Tento web využívá soubory cookie k různým účelům včetně vylepšení vašich možností, analytiky a reklam. Pokračováním v procházení webu nebo klepnutím na tlačítko „Přijmout a zavřít“ potvrdíte, že souhlasíte s použitím souborů cookie. Podrobnější informace najdete na stránce Soubory cookie.

Prohlášení o ochraně soukromí

Vaše soukromí je pro nás, (Litsa) Lexmark International Czech s.r.o., velmi důležité. Uvědomujeme si, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, je třeba řádně chránit a spravovat. Vydáváme proto Prohlášení o ochraně soukromí, v němž popisujeme naše postupy při správě údajů získaných na internetu a možnosti volby, jež máte ohledně shromažďování a užívání Vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme na našich internetových stránkách a při poskytování našich služeb, mohou být uchovávány a zpracovávány ve Spojených státech a ve Francii. V souladu s platným právem jsme oprávněni uchovávat a zpracovávat tyto údaje i v jiných státech, v nichž má naše společnost či některé z našich přidružených nebo dceřiných společností nebo naši zástupci provozovnu. Využitím některé z našich internetových stránek nebo služeb poskytujete souhlas s tímto přenosem údajů do zahraničí. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů  („Safe Harbour Principles“) Evropské unie a Švýcarska prokazujeme Ministerstvu obchodu Spojených států amerických. Další podrobnosti o programech dodržování předpisů o ochraně osobních údajů vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států amerických jsou k dispozici na adrese: http://www.export.gov/safeharbor/.

Internetové stránky, na které se vztahuje toto Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o ochraně soukromí je platné pro veškeré státy Evropy, Blízkého východu a Afriky („region EMEA“) a zejména pro internetové stránky s adresou Lexmark.com v těchto státech regionu EMEA.

Prohlášení o ochraně soukromí umístěná na naše internetové stránky určené pro obyvatele jiných států se mohou od tohoto Prohlášení o ochraně soukromí lišit, aby tak zohlednila prvky místních internetových stránek a platné právo.

Jaké údaje shromažďujeme

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na veškeré osobní údaje, které shromáždíme nebo které nám budou poskytnuty (nebo které shromáždí pečlivě zvolené třetí strany jednající naším jménem nebo které budou poskytnuty těmto třetím stranám). „Osobními údaji“ se rozumí jakékoli údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Za účelem pouhého prohlížení našich internetových stránek nám své osobní údaje poskytovat nemusíte.

Osobní údaje shromažďujeme, když:

 • zakoupíte zboží nebo služby;
 • zaregistrujete výrobky na internetu;
 • požádáte o podporu pro výrobek;
 • požádáte o stáhnutí softwaru;
 • při vytvoření uživatelského účtu (přihlašovací uživatelské jméno a heslo);
 • požádáte o informace nebo materiály (např. bílé knihy nebo zpravodaje);
 • se účastníte průzkumu a hodnocení;
 • se účastníte propagačních akcí, soutěží nebo obdržíte dárkové předměty;
 • se ucházíte o práci či předložíte svůj životopis;
 • nám zašlete otázky nebo připomínky.

Shromažďované osobní údaje zahrnují například:

 • křestní jméno a příjmení;
 • vaši funkci a společnost
 • adresu bydliště, fakturační či jinou fyzickou adresu (včetně názvu ulice, města či obce, státu/provincie, PSČ);
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • (u uchazečů o práci, kteří předkládají informace elektronickou cestou) vzdělání, pracovní zkušenosti a zájmy;
 • jakékoli další identifikátory, které společnosti Lexmark umožňují vás fyzicky nebo prostřednictvím internetu kontaktovat;
 • jakékoli údaje, které o vás prostřednictvím internetu shromáždíme a uchováváme v souvislosti s vaším účtem, jako například vaše uživatelské jméno a heslo;
 • jakékoli údaje, které nám poskytnete při použití našeho internetového obchodu nebo při komunikaci s námi.

Jsme oprávněni zaznamenat také IP adresu, kterou používáte pro připojení na internet. IP adresa je jedinečným identifikátorem, který používají zařízení k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu.

Jak nakládáme s poskytnutými osobními údaji

Shromážděné osobní údaje jsme oprávněni používat pro provoz svých internetových stránek, k vyřizování Vašich žádostí o informace, k registraci vašich výrobků, ke zpracování vašich žádostí o zaměstnání, k poskytování propagačních materiálů, pro umožnění Vaší účasti v soutěžích a průzkumech, k poskytování služeb a podpory a pro provádění vámi požadovaných transakcí. Tyto způsoby užití mohou zahrnovat i poskytování účinnějšího zákaznického servisu; snadnější užívání našich internetových stránek nebo služeb díky tomu, že není třeba opakovaně zadávat stejné údaje; vypracovávání průzkumů a analýz zaměřených na zlepšení našich výrobků, služeb a řešení; a zobrazování obsahu a reklam, které jsou upraveny v souladu s Vašimi zájmy a preferencemi v rámci platné právní úpravy.

Vaše osobní údaje také využíváme ke komunikaci s vámi. V případě potřeby Vám zasíláme povinná služební sdělení jako například uvítací dopisy, výzvy k zaplacení, informace o technických otázkách v oblasti služeb a oznámení v souvislosti s poskytovanou podporou. V souvislosti s některými našimi službami mohou být registrovaným uživatelům rozesílány pravidelné dopisy, které jsou součástí poskytované služby. Také vás můžeme kontaktovat s informacemi o výrobcích a službách naší společnosti či našich přidružených společností.

Pokud jste se rozhodli nechat si zasílat naše propagační materiály, jsme oprávněni užívat (nikoli však sdělovat) Vaše osobní údaje k propagaci a marketingu dalších výrobků, služeb a zvláštních nabídek naší společnosti a/nebo jejích přidružených společností, které by Vás případně mohly zajímat.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, s výhradou zákonných nebo smluvních omezení a oznámení odvolání v přiměřené lhůtě. Přejete-li si svůj souhlas odvolat, obraťte se na privacy.cz@lexmark.com. O důsledcích odvolání souhlasu Vás budeme informovat.

Osobní údaje, jež jsou shromažďovány prostřednictvím internetu, mohou být doplněny údaji, které nám poskytujete jiným způsobem, například prostřednictvím registrace výrobků, žádostí o služby, našich programů sloužících ke komunikaci či rozdílení odměn nebo při prezentacích.

Cookies

Cookie je malý objem dat, jenž často obsahuje jedinečný identifikátor, který se zasílá do prohlížeče Vašeho počítače či mobilního telefonu z internetového serveru a je uložen ve Vašem přístroji. Každá internetová stránka může do Vašeho prohlížeče posílat své vlastní cookies, pokud to nastavení Vašeho prohlížeče umožňuje, avšak (za účelem ochrany soukromí) Váš prohlížeč povoluje internetovým stránkám přístup pouze k těm cookies, které Vám již zaslaly, a nikoli ke cookies zaslaným jinými internetovými stránkami. Cookies zaznamenávají informace o Vašich preferovaných volbách na internetových stránkách a umožňují nám přizpůsobovat internetové stránky Vašim zájmům.

Naše internetové stránky využívají cookies.  Zakážete-li cookies ve svém prohlížeči, je možné, že na našich internetových stránkách nebudete moci provádět všechny činnosti.  Ke sledování návštěvnosti, statistických údajů, reklamních prokliků a dalších aktivit na našich internetových stránkách využíváme služby třetích stran. Tyto třetí strany mohou s naším souhlasem používat k vyhodnocení návštěvnosti našich internetových stránek cookies, naše internetové protokolové soubory (log files), sledovací prvky (web beacons) a další monitorovací technologie.

Sledovací prvky (web beacons) v HTML formátu zařazujeme také do e-mailového věstníku, abychom zaznamenali počet přístupů do daného věstníku (nebo do jeho určitých článků, odkazů a pod.).

Současné verze internetových prohlížečů nabízí pokročilé uživatelské nastavení v oblasti zasílání a doby uchování cookies naší společnosti i třetích stran. Více informací o „cookies“ a možnostech jejich nastavení získáte v nápovědě svého internetového vyhledávače.

Jak sdílíme poskytnuté osobní údaje

Zachováváme důvěrnost Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předmětem prodeje ani pronájmu jiným osobám. Bez Vašeho souhlasu nebudeme Vaše osobní údaje užívat ani je sdílet za účelem nesouvisejícím  s účelem uvedeným v okamžiku jejich poskytnutí. K provádění některých činností naším jménem využíváme poskytovatele a dodavatele služeb („zástupci“). Tito zástupci Vám například mohou doručovat výrobky, mohou poskytovat služby a podporu spojenou s výrobkem, mohou spravovat naše počítačové systémy a pomáhat nám s marketingovými a propagačními akcemi. Těmto zástupcům bude povolen přístup pouze k těm osobním údajům, které jsou nezbytné pro poskytovaní služeb. Jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů získaných naším jménem a nesmí je užít k žádnému jinému účelu.

Některé naše výrobky nesou společnou značku a jsou nabízeny společně se společnostmi, které nejsou našimi přidruženými společnostmi. Pokud tyto výrobky zaregistrujete, je Vámi poskytnuté údaje oprávněna obdržet jak naše, tak druhá společnost.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpřístupnit a/nebo sdělit, pokud jsme přesvědčeni, že takové jednání je nezbytné pro: (a) splnění podmínek zákona nebo právního řízení vedeného proti naší společnosti; (b) splnění výzvy policie nebo státních úřadů k poskytnutí informací; (c) ochranu a obranu našich práv nebo majetku (včetně vynucování plnění našich smluv); nebo (d) jednání za naléhavých okolností směřující k ochraně osobní bezpečnosti našich zaměstnanců nebo veřejnosti.

Naše společnost nebo některá z našich přidružených společností se může účastnit fúze nebo může být koupena jinou společností či může být koupen její majetek. I při těchto typech transakcí se budeme snažit zajistit odpovídající ochranu Vašich osobních údajů.

Vaše volba

Poskytnutí osobních údajů naší společnosti je dobrovolné. Při každém shromažďování osobních údajů obdržíte oznámení, ve kterém bude objasněn účel tohoto shromažďování údajů, jež by Vám mělo pomoci se rozhodnout. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, jež prostřednictvím internetu požadujeme, stále můžete navštívit většinu našich internetových stránek, jen Vám může být odmítnut přístup k určitým nabídkám, možnostem a službám, které vyžadují naši vzájemnou komunikaci. Pokud se rozhodnete s námi nebo s naší přidruženou společností navázat vztah, jako například smluvní nebo jiný obchodní vztah, budeme Vás samozřejmě nadále kontaktovat v souvislosti s tímto obchodním vztahem.

Nabízíme Vám možnost se rozhodnout, zda Vaše osobní údaje mohou být (a) sděleny třetí straně, která není zástupcem nebo (b) použity za jiným účelem než za účelem, pro který byly původně shromážděny nebo který jste následně schválili. Poskytneme Vám vhodný nástroj k provedení volby, buď v místě shromažďování údajů nebo s využitím jiných metod.

Tato možnost volby se nevztahuje na sdělení společnosti Lexmark, jež primárně slouží pro správu objednávek, smluv, podpory, varování  týkající se bezpečnosti výrobků, aktualizaci softwaru nebo jiná administrativní či obchodní oznámení.

Jak zajistíte, zda jsou Vaše osobní údaje správné?

Vždy se snažíme, aby Vaše osobní údaje byly správné. Pro zachování správnosti slouží naše technologické postupy, systémy a pravidla správy osobních údajů.  Fyzickým osobám poskytujeme přiměřené možnosti přístupu  za účelem prověření a opravy jejich osobních údajů. Vynaložíme přiměřené úsilí, aby došlo k potřebným opravám. K ochraně vašeho soukromí a bezpečnosti také zavedeme přiměřená opatření k ověření Vaší totožnosti, než Vám umožníme přístup nebo změnu osobních údajů, které spravujeme.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali. S cílem zabránit nepovolenému přístupu, zneužití, sdělení nebo změně Vašich osobních údajů používáme odpovídající fyzické, technické a administrativní opatření. Fyzická opatření slouží k zabránění nepovolenému přístupu do databází a k tištěným kopiím dokumentů. Elektronická bezpečnostní opatření, mezi něž patří například firewally, omezení přístupu a kódování, slouží k ochraně před útoky hackerů nebo jinými neoprávněnými přístupy. Společnost Lexmark umožňuje přístup k osobním údajům v rámci své organizace jen osobám nebo svým zástupcům, kteří uchovávají a zpracovávají osobní údaje a informace za konkrétním obchodním účelem.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu přiměřeně nezbytnou ke splnění účelu (účelů), pro něž byly shromážděny, a ke splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy, přičemž Váš souhlas s tímto účelem (těmito účely) je platný i po skončení našeho vzájemného vztahu.

Dodržování ochrany soukromí

Budeme pravidelně kontrolovat, zda ochrana soukromí odpovídá podmínkám stanoveným v tomto Prohlášení. Máte-li jakékoli otázky nebo nejasnosti týkající se tohoto Prohlášení nebo našeho zpracování osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedeného odkazu nebo adresy. Obdržíme-li na této adrese písemně Vaše dotazy či problémy, budeme v souladu s naší firemní politikou jednotlivého uživatele kontaktovat. Nesrovnalosti týkající se užívání a sdělování osobních údajů prověříme a pokusíme se je vyřešit v souladu se zásadami obsaženými v tomto Prohlášení.

Ochrana soukromí dítěte

Osobní údaje dětí mladších 13 let vědomě neshromažďujeme a naše internetové stránky nejsou určené pro děti mladší 13 let. Vyzýváme rodiče a jiné osoby pečující o děti, aby aktivně dohlíželi na činnost a zájmy svých dětí na internetu.

Odkazy na další stránky

Některé naše internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích osob. Jejich praxi v oblasti ochrany osobních údajů či obsah však neovlivňujeme, ani nad nimi nemáme kontrolu. Doporučujeme, abyste se vždy pečlivě seznámili se zásadami ochrany soukromí každé internetové stránky, kterou navštívíte.

Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali přístup, prověřili či opravili své osobní údaje 

Vynaložíme z obchodního hlediska přiměřené úsilí, abychom uchovávali Vaše údaje vždy úplné, aktuální a správné. Kdykoli si nás přejete  kontaktovat, získat přístup, aktualizovat či opravit své osobní údaje, použijte níže uvedené adresy:

Prostřednictvím e-mailu

privacy.cz@lexmark.com

nebo

následující poštovní adresy

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Maďarsko

Děkujeme, že při komunikaci s námi uvádíte své jméno, adresu a případně e-mailovou adresu, kterou jste uvedli na naší internetové stránce (našich internetových stránkách) a okolnosti, za kterých jste své osobní údaje poskytli (například při registraci výrobku, aby Vám byl zasílán zpravodaj apod.) Změny Vašich osobních údajů, které spravujeme, se snažíme zapracovat co nejrychleji. K ochraně vašeho soukromí a bezpečnosti také přijmeme přiměřená opatření k ověření vaší totožnosti před udělením přístupu nebo provedení úprav osobních údajů, které spravujeme.

Souhlas a podmínky

Použitím této internetové stránky souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.  Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neuvádějte na této internetové stránce žádné osobní údaje.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí 

Změníme-li toto Prohlášení o ochraně soukromí, uveřejníme jeho nové změní na tomto místě spolu s datem přijetí jeho nového znění. Dojde-li k podstatným změnám tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, oznámení můžeme uveřejnit i na naší domovské internetové stránce. Jakékoli změny jsou účinné od data novelizovaného znění.

Lexmark, duben 2017