Uddannelses-løsninger | Lexmark Danmark

Uddannelses-løsninger

Løsninger til dokumentstyring, der giver dig mere tid til undervisning.

Softwareløsninger, der er udviklet af Lexmarks uddannelsesspecialister, vil omdanne dine MFP'er til alsidige produktivitetsplatforme. Med enkel berøringsteknologi.

Løsninger til test og evaluering

Med løsninger til test og evaluering fra Lexmark kan lærere udskrive multiple choice-prøver efter behov ved hjælp af deres Lexmark-multifunktionslaserprinter og scanne de udfyldte prøver til automatisk bedømmelse. Prøveresultaterne genereres med det samme, så underviserne hurtigt kan identificere niveauforskelle.

Lexmarks løsning til behandling af individuelle undervisningsplaner

I stedet for at gemme IEP-dokumenter (Individual Education Plan – individuel undervisningsplan) i arkivskabe kan du scanne de studerendes vigtige undervisningsdokumenter og gemme dem på et sikkert lagringssted, hvor alle godkendte brugere kan få adgang til oplysningerne med et enkelt klik.

Lexmarks tilgængelighedsløsning

Berøringsskærme kan indebære problemer med anvendelse og adgang for blinde, svagtseende, motorisk handicappede og rullestolsbrugere. Lexmark Tilgængelighed løsning er webbaseret software, der hjælper brugere med at konfigurere kopi-, fax- og scanningsjob fra en netværkscomputer eller håndholdt enhed, f.eks. en iPhone, iPad eller PDA (personlig digital assistent).

Spørg efter disse andre Lexmark-løsninger til uddannelse:

  • Lexmarks løsning til OCR (Optical Character Recognition – optisk tegngenkendelse) i arbejdsgrupper
  • Lexmarks løsning Scan til SharePoint™