Tento web využívá soubory cookie k různým účelům včetně vylepšení vašich možností, analytiky a reklam. Pokračováním v procházení webu nebo klepnutím na tlačítko „Přijmout a zavřít“ potvrdíte, že souhlasíte s použitím souborů cookie. Podrobnější informace najdete na stránce Soubory cookie.

Podívejte se, k čemu lze využít Spravované tiskové služby Lexmark

„Průměrně 14 % příjmů1.“ Tolik dnes vyplýtvá většina globálních společností v souvislosti s úkoly zahrnujícími dokumenty a neefektivními tiskovými postupy. Osmdesát procent podnikového obsahu je nestrukturovaných nebo nespravovaných, a téměř polovinu z toho tvoří papírové dokumenty2. K čemu lze tedy využít spravované tiskové služby?

Přechod od chaosu k pořádku

S pomocí spravovaných tiskových služeb (MPS) zviditelníte celé prostředí dokumentů a získáte nad ním kontrolu. To zdaleka neznamená jen snížení objemu tisku a spotřeby papíru. Právě jako se neustále vyvíjí vaše firma, vyvíjí se také spravované tiskové služby a služby pro správu dokumentů, aby pomáhaly organizacím popasovat se se současnými i budoucími výzvami v oblasti informací. Celkové objemy tisku se sice snižují, ale široké rozšíření použití tabletů a chytrých telefonů vytváří v tiskovém prostředí další úroveň složitosti. IT organizace potřebují strategii, jak poskytnout přístup k tisku z mobilních zařízení bez narušení zabezpečení.

Jak říká analytická společnost IDC: „Ukazuje se, že pro podnikové uživatele znamená mobilní tisk v podstatě zvýšení tiskového objemu místo jeho snížení. Hnací silou mobilního tisku je skutečnost, že většina podnikových uživatelů se pohybuje v netradičním pracovním prostředí. Například někteří podnikoví uživatelé dnes nemají přidělené pracoviště, ale místo toho cestují mezi pobočkami nebo pracovišti v areálu společnosti, nebo pracují vzdáleně nebo na cestách.3

Správa tisku je evidentně stále důležitá, a navíc je potřeba spravovat stále rostoucí množství informací a dat z mnoha různých zdrojů.

Právě proto chytré spravované tiskové služby optimalizují a zjednodušují procesy a pracovní postupy spolu se správou skupiny tiskových zařízení.

Co jsou spravované tiskové služby?

Spravované tiskové služby (MPS) jsou služby poskytované externími stranami za účelem optimalizace a správy tiskové infrastruktury organizace a výstupu dokumentů.

Lexmark MPS přistupují komplexně ke zlepšení podnikové tiskové architektury. Pomůžeme vám sladit zařízení s posláním vašeho podniku a postaráme se o jejich každodenní správu aktivním způsobem a preventivním servisem, abychom zajistili optimální provozuschopnost. Spravované prostředí se pak stává prostředníkem ke sjednocení tištěných a digitálních informací, jehož výsledkem je zjednodušení procesů a pracovních toků. Budete těžit z méně zařízení, méně stránek, nižších nákladů a zvýšené produktivity poučených pracovníků.

MPS úzce souvisí se službami pro správu dokumentů (MDS) a tyto termíny jsou někdy zaměňovány. „Služby pro správu dokumentů“ mají obvykle širší význam a zahrnují tištěné i elektronické dokumenty. Nicméně jak se MPS během let vyvíjí, rovněž zahrnují informace a postupy v elektronické podobě. Právě proto jsou MPS a MDS tak úzce propojeny.  

Transformujte svou tiskovou infrastrukturu na platformu pro doručování přesných informací.

Při implementaci spravovaných tiskových řešení používáme třífázový postup:
1) Optimalizace infrastruktury
2) Aktivní správa
3) Zjednodušení podnikových procesů

Prvním krokem je optimalizace výstupní infrastruktury. Naše specializované vyhodnocení rychle provede vaši firmu od zjištění stavu k realizaci, při které dojde k umístění chytrých multifunkčních produktů (MFP) na správná místa podle daných pracovníků a úkolů. Intuitivní procesy zastoupené ikonami lze inicializovat přímo z dotykového displeje multifunkční tiskárny, čímž vzniká můstek mezi nezbytnou tištěnou kopií a vašimi zásadními obchodními procesy.

Klepněte pro další informace: Pět kroků k efektivnímu vyhodnocení ve velkých podnicích

Dalším krokem je aktivní správa, která zajišťuje viditelnost, kontinuitu a řízení celé skupiny zařízení, kdekoli ve světě. Díky údajům o využití a analytice je automaticky detekována potřeba spotřebního materiálu a je zahájen příslušný pracovní tok. Náš systém zajišťuje, že zařízení jsou zapnutá a připravená právě když je naši zákazníci potřebují.

Přístup k MPS založený na technologiích

Nakonec použijeme analytiku, nejlepší postupy a kombinaci technologií pro správu výstupu, obsahu a procesů, abychom vytvořili řešení automatizovaných pracovních toků, která zjednoduší těžkopádné papírové procesy, a výsledkem je zlepšení přístupu k informacím, zvýšení produktivity a snížení objemu tisku.

Klepněte pro další informace: Využití analytiky

Při použití spravovaných tiskových služeb Lexmark zaznamenáte již na začátku ohromné provozní úspory, protože máte k dispozici jediný pohled zabírající celou organizaci – všechny země a kontinenty. Tento přístup poskytuje zcela novou úroveň kontroly nad provozními náklady a skladem spotřebního materiálu.

Klepněte pro další informace: Studie TEI firmy Forrester ve společnosti Whirlpool

1 Angele Boyd, IDC, Group VP, General Manager, Imaging/Output Document Solutions & SMB.
2 IDC Document Workflow Opportunities by Vertical Industry, 2012, Angele Boyd, IDC, Group VP, General Manager, Imaging/Output Document Solutions & SMB
3 IDC Mobile Printing Update, březen 2015, IDC #254620, Arianna Valenti

mps video thumbnail
MPS není jen nástroj na snížení nákladů, je to strategie transformace toku tištěných a digitálních informací ve vašem podniku.

Managed Print Services by Lexmark: 95% contract renewal rate

S 95% mírou obnovení smluv na spravované tiskové služby jsou Lexmark MPS je jedničkou v plánování, nasazení a podpoře velkých skupin zařízení sladěných s prací zaměstnanců.


Váš sektor. Vaše spravované tiskové služby.

Podívejte se, jak naše specifická řešení MPS odpovídají potřebám vaší firmy.

Promluvme si

Jestliže chcete zjistit, jak vám mohou řešení Lexmark MPS pomoci, kontaktujte nás.

Lexmark razí cestu

ÚSPĚŠNÉ REALIZACE
Po tisících úspěšných implementacích MPS dobře rozumíme vašim úkolům od přední linie až po zázemí.
POHLEDY ANALYTIKŮ
Přední analytici udělují službám Lexmark MPS vysoké známky
Služby MPS byly mnohokrát oceněny jako nejlepší na trhu firmami Forrester, Gartner, IDC a dalšími předními konzultačními organizacemi v oboru.
Find out what the analysts are saying
ČLÁNEK
Strategie „Tisknout méně“ přecházejí od revoluce k evoluci, jak organizace hledají nové cesty ke správě informací.