Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

HİZMETLER
Uzmanlar ekosistemi

parçalardan oluşan bir kutu akılı MFP ve akıllı MFP'lerden oluşan bir koleksiyon da otomatik olarak bir ekosistem olamaz.

Bazı kuruluşlar kendi akıllı MFP ekosistemlerini yapılandıracak ve sürdürecek personele ve becerilere sahiptir. Diğerleri işlerine odaklanmayı ve denenmiş sistemlere, tecrübelere, deneyimlere ve kendi akıllı MFP'lerini oluşturan kişilerin önsezilerine güvenmeyi tercih ederler.

Yönetimli Yazdırma Hizmetleri (MPS), donanım özelliklerine göre değil, grubunuz, rolünüz ve kurumsal gereksinimleriniz değerlendirilerek başlatılır. Geniş aygıt filolarının personeliniz ile aynı yöntemle çalışacak şekilde planlanmasına ve en uygun duruma getirilmesine odaklanıp, ardından proaktif şekilde yöneterek BT yükünüzü azaltır ve sarf malzemelerinin tedarikini (ve maliyet kontrolünü) uygun hale getirir. Ayrıca, MPS ekibi aygıtlarınızın kullanım şekli ile ilgili veriler toplayarak ve gerek duyduğunuz fiziksel çıktıları veya dijital bilgileri gereken zamanda sağlayarak süreçlerinizi yeniden gözden geçirebilir ve dönüştürebilir.

Lexmark Profesyonel Hizmetler, Lexmark çözümlerini verimlilik hedeflerinizi karşılayacak şekilde akıllıca uyarlayabilir ve ekibinizin bilgileri yönetme ve paylaşma şeklini geliştirebilir. Perakende satış, bankacılık, sigorta, devlet, sağlık, imalat ve diğerleri gibi sektöre özgü bilgi iş akışlarındaki deneyimimiz daha yüksek verimlilik sağlayacak gizli fırsatları ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Yüksek maliyetli kesintiler oluşturan sorunların çözülmesi, Lexmark Müşteri Destek Hizmetleri için yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Lexmark sertifikalı teknisyenler ile kurulum hizmetleri, süresi uzatılmış garantiler ve orijinal parçaları içeren tüm destek programımızın amacı iş akışınızı sürekli geliştirmek ve her aygıtın en yüksek performansta çalışmanıza yardımcı olduğundan emin olmaktır.

Çalışma şeklinizi destekleyen ve yeniden gözden geçiren hizmetler, Lexmark akıllı MFP ekosisteminin tamamlayıcı bir parçasıdır. Yalnızca ürünlerimizin teknik boyutlarını ne derece bildiğimizin yansıması değil, hedeflerinizle hayallerimizin birleşimi sayesinde ulaşabileceklerinizin bir göstergesidir.


Lexmark buraya gelir, bize yardımcı olur ve uzun süredir bu şekilde çalışılıyormuş gibi netlik sağlar. Lexmark bunun sadece bir işlem değil, bir ortaklık olduğunu ortaya koymuştur.