Kazety Inkoust Spotřební materiál | Lexmark Česko

Kazety Inkoust Spotřební materiál

Historie

V prosinci 2006 schválila organizace ISO (International Organization for Standardization) nové normy pro měření počtu vytištěných stránek u inkoustových (ISO/IEC 24711) a barevných tonerových (ISO/IEC 19798) kazet do tiskáren. Tyto nové normy doplňují normu ISO/IEC 19752 pro měření počtu vytištěných stránek pro černobílé tonerové kazety do tiskáren publikovanou v červnu 2004.

Normy ISO pro počty vytištěných stránek pro inkoustové a tonerové kazety jasně definují klíčové atributy, které ovlivňují počet vytištěných stránek a aplikují na výsledky robustní statistickou analýzu. Všichni výrobci tiskáren nyní mohou používat pro měření počtu vytištěných stránek stejnou metodologii.

Podrobnosti norem ISO/IEC jsou k dispozici na webové stránce www.iso.org/jtc1/sc28.

Co je to počet vytištěných stránek?

Počet vytištěných stránek je celkový počet stránek, který lze vytisknout pomocí tiskové kazety. Až dosud používali výrobci tiskáren pro měření počtu stránek řadu metodologií, a proto bylo pro spotřebitele obtížné přesně porovnat různé značky. Právě z tohoto důvodu pracovala společnost Lexmark společně s dalšími výrobci tiskáren s organizací ISO na vytvoření nových norem pro měření počtu stránek. 13. prosince 2006 schválila organizace ISO novou normu pro měření počtu vytištěných stránek u inkoustových (ISO/IEC 24711) a barevných tonerových (ISO/IEC 19798) kazet do tiskáren. Tyto nové normy doplňují normu ISO/IEC 19752 pro měření počtu vytištěných stránek pro černobílé tonerové kazety publikovanou v červnu 2004.

Počet vytištěných stránek podle ISO versus skutečný počet vytištěných stránek

Protože test ISO počtu vytištěných stánek je řízený test, při skutečném používání zákazník pravděpodobně přesně nezopakuje podmínky a parametry při testu. V důsledku toho se skutečný počet vytištěných stránek bude výrazně lišit a bude záviset na faktorech jako je pokrytí stránky, velikost úloh, typ médií, okolní prostředí, určení konce životnosti a použití oboustranného nebo jednostranného tisku. [Na výsledky testu ISO měření počtu vytištěných stránek se můžete dívat podobně jako na spotřebu v litrech na 100 km u motorových vozidel. Spotřeba v litrech na 100 km je užitečný nástroj pro porovnání ekonomiky provozu různých vozidel, ale nemusí přesně předpovídat průměrnou spotřebu, jaké s vozidlem docílíte. Skutečná spotřeba je ovlivněna tím, jak a kde s vozidlem jezdíte, stavem a údržbou vozidla, odchylkami paliva a dalšími faktory.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Obrázek 1: ISO/IEC/9752
Standardní testovací stránka

Průmyslový výzkum ukázal, že průměrné pokrytí stránky, představované procentem stránky pokrytým tonerem, se u černobílých stránek pohybuje mezi 4 a 5 %. Na obr. 1 je testovací stránka s přibl. 5% pokrytím, která se používá při testu podle normy ISO/ IEC 19752. U barevného tisku bývá obvykle průměrné pokrytí stránky vyšší. Z tohoto důvodu pět standardních stránek (obr. 2) používaných při testu podle norem ISO/ IEC 19798 a 24711 s kombinací textu a grafiky a s různým pokrytím představuje v součtu přibl. 20% pokrytí (přibl. 5 % pro černou a každou ze tří barev – azurovou, purpurovou a žlutou). Pokud vaše průměrná vytištění stránka obsahuje výrazně vyšší pokrytí stránky než je tomu u standardních stránek ISO, dá se očekávat, že skutečný počet vytištěných stránek bude nižší než uvedený počet. A zatímco pokrytí stránky je faktor, který je zřetelně nejvíce svázán s počtem stránek vytištěných pomocí kazety, vliv ostatních faktorů může být stejný nebo i vyšší.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Obrázek 2: Sada pěti testovacích stránek pro barevný tisk specifikovaná normou ISO/IEC 19798 pro test počtu vytištěných stránek

Proč jsou normy pro měření počtu vytištěných stránek důležité?

Tyto standardní počty vytištěných stránek vám pomohou kvalifikovaněji se rozhodovat při nákupu tím, že objektivně a přesně vyhodnocují počty vytištěných stránek pomocí jednotlivých kazet. Nové normy ISO pro počty vytištěných stránek pro inkoustové a tonerové kazety jasně definují klíčové atributy, které ovlivňují počet vytištěných stránek a aplikují na výsledky robustní statistickou analýzu, takže všichni výrobci mohou při měření počtu vytištěných stránek používat stejnou metodologii.

Jak se testy provádí?

Specifikace podle norem ISO/IEC 24711 a 19798 stanovují, že počet vytištěných stránek se určuje pomocí standardní sady, při tisku v kontrolovaném prostředí a při výchozím nastavení tiskárny. Protože okolní prostředí může ovlivnit počet vytištěných stránek, testovací prostředí má teplotu 23,0 C +/- 2,0 C.

Testovací sada, specifikovaná podle normy ISO/IEC 24712, je určena pro papíry formátu A4. Sada je soubor PDF tvořený čtyřmi obvyklými zákaznickými stránkami a jednou diagnostickou stránkou, které se vytisknou pomocí nejnovější verze programu pro čtení souborů PDF.

Kolik kazet a tiskáren je při testech použito?

Testuje se minimálně devět kazet nebo sad kazet až do konce jejich životnosti. Tím se dosáhne spolehlivého odhadu průměrného předpokládaného počtu vytištěných stránek v rámci statisticky definovaných mezních hodnot. Normy doporučují použít pro testování kazety s různými výrobními daty a z různých míst.

Testují se minimálně tři sady kazet ve třech různých tiskárnách, aby se odstranila zkreslení způsobená odlišnostmi tiskáren. Ve všech tiskárnách se zkouší stejný počet kazet.

Proč jsou počty vytištěných stránek uváděny jako systém kazeta-tiskárna?

Počty vytištěných stránek podle normy ISO jsou vždy uváděny jako systém kazeta-tiskárna. Tento způsob lépe odráží rozdíly v rychlosti tiskáren, tabulkách barev, postupech při údržbě a četnosti používání mezi různými modely tiskáren.

Jak se počty vytištěných stránek počítají?

Udávaný počet vytištěných stránek podle normy ISO musí být ležet v 90% intervalu spolehlivosti kolem střední hodnoty. Pokud se testuje 9 kazet, maximální počet vytištěných stránek podle normy ISO se počítá takto: Počet vytištěných stránek podle normy ISO = Průměrný počet vytištěných stránek - (1,86 * (std. odchylka počtu vytištěných stránek / 3))

Proč není uveden počet vytištěných stránek pro mou konkrétní tiskárnu?

Společnost Lexmark bude publikovat počty vytištěných stránek podle normy ISO u všech budoucích produktů uváděných na trh.

Další informace naleznete v dokumentu Popis měření počtu vytištěných stránek u tonerových kazet [.pdf].