Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου

Κωδ. ανταλλακτικού:: 57X0070

Δυνατότητες

 • Επιλογές Μνήμης
 • Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β): 48 x 102 x 175 mm
 • Βάρος: 0.485 kg

Περιγραφή προϊόντος

Τοποθετήστε τον εσωτερικό σκληρό δίσκο από τον πολυλειτουργικό ή απλό εκτυπωτή στο περίβλημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το περίβλημα με τον σκληρό δίσκο ή τον πολυλειτουργικό ή απλό εκτυπωτή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Είναι πλέον εύκολο να αφαιρεθεί ο σκληρός δίσκος από τον πολυλειτουργικό ή απλό εκτυπωτή για να αποθηκευθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο κουτί

 • Περίβλημα σκληρού δίσκου
 • Καλώδιο, βραχίονες, βίδα χειρός
 • Φυλλάδιο εγκατάστασης

Γενικές προδιαγραφές

Κωδ. ανταλλακτικού: 57X0070
Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)
 • 48 x 102 x 175 mm
Βάρος
 • 0.485 kg
Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)
 • 64 x 203 x 267 mm
Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)
 • 0.79 kg
Overpack Weight (kg)
 • 16.7 kg

Lexmark MS811dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C792dhe

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS810dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX910de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X792de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X748dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX811dfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark X925de

Προβολή προϊόντος

Lexmark T642

Προβολή προϊόντος

Lexmark X850e MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark X852e MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark C792e

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS811n

Προβολή προϊόντος

Lexmark T640n

Προβολή προϊόντος

Lexmark X646e MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark W850dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS810n

Προβολή προϊόντος

Lexmark X792dtse

Προβολή προϊόντος

Lexmark X792dtpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX812dxpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX812dxfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark C925dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark C935dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX812dme

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX812dxme

Προβολή προϊόντος

Lexmark C925de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X862de 4

Προβολή προϊόντος

Lexmark X738de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X860de 4

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX910dxe

Προβολή προϊόντος

Lexmark X734de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X738dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark X860de 3

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX811dxme

Προβολή προϊόντος

Lexmark T656dne

Προβολή προϊόντος

Lexmark X862de 3

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS711dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X864de 3

Προβολή προϊόντος

Lexmark C950de

Προβολή προϊόντος

Lexmark T644dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T642dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T640dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T644tn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX912de

Προβολή προϊόντος

Lexmark T642tn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T644n

Προβολή προϊόντος

Lexmark T644

Προβολή προϊόντος

Lexmark T642n

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX811dme

Προβολή προϊόντος

Lexmark X746de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX811dpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark X950de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX811dxpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX811dxfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark X466de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX810dxfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark C736n

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX810dxme

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX810dxpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark C746dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS710dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T640dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X952de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX810dpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark W840

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX810dfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark T652dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T650dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X954de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX810dme

Προβολή προϊόντος

Lexmark X850e VE3

Προβολή προϊόντος

Lexmark C736dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C748e

Προβολή προϊόντος

Lexmark C746n

Προβολή προϊόντος

Lexmark X950dhe

Προβολή προϊόντος

Lexmark C935dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C935hdn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C734dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T652dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X940e

Προβολή προϊόντος

Lexmark T652n

Προβολή προϊόντος

Lexmark C748dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark X945e

Προβολή προϊόντος

Lexmark C746dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T654n

Προβολή προϊόντος

Lexmark X782e

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX710de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX711de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX711dhe

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX710dhe

Προβολή προϊόντος

Lexmark T654dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C792de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X464de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X792dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark X466dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark X466dwe

Προβολή προϊόντος

Lexmark X463de

Προβολή προϊόντος

Lexmark W840dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark W840n

Προβολή προϊόντος

Lexmark T650dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C782n

Προβολή προϊόντος

Lexmark C935dttn

Προβολή προϊόντος

Lexmark T650n

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX717de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS817dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX718de

Προβολή προϊόντος

Lexmark T640

Προβολή προϊόντος

Lexmark X646dte MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS818dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X850e VE4

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS812dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS911de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X864de 4

Προβολή προϊόντος

Lexmark W850n

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS812de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X646ef MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark C780dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C782dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C792dte

Προβολή προϊόντος

Lexmark X736de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS811dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C782dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS812dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X792dtme

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX812dpe

Προβολή προϊόντος

Lexmark C748de

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS810dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X792dtfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX911de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X748de

Προβολή προϊόντος

Lexmark X658dme MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark MX812dfe

Προβολή προϊόντος

Lexmark X658dtfe MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark X658dtme MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark C780n

Προβολή προϊόντος

Lexmark X854e MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark MS810de

Προβολή προϊόντος

Lexmark C736dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark C734dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X651de MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark C734n

Προβολή προϊόντος

Lexmark X652de MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark C734dw

Προβολή προϊόντος

Lexmark X654de MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark T654dn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X656dte MFP

Προβολή προϊόντος

Lexmark C780dtn

Προβολή προϊόντος

Lexmark X658dfe MFP

Προβολή προϊόντος