Profily vedenia

 Paul Rooke

Paul Rooke

Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ

Paul Rooke je predseda správnej rady a výkonný riaditeľ spoločnosti Lexmark International, Inc. Predsedom správnej rady spoločnosti Lexmark je od apríla 2011. V októbri 2010 bol vymenovaný za prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti a súčasne bol zvolený za člena jej správnej rady.

Od júla 2007 do októbra 2010 zastával Rooke funkciu výkonného viceprezidenta spoločnosti Lexmark a prezidenta bývalého oddelenia Imaging Solutions Division (ISD) so zodpovednosťou za uspokojovanie potrieb celosvetových zákazníkov spoločnosti Lexmark v oblasti atramentových tlačiarní, multifunkčných zariadení, príslušného spotrebného materiálu a podpory vrátane vývoja, výroby, marketingu a predaja.

Od decembra 1999 do júla 2007 bol Rooke prezidentom bývalého oddelenia Printing Solutions and Services Division (PS&SD) spoločnosti Lexmark. V tejto funkcii bol zodpovedný za dodávky produktov, spotrebného materiálu, softvéru, riešení a služieb firemným zákazníkom spoločnosti Lexmark.

Rooke sa pridal k spoločnosti Lexmark pri jej vzniku v roku 1991. Zastával rôzne manažérske pozície vrátane prezidenta oddelenia spoločnosti Lexmark zodpovedného za celosvetovú distribúciu spotrebného materiálu a viceprezidenta pre celosvetový marketing a predaj v USA v oddelení ISD (s bývalým názvom Consumer Printer Division).

Rooke začal svoju kariéru v spoločnosti IBM v roku 1980 ako výrobný technik. V roku 1984 nastúpil do prevádzky spoločnosti IBM v meste Lexington v štáte Kentucky ako manažér automatizácie tlačiarní Wheelprinter. V spoločnosti IBM zastával množstvo rôznych funkcií vrátane manažéra nákladového inžinierstva, plánovania produktov a asistenta viceprezidenta oddelenia Systems Printer Division.

Rooke má titul bakalára strojného inžinierstva z univerzity University of Michigan a vysokoškolský titul v oblasti obchodnej administratívy z univerzity University of Kentucky.

Marty Canning

Marty Canning

Výkonný viceprezident a prezident Oddelenia tlačových riešení a služieb

Marty Canning je výkonný viceprezident spoločnosti Lexmark International, Inc. a prezident Oddelenia tlačových riešení a služieb (Imaging Solutions and Services, ISS). Je zodpovedný za uspokojovanie potrieb celosvetových zákazníkov spoločnosti Lexmark v oblasti produktov, spotrebného materiálu, softvéru, riešení a služieb.

Ronaldo Foresti

Ronaldo Foresti

Viceprezident, Ázijsko-pacifická oblasť a Latinská Amerika

Ronaldo Foresti je viceprezident spoločnosti Lexmark International pre Ázijsko-pacifickú oblasť a Latinskú Ameriku. Je zodpovedný za marketingové a predajné aktivity na dvoch z najrýchlejšie rastúcich trhov vo svete.

David Reeder

David Reeder

Viceprezident a výkonný finančný riaditeľ

David Reeder je viceprezident a výkonný finančný riaditeľ spoločnosti Lexmark International, Inc. Okrem firemných finančných funkcií je v spoločnosti Lexmark zodpovedný za vzťahy s investormi, informačné technológie, stratégiu a vývoj, interné audity, prevádzky a bezpečnosť. 

file

Reynolds C. Bish

Viceprezident spoločnosti Lexmark a prezident spoločnosti Enterprise Software

Reynolds C. Bish je viceprezident spoločnosti Lexmark International, Inc. a prezident spoločnosti Lexmark Enterprise Software. Zodpovedá za stratégiu, realizáciu a vedenie tímu výkonných pracovníkov pre prvotriedne ponuky podnikového softvéru od spoločnosti Lexmark, ktoré zahŕňajú viackanálovú digitalizáciu, manažment procesov, správu obsahu, podnikové vyhľadávanie, integráciu, analýzu, mobilné a cloudové produkty.

Jeri Isbell Profile Picture

Jeri Isbell

Viceprezidentka pre ľudské zdroje

Jeri Isbell je viceprezidentka pre ľudské zdroje spoločnosti Lexmark International, Inc.
Robert J. Patton

Robert J. Patton

Viceprezident, generálny právny zástupca a tajomník

Bob Patton je viceprezident, generálny právny zástupca a tajomník spoločnosti Lexmark International, Inc. Od júna 2008 je zodpovedný za celosvetovú činnosť právneho oddelenia spoločnosti.