Direktørprofiler

Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Brad Clay

Senior Vice President, informasjonsdirektør og ansvarlig for overholdelse av lover og regler

Brad Clay er senior vice president, informasjonsdirektør og ansvarlig for overholdelse av lover og regler hos Lexmark International. Han er ansvarlig for IT-strategi, operasjoner og drift over hele verden, i tillegg til datapersonvern, nettsikkerhet og fysisk sikkerhet og internrevisjon.  Før han gikk inn i rollen i november 2016 arbeidet Clay som Lexmarks informasjonsdirektør og han var også ansvarlig for virksomhetens integrering av oppkjøp. Før det var han direktør for finans, planlegging og salg i Nord-Amerika-avdelingen.


Jerry-Grasso-Headshot-Tie-Small

Jerry Grasso

Senior Vice President, markedsføringsdirektør

Jerry Grasso er senior vice president og markedsføringsdirektør hos Lexmark International. Han er ansvarlig for den globale markedsføringsstrategien og -utførelsen for virksomheten.  Før han gikk over i sin nåværende rolle i november 2016 arbeidet Grasso som vice president for bedriftskommunikasjon. I den stillingen var han ansvarlig for PR, intern kommunikasjon og kreative tjenester fra han startet hos Lexmark i 2008.


Tonya_Jackson

Tonya Jackson

Senior Vice President, forsyningsdirektør

Som senior vice president og forsyningsdirektør for Lexmark International er Tonya Jackson ansvarlig for globale forsyningskjedeoperasjoner, inkludert planlegging av etterspørsel/levering, global produksjon, produksjon av maskinvare og rekvisita, distribusjon og logistikk og Lexmarks Shared Services-sentre.

Jackson har ledet Lexmarks globale forsyningskjedeoperasjoner siden 2013. Før det arbeidet hun som vice president og daglig leder for de globale rekvisitaoperasjonene i to år. Hun var ansvarlig for den globale produksjons- og konstruksjonsdriften av Lexmarks skriverrekvisita.


patton-med.jpg

Robert J. Patton

Senior Vice President, juridisk direktør og sekretær

Bob Patten er senior vice president, juridisk direktør og styresekretær for Lexmark International, Inc. Siden juni 2008 har han hatt ansvaret for den globale driften av firmaets juridiske avdeling.  Patton kom til Lexmark i 2001 som firmarådgiver, med hovedfokus på å støtte Lexmarks forretningsdrift og eventuelle rettstvister.

Før han kom til Lexmark var Patton 15 år hos Xerox Corporation. Hans siste stilling var som assosiert generell rådgiver.


BrockSaladin_tie

Brock Saladin

Senior Vice President, omsetningsdirektør

Brock Saladin er senior vice president og omsetningsdirektør hos Lexmark International. Han har ansvaret for å oppfylle behovene til Lexmarks kunder over hele verden når det gjelder produkter, rekvisita, løsninger og tjenester og å skape effektive "go-to-market"-strategier.

Før han gikk inn i sin nåværende rolle i november 2016, var Saladin vice president og daglig leder for globalt kanalsalg og -markedsføring for Lexmarks tidligere Imaging Solutions and Services Division og ansvarlig for å utvikle Lexmarks globale kanalstrategi og implementere de beste fremgangsmåtene for å sørge for at den blir utført. Før det var han vice president og daglig leder for det globale rekvisitasalget og markedsføring.


Sharon-Votaw

Sharon Votaw

Senior Vice President, personaldirektør

Sharon Votaw er senior vice president og personaldirektør hos Lexmark International.

Før hun gikk over i sin nåværende rolle i november 2016 arbeidet Votaw som vice president for global kompensasjon, goder og HRIS. I den stillingen var hun ansvarlig for utformingen og administrasjonen av verdensomspennende kompensasjonsprogrammer for ledelsen og ansatte, den globale strategien for goder, administrasjon av goder til nordamerikanske ansatte, globale mobilitetsprogrammer og støtte til det globale HR-systemet.


AllenWaugerman_tie

Allen Waugerman

Senior Vice President, teknologidirektør

Allen Waugerman er senior vice president og teknologidirektør hos Lexmark International. Han fikk denne stillingen i november 2016 og er ansvarlig for Lexmarks globale forsknings- og utviklingsoperasjoner.

Før arbeidet Waugerman som senior vice president og daglig leder for markedsføring og salg av annuiteter for Lexmarks tidligere Imaging Solutions and Services Division i fem år. I den rollen var han ansvarlig for markedsføring og salg av rekvisita og tjenester etter kjøpet. Før det arbeidet han som daglig leder for laserprodukter for små arbeidsgrupper.