Viesti toimitusjohtajalta

 Paul Rooke

Hei ystävät

Lexmark monien muiden maailmanlaajuisten yritysten tavoin on sitoutunut entistä syvemmin taloudelliseen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyteen. Kun yritykset sitoutuvat entistä syvemmin kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen sekä yritysten ponnistelut dokumentoidaan lakisääteisesti ja muodollisesti, merkittäviä ongelmia voidaan tuoda entistä paremmin esille. Toivomme, että panostukset parantavat ihmisten elämänlaatua ympäri maailman.

Nykyisen globaalin talouskurimuksen aikana – kun monet yritykset ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä monilla toiminta-alueilla – Lexmark on entistä päättäväisemmin pyrkinyt yhdistämään taloudellisen menestyksen vastuulliseen globaaliin toimintaan. Olemme edelleen sitoutuneet kohtuudenmukaisiin sosiaalisiin ja ekologisiin toimintatapoihin ja pyrimme vahvistamaan asemaamme globaalien resurssien harkitsevana ja myönteisenä ohjaajana.

Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuullisuus ovat tärkeitä Lexmarkille useasta syystä. Ensinnäkin se on oikea toimintatapa. Lisäksi se on järkevää liiketoiminnan kannalta. Ympäristöystävällisyys ja sosiaalinen vastuullisuus ovat nousseet kuluttajien ensisijaiseksi huolenaiheeksi. Vastaavasti sijoittajat odottavat yritysten toimivan kestävästi. Lisäksi uusi lainsäädäntö ja nousevat vapaaehtoiset standardit voivat rajoittaa sellaisten yritysten markkinoille pääsyä, jotka eivät tarjoa kestävän kehityksen mukaisia tuotteita tai toimi vastuullisesti.

Tässä raportissa kuvaillaan Lexmarkin ponnistelut ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen vastuullisuuden saralla sekä tarkastellaan strategiaa, saavutuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Lexmarkille erityisen tärkeitä yrityksen sosiaalisen vastuun aiheita (ekologista vastuullisuutta, työpaikan monimuotoisuutta ja helppokäyttöisyyttä) käsitellään yksityiskohtaisesti.

Vuoden 2009 lopussa asetimme tavoitteeksi parantaa läpinäkyvyyttä huomattavasti ja luoda ohjelmia, jotka täyttävät yrityksen sosiaalisen vastuun ohjelmissa ulkopuolisten analyytikoiden ja sisäisten analyysien perusteella havaitut aukot. Kumpikin tavoite on saavutettu. Tämän raportin myötä olemme saavuttaneet korkeimman tason läpinäkyvyyden, sillä olemme käsitelleet 100 prosenttia kaikista GRI-tehokkuusindikaattoreista. Lexmark on lisäksi saanut ulkopuolista tunnustusta ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvissä ponnisteluissa. Vuonna 2010 Lexmark valittiin Maplecroftin ympäristöinnovaatioindekseihin (Climate Innovation Indexes). Lexmark sijoittui kokonaistuloksissa seitsemänneksi ja olimme parhaita omalla alallamme (tekniikka) ja alialallamme (tietokoneet). Sijoituimme lisäksi toiseksi päästövähennyksissä 350 yrityksen joukossa. Yrityksemme pääsi myös uusimpaan 100 Best Corporate Citizens List -luetteloon, jonka kokoaa Corporate Responsibility Magazine. Sijoituksemme oli 60, ympäristöasioissa sijoituksemme oli peräti 6. ja ilmastonmuutoksessa 8.

Uskon, että tuloksemme kestävän kehityksen aiheissa sekä niistä ilmoittaminen on hyvä, mutta parannettavaa on aina. Aiomme pysyä alan kärjessä tälläkin saralla. Lexmarkin johto pyrkii vahvistamaan yrityskulttuurimme ekologista ja sosiaalista omaatuntoa. Sen avulla voimme varmistaa, että kyseiset aiheet otetaan tarkasti huomioon kaikissa päätöksissä yrityksen jokaisella tasolla. Liiketoimintatapamme on meille yhtä tärkeä kuin tuotteidemme laatu.

Pyrimme jatkossa tukemaan Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitetta ja käymään kauppaa tavalla, jossa otetaan huomioon aloitteessa käsitellyt sosiaaliset ja ekologiset ongelmat.

Olen erittäin ylpeä siitä, että Lexmarkin työntekijät ovat ottaneet sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden täysin rinnoin vastaan. Se lupaa hyvää yrityksellemme. Olen myös erittäin kiitollinen kyseisestä antaumuksesta.

Ystävällisin terveisin

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Lexmark International, Inc.