Profily vedenia

David_Reeder-TIE

David Reeder

Prezident a výkonný riaditeľ

David Reeder je prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Lexmark International. Do tejto pozície bol menovaný v novembri 2016.  David Reeder začal v spoločnosti Lexmark pracovať v januári 2015 ako viceprezident a výkonný finančný riaditeľ. Ako výkonný finančný riaditeľ bol v spoločnosti Lexmark okrem podnikových financií zodpovedný aj za vzťahy s investormi, informačné technológie, stratégiu a vývoj, interné audity, prevádzky a bezpečnosť.


Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Brad Clay

Vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre informácie a súlad s nariadeniami

Brad Clay je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre informácie a súlad s nariadeniami spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za globálne stratégie, prevádzku a aplikácie v oblasti IT a za ochranu údajov, virtuálne a fyzické zabezpečenie a interné audity.  Pred vymenovaním do tejto funkcie v novembri 2016 pôsobil v spoločnosti Lexmark ako výkonný riaditeľ pre informácie a bol tiež zodpovedný za integračné procesy v rámci akvizícií. Predtým pracoval ako riaditeľ v oblasti financií, plánovania a predaja pre severoamerickú obchodnú jednotku.


Jerry-Grasso-Headshot-Tie-Small

Jerry Grasso

Vyšší viceprezident, výkonný marketingový riaditeľ

Jerry Grasso je vyšší viceprezident a výkonný marketingový riaditeľ spoločnosti Lexmark International. V spoločnosti je zodpovedný za globálne marketingové stratégie a ich realizáciu.  Pred nástupom do súčasnej pozície v novembri 2016 Jerry Grasso pôsobil ako viceprezident pre firemnú komunikáciu. Od nástupu do spoločnosti Lexmark v roku 2008 bol v rámci svojej pozície zodpovedný za vzťahy s verejnosťou, internú komunikáciu a podnikové kreatívne služby.


Linda_Hollembaek_HighRe

Linda Hollembaeková

Vyššia viceprezidentka, oddelenie riadenia integrácie

Linda Hollembaeková je ako vyššia viceprezidentka oddelenia riadenia integrácie spoločnosti Lexmark International zodpovedná za rôzne projekty integrácie na dosiahnutie súčinností, keďže spoločnosť Lexmark začína fungovať ako dcérska spoločnosť spoločnosti Apex Technology.

Pred vymenovaním do tejto pozície v novembri 2016 pôsobila Linda Hollembaeková ako viceprezidentka a generálna manažérka realizácie globálnych služieb. V rámci svojej pozície bola zodpovedná za operačnú štruktúru obchodných činností v oblasti služieb a riešení spoločnosti Lexmark vrátane služieb správy tlače, technickej podpory, distribúcie služieb, systémov a nástrojov služieb, vzťahov s podnikovými zákazníkmi, špičkovej kvality a udržateľnosti v rámci prevádzky.


Tonya_Jackson

Tonya Jacksonová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka oddelenia dodávateľského reťazca

Tonya Jacksonová je ako vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka oddelenia dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark International zodpovedná za globálnu realizáciu dodávateľského reťazca vrátane plánovania dopytu a ponúk, globálneho získavania zdrojov, výroby hardvéru a spotrebného materiálu, distribúcie a logistiky a centier zdieľaných služieb (SSC) spoločnosti Lexmark.

Tonya Jacksonová vedie globálnu činnosť dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark od roku 2013. Predtým pôsobila dva roky ako viceprezidentka a generálna manažérka v oblasti celosvetovej distribúcie spotrebného materiálu. Bola zodpovedná za globálnu výrobnú a konštrukčnú sféru v oblasti spotrebného materiálu pre tlačiarne Lexmark.


patton-med.jpg

Robert J. Patton

Vyšší viceprezident, generálny právny zástupca a tajomník

Bob Patton je vyšší viceprezident, generálny právny zástupca a tajomník spoločnosti Lexmark International, Inc. Od júna 2008 je zodpovedný za celosvetovú činnosť právneho oddelenia spoločnosti.  Bob Patton nastúpil do spoločnosti Lexmark v roku 2001 ako právny zástupca. Venoval sa najmä podpore v rámci obchodných činností a súdnych sporov spoločnosti Lexmark.

Pred nástupom do spoločnosti Lexmark pôsobil 15 rokov v spoločnosti Xerox Corporation. Naposledy v nej zastával funkciu zástupcu generálneho právneho zástupcu.


BrockSaladin_tie

Brock Saladin

Vyšší viceprezident, výkonný riaditeľ v oblasti príjmov

Brock Saladin je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ v oblasti príjmov (CRO) spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za plnenie požiadaviek zákazníkov spoločnosti Lexmark na celom svete v oblasti produktov, spotrebného materiálu, riešení a služieb a za vytváranie efektívnych akčných plánov vstupu na trh (tzv. go-to-market strategy).

Pred nástupom do súčasnej funkcie v novembri 2016 pôsobil Brock Saladin ako viceprezident a generálny manažér globálnej siete predaja a marketingu pre bývalú divíziu Oddelenia tlačových riešení a služieb (ISS) spoločnosti Lexmark. Bol zodpovedný za vyvíjanie globálnej distribučnej stratégie spoločnosti Lexmark a zavádzanie osvedčených postupov na zabezpečenie špičkovej realizácie. Predtým zastával funkciu viceprezidenta a generálneho manažéra globálneho predaja a marketingu spotrebného tovaru.


Sharon-Votaw

Sharon Votawová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Sharon Votawová je vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Lexmark International.

Pred nástupom do súčasnej pozície v novembri 2016 pôsobila Sharon Votawová ako viceprezidentka pre globálne programy odmeňovania a výhod a pre informačné systémy ľudských zdrojov (HRIS). V rámci svojej pozície bola zodpovedná za návrhy a správu celosvetových programov odmeňovania vedúcich pracovníkov a zamestnancov, stratégie globálneho udeľovania výhod, riadenie udeľovania výhod v rámci USA, programy globálnej mobility a za podporu v rámci globálneho informačného systému ľudských zdrojov.


AllenWaugerman_tie

Allen Waugerman

Vyšší viceprezident, výkonný riaditeľ pre technológie

Allen Waugerman je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre technológie spoločnosti Lexmark International. Do tejto pozície bol menovaný v novembri 2016 a je zodpovedný za globálny výskum a oblasť vývoja spoločnosti Lexmark.

Allen Waugerman pôsobil päť rokov ako viceprezident a generálny manažér pre globálny marketing a predaj anuít v bývalej divízii Oddelenia tlačových riešení a služieb (ISS) spoločnosti Lexmark. V rámci tejto pozície bol zodpovedný za marketing a predaj náhradného spotrebného materiálu a ponúk služieb. Predtým pôsobil ako generálny manažér menšej pracovnej skupiny v oblasti laserových produktov.