CLOUDOVÉ SLUŽBY


Green Triangle

Větší flexibilita a přizpůsobení jsou při zavádění cloudových technologií klíčové.

29. června 2021

Cloudová řešení umožňují produktivitu a flexibilitu pro dnešní rozmanitější pracovní sílu. Společnost Lexmark rozšiřuje cloudové možnosti pro lepší použitelnost a konektivitu.

Ilustrace cloudových procesů

Přijímání cloudových technologií a řešení je na vzestupu a množství cloudových řešení dostupných na trhu neustále roste. ​ Podnikatelské prostředí po pandemii navíc představuje rozmanitější a různorodější pracovní sílu než kdykoli předtím.   Časopis Forbes uvedl, že 90 % pracovníků CIO tvrdí, že jejich společnosti již ve svých podnicích cloudová řešení využívají, přičemž téměř polovina z nich uvedla, že jejich finanční prostředky na IT v současné době směřují na cloud.​ 

Zákazníci všech velikostí potřebují mít možnost zjednodušit procesy, zefektivnit náklady a snížit zátěž IT oddělení. Potřebují bezpečné uvolnění tisku, které chrání důvěrné informace a poskytuje jim praktický výstup z libovolného autorizovaného zařízení bez nutnosti instalace tiskových serverů na každém místě. Cloudová řešení nabízejí efektivní a úsporný způsob připojení vzdálených pracovníků – což je něco, co se v postpandemickém podnikatelském prostředí stává stále častějším 

1176400518

„Společnost Lexmark poskytuje kompletní sadu cloudových služeb pro vzdálenou správu zařízení, správu tiskových úloh, evidenci dokumentů a funkce pro správu skenování, aby uživatelé mohli vždy tisknout a skenovat dokumenty,“ říká Larry Early, ředitel oddělení softwaru a průmyslového marketingu ve společnosti Lexmark. „V konečném důsledku tato cloudová řešení umožňují produktivitu a flexibilitu – a nyní tyto možnosti rozšiřujeme.“

Spolu s aktualizacemi Cloudové správy skupin Lexmark a Cloudové správy tisku Lexmark byly prostřednictvím Cloudových služeb Lexmark zpřístupněny karty na ovládacím panelu a aktualizace oznámení, které umožňují rychlý přehled a okamžitý přístup ke klíčovým funkcím.  

 „Uživatelé chtějí snadno konfigurovat tiskárny, sbírat metriky úspory nákladů a udržovat zařízení aktuální prostřednictvím cloudové správy skupin,“ říká Eric McCann, manažer pro marketing softwarových produktů ve společnosti Lexmark. „A nedávné aktualizace cloudové správy skupin Lexmark jim poskytují stejně skvělé funkce jako vždy a ještě lepší použitelnost.“ Tyto aktualizace zahrnují přizpůsobení nastavení domovské obrazovky pro snadnější navigaci. „Nyní můžete změnit uspořádání tlačítek na domovské obrazovce tiskárny tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim konkrétním potřebám,“ vysvětlil McCann.  Kromě toho budou nyní počítadla kopírování/skenování/faxů uvedena na stejném místě jako počítadla tisku, což zvyšuje pohodlí uživatelů, a budou k dispozici všechny úrovně spotřebního materiálu, včetně toneru, fotoválce, nádobky na odpadní toner a podobně.  

 Další velké oznámení přišlo na začátku letošního roku s uvedením sady pro připojení Lexmark Cloud Bridge, která umožňuje flexibilitu pracoviště prostřednictvím čtyř agentů:  

  • nativní agent, který je standardně dodáván s mnoha novějšími zařízeními Lexmark;
  • agent tiskárny, který běží na tiskárnách s podporou řešení, které nejsou nativními tiskárnami IoT;
  • agent skupiny, který běží na serveru nebo počítači a umožňuje flexibilně agregovat data na místě pomocí řešení založeného na počítači; 
  • místní agent, který podporuje přímé připojení počítače k tiskárně. 

 To je skvělá zpráva, protože Lexmark Cloud Bridge rozšiřuje přístup k pokročilým spravovaným tiskovým službám (MPS) a architekturu lze rozšířit tak, aby splňovala budoucí požadavky na připojení a byla maximálně flexibilní.  

 Byly také provedeny aktualizace, které dále posílily rychlé, bezpečné a škálovatelné řešení správy tisku.  „Zákazníci se zařízeními různých značek budou moci využívat špičkové funkce cloudové správy tisku Lexmark ve všech zařízeních, nejen v zařízeních Lexmark,“ vysvětluje McCann. Ta funguje prostřednictvím externího zařízení, které se připojí k tiskárně nebo multifunkční tiskárně a umožní správu tisku pomocí uvolnění čipu, aniž by byla potřeba další místní infrastruktura. 

Podniky, které chtějí nabízet přístup k tisku pro hosty (například pohostinství), navíc využijí další aktualizaci, která umožňuje hostům v podniku používat uvolnění tisku. Namísto uvolnění čipu pomocí cloudového účtu hostující uživatel odešle dokument, který si přeje vytisknout, a poté obdrží e-mailem jedinečné číslo PIN, které použije ke spuštění uvolnění tisku.   

  Další informace o cloudových službách Lexmark a další možnosti cloudových služeb očekávejte později v roce 2021.