Η εταιρεία

Μια πρωτοποριακή εταιρεία της Global Imaging Solutions

Η Lexmark δημιουργεί πρωτοποριακές τεχνολογίες απεικόνισης IoT και cloud που βοηθούν τους πελάτες της σε 170 και πλέον χώρες σε όλο τον κόσμο να υλοποιήσουν το όραμά τους για απλότητα, ασφάλεια, οικονομική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα στην εκτύπωση.

Βασισμένοι σε έναν πανίσχυρο συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας, βαθιά γνώση του κλάδου και εξαιρετική αλληλεπίδραση με τους πελάτες, βοηθούμε στην εξάλειψη του φόρτου του τμήματος πληροφορικής, δίνουμε τη δυνατότητα ψηφιακής αναμόρφωσης και προωθούμε την εξοικονόμηση και την ευελιξία στο λιανεμπόριο, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες υγείας, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στους κρατικούς φορείς και αλλού.

Ιδρυθείσα το 1991 και με έδρα το Lexington της πολιτείας Kentucky των Η.Π.Α., η Lexmark αποτελεί, πλέον, αναγνωρισμένο ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε υλικό, υπηρεσίες, λύσεις και ασφάλεια στον τομέα της εκτύπωσης, από πολλές κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης της αγοράς στον τομέα της τεχνολογίας.

Διατήρηση πελατών για μια ζωή

Η κουλτούρα της Lexmark, που συνίσταται στη διερεύνηση, τη συνεργασία και την άμεση απόκριση, ενισχύει μια βαθιά, αμφίδρομη σχέση με τους πελάτες μας τόσο μέσω των λύσεων που δημιουργούμε όσο και μέσω της συνεχούς υποστήριξης που παρέχουμε. Χάρη σε αυτήν την εξαιρετική εμπλοκή πελατών, έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε ποσοστά πελατειακής πίστης που υπερβαίνουν το 95% μεταξύ του πελατολογίου μας στον τομέα των διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης σε όλο τον κόσμο.

Η κοινωνική ευθύνη είναι η δουλειά μας

Η κοινωνική δράση στη Lexmark ξεκινά με τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, όπως προϊόντα και λύσεις που βοηθούν τους πελάτες να πετυχαίνουν τους στόχους βιωσιμότητας που θέτουν.

Αυτή η δέσμευση για τη βιωσιμότητα καλύπτει τις δραστηριότητές μας, όπου αναπτύσσουμε οικονομικά αποδοτικές βέλτιστες πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας, τη συνετή χρήση ύδατος και τη μείωση των αποβλήτων. Επίσης, περιλαμβάνει την υποστήριξη της κοινότητας, όπου οι εργαζόμενοι της Lexmark είναι αφοσιωμένοι στη χάραξη ενός πιο καθαρού, πιο έξυπνου και πιο ασφαλούς μέλλοντος στους τόπους όπου ζούμε και εργαζόμαστε.

Η Lexmark υλοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας παγκοσμίως, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση κάθε χρόνο. Για λεπτομέρειες, διαβάστε την αναφορά Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Lexmark