäst.

Fördelar

  • Third-party validation assures customers that security capabilities protect the device as claimed by the manufacturer.
  • Devices are validated using the 2600-2008 IEEE Standard for Information Technology: Hardcopy Device and System Security.
  • Two separate validations are performed on Lexmark devices: one with a hard drive and one without a hard drive.

Aktuella certifikat

Protection Profile for Hardcopy Devices [HCD], version 1.0

Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622 and CX625 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, and XC9265 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, and XC8160 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CS921 and CS923 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C6160 and CS820 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers with firmware version MXTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers with firmware version CXTZJ.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725h and XC4150 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725 and XC4140 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C4150, CS720 and CS725 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers with firmware version MXTGM.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers with firmware version MSTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)

ISO 27001 Certificate

ISO / IEC 27001 : 2013
Information Security Management System

UL Cybersecurity Assurance Program Certificate

UL 2900-1
Lexmark CS720, CS725, CS820, C4150, C6160, CX725, CX820, CX825, CX860, XC4140, XC4150, XC6152, XC8155 and XC8160.

Evaluation Assurance Level (EAL) 3

Lexmark MFP med hårddisk, CSEC, version 1.0, 2017–03–15, 16FMV1481-45:1
Lexmark CX725h, CX820, CX860, XC4150, XC6152, XC8155, and XC8160
Lexmark MFP utan hårddisk, CSEC, version 1.0, 2016–03–11, 15FMV84-47:1
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
Lexmark MFP med hårddisk, CSEC, version 1.0, 2016–03–11, 15FMV5784-48:1
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, MX910, MX911, MX912, XM7155, XM7163, XM7170, XM9145, XM9155, XM9165, CX510h, and XC2132

Evaluation Assurance Level (EAL) 2

CCEVS-VR-VID10511-2014
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
CCEVS-VR-VID10512-2014
Lexmark MS610e, MS810e, MS812e, M3150, M5155, M5163, M5170, and CS510
CCEVS-VR-VID10373-2011
Lexmark X466, X656, X658, X738, X860, X862, and X864
Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS Approved Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS-VR-VID10510-2014
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, XM7155, XM7163, XM7170, CX510h, and XC2132
CCEVS-VR-10456-2012
Lexmark X548, XS548, X792, XS796, X925, XS925, X950, X952, X954, XS955 and 6500e Scanner (with T650, T652, or T654 Printer)
CCEVS-VR-VID10369-2011
Lexmark X463, X464, X651, X652, X654, X734 and X736