Αποδόσεις σελίδων κατά ISO | Lexmark Ελλάδα

Αποδόσεις σελίδων κατά ISO

Ιστορικό

Το Δεκέμβριο του 2006, ο Διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) προχώρησε στην έγκριση νέων προτύπων για τις μετρήσεις απόδοσης σελίδων για κασέτες μελανιού (ISO/IEC 24711) και κασέτες τόνερ έγχρωμης εκτύπωσης (ISO/IEC 19798). Αυτά τα νέα πρότυπα συμπληρώνουν το πρότυπο απόδοσης ISO/IEC 19752 για κασέτες τόνερ εκτυπωτών μονόχρωμης εκτύπωσης που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2004.

Στα πρότυπα ISO για τις αποδόσεις κασετών μελανιού και τόνερ ορίζονται ξεκάθαρα τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση και εφαρμόζεται αυστηρή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Όλοι οι κατασκευαστές εκτυπωτών είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία για τη μέτρηση απόδοσης κασέτας.

Λεπτομέρειες για τα πρότυπα ISO/IEC διατίθενται στην τοποθεσία Web www.iso.org/jtc1/sc28.

Τι είναι η απόδοση σελίδων;

Με τον όρο "απόδοση σελίδων" περιγράφεται ο συνολικός αριθμός σελίδων που μπορούν να εκτυπωθούν από μια κασέτα εκτύπωσης. Έως τώρα, οι κατασκευαστές εκτυπωτών χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθοδολογίες για τη μέτρηση των αποδόσεων των κασετών, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν με ακρίβεια τις διάφορες μάρκες. Για αυτόν το λόγο, η Lexmark, καθώς και άλλοι κατασκευαστές εκτυπωτών, συνεργάστηκε με τον οργανισμό ISO για τη δημιουργία νέων προτύπων για τη μέτρηση απόδοσης σελίδων. Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, ο οργανισμός ISO ενέκρινε το νέο πρότυπο για τη μέτρηση απόδοσης σελίδων για τις κασέτες εκτύπωσης ψεκασμού (ISO)/IEC 24711) και τις κασέτες τόνερ έγχρωμης εκτύπωσης (ISO/IEC 19798). Αυτά τα νέα πρότυπα συμπληρώνουν το πρότυπο απόδοσης ISO/IEC 19752 για κασέτες τόνερ μονόχρωμης εκτύπωσης που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2004.

Απόδοση βάσει ISO σε σύγκριση με την πραγματική απόδοση

Καθώς η δοκιμή απόδοσης βάσει ISO είναι μια ελεγχόμενη δοκιμή, κατά την πραγματική χρήση, ο πελάτης δεν είναι πιθανό να αναπαράγει τις ακριβείς συνθήκες χρήσης και παραμέτρους της δοκιμής απόδοσης ISO. Ως αποτέλεσμα, η πραγματική απόδοση θα εμφανίζει σαφείς διακυμάνσεις προς τα επάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με παράγοντες όπως η κάλυψη σελίδας, το μέγεθος εργασίας, ο τύπος μέσου, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, ο προσδιορισμός της λήξης της διάρκειας ζωής καθώς και εάν πρόκειται για εκτύπωση μονής ή διπλής όψης. [Τα αποτελέσματα απόδοσης σελίδων βάσει ISO είναι αντίστοιχα με τις τιμές χιλιομέτρων ανά λίτρο (χλμ./λίτρο) για τα αυτοκίνητα. Οι τιμές χιλιομέτρων ανά λίτρο είναι ένας χρήσιμος τρόπος σύγκρισης της οικονομίας καυσίμων μεταξύ διαφορετικών οχημάτων αλλά ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται με ακρίβεια στη μέση τιμή χιλιομέτρων ανά λίτρο που θα ισχύει για εσάς. Η πραγματική τιμή χιλιομέτρων ανά λίτρο εξαρτάται από τον τρόπο οδήγησης και τις περιοχές όπου επιλέξετε να οδηγείτε, την κατάσταση του οχήματος και τη συντήρηση, τις διακυμάνσεις στην ποιότητα καυσίμων και άλλους παράγοντες.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Εικόνα 1: ISO/IEC/9752 Σελίδα τυπικής δοκιμής

Η βιομηχανική έρευνα έχει δείξει ότι η μέση κάλυψη σελίδας, που ορίζεται ως το ποσοστό της σελίδας που περιλαμβάνει τόνερ, για μια ασπρόμαυρη σελίδα είναι 4 με 5 τοις εκατό. Στην Εικόνα 1 εμφανίζεται η σελίδα δοκιμής με κάλυψη περίπου 5% που χρησιμοποιείται για το πρότυπο ISO/ IEC 19752. Στις έγχρωμες εκτυπώσεις συνήθως υπάρχει υψηλότερη κάλυψη ανά σελίδα. Για αυτόν το λόγο, οι πέντε τυπικές σελίδες (Εικόνα 2) που χρησιμοποιούνται στο ISO/ IEC 19798 και 24711, με συνδυασμό κειμένου και γραφικών και διαφορετικές ποσότητες κάλυψης, αντιπροσωπεύουν συνολικά κάλυψη ύψους περίπου 20% (περίπου 5% αντίστοιχα για το μαύρο και τα τρία χρώματα: κυανό, ματζέντα και κίτρινο). Εάν ο μέσος τύπος σελίδας που εκτυπώνετε περιλαμβάνει σημαντικά υψηλότερη κάλυψη σελίδας από ότι οι τυπικές σελίδες ISO, είναι αναμενόμενο ότι η πραγματική απόδοση σελίδων θα είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη. Παράλληλα, ενώ η κάλυψη σελίδας είναι ο παράγοντας που, προφανώς, σχετίζεται με την απόδοση κασέτας εκτύπωσης, η επίδραση άλλων παραγόντων μπορεί να είναι αντίστοιχη ή πολύ υψηλότερη.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Εικόνα 2: Πεντασέλιδη σουίτα δοκιμής έγχρωμης εκτύπωσης όπως προσδιορίζεται κατά το πρότυπο ISO/IEC 19798 για τις δοκιμές απόδοσης

Γιατί είναι σημαντικά τα πρότυπα απόδοσης σελίδων;

Αυτά τα πρότυπα απόδοσης σελίδων μπορούν να σας βοηθήσουν να πραγματοποιείτε αποφάσεις αγοράς με καλύτερη πληροφόρηση καθώς παρέχουν έναν αντικειμενικό και ακριβή τρόπο αξιολόγησης των αποδόσεων κασετών εκτύπωσης. Στα νέα πρότυπα ISO για τις αποδόσεις κασετών εκτύπωσης ψεκασμού και τόνερ ορίζονται ξεκάθαρα τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση σελίδων και εφαρμόζεται αυστηρή στατιστική ανάλυση έτσι ώστε όλοι οι κατασκευαστές να μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία κατά τη μέτρηση της απόδοσης.

Πώς διεξάγονται οι δοκιμές;

Στις προδιαγραφές των προτύπων ISO/IEC 24711 και 19798 καθορίζεται ότι ο προσδιορισμός της απόδοσης σελίδων πραγματοποιείται με βάση μια τυπική σουίτα που εκτυπώνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Καθώς το περιβάλλον εκτύπωσης ενδέχεται να επηρεάζει την απόδοση σελίδων, το περιβάλλον δοκιμής διατηρείται υπό έλεγχο σε θερμοκρασία 23°C +/- 2,0°C.

Η σουίτα δοκιμής που ορίζεται κατά το ISO/IEC 24712, έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε χαρτί A4 ή 216 x 279 χιλ. Η σουίτα περιλαμβάνει ένα αρχείο PDF με τέσσερις τυπικές σελίδες πελάτη και μία διαγνωστική σελίδα που εκτυπώνονται με χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης ενός προγράμματος ανάγνωσης PDF.

Πόσες κασέτες και εκτυπωτές χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή;

Γίνεται δοκιμή σε τουλάχιστον εννέα κασέτες ή σετ κασετών έως ότου εξαντλήσουν τη διάρκεια ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλείς εκτιμήσεις για τη μέση προβλεπόμενη απόδοση εντός στατιστικά καθορισμένων ορίων. Σύμφωνα με τα πρότυπα, για τη δοκιμή συνιστάται η λήψη κασετών με διάφορες ημερομηνίες κατασκευής και από διάφορους τόπους κατασκευής.

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε τουλάχιστον τρία σετ κασετών σε τρεις διαφορετικούς εκτυπωτές για να αποφευχθεί η απόκλιση λόγω της διαφοράς μεταξύ των εκτυπωτών. Χρησιμοποιείται ίδιος αριθμός σετ κασετών σε κάθε εκτυπωτή.

Γιατί αναφέρονται οι αποδόσεις σελίδων ως σύστημα κασέτας και εκτυπωτή;

Οι αποδόσεις σελίδων κατά ISO αναφέρονται πάντοτε ως σύστημα εκτυπωτή και κασέτας. Η αναφορά των αποδόσεων σελίδων ως συστήματος αντανακλά καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στις ταχύτητες εκτυπωτών, τους χρωματικούς πίνακες, τις ρουτίνες συντήρησης και τις συχνότητες λειτουργίας στα διάφορα μοντέλα εκτυπωτών.

Πώς υπολογίζονται οι αποδόσεις σελίδων;

Η αναφερόμενη τιμή απόδοσης σελίδων κατά ISO θα πρέπει να ισούται ή να είναι μικρότερη από το 90% του διαστήματος εμπιστοσύνης για το μέσο όρο. Εάν γίνει δοκιμή 9 κασετών, η μέγιστη απόδοση σελίδων κατά ISO υπολογίζεται ως εξής: Απόδοση σελίδων ISO = Μέση απόδοση σελίδων - (1,86 * (τυπική απόκλιση απόδοσης σελίδων / 3))

Γιατί δεν αναφέρεται απόδοση σελίδων για το συγκεκριμένο εκτυπωτή μου;

Η Lexmark θα δημοσιεύσει τις αποδόσεις σελίδων κατά ISO για όλα τα μελλοντικά προϊόντα η κυκλοφορία των οποίων έχει ανακοινωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο "Κατανόηση των αποδόσεων σελίδων σε εκτυπώσεις τόνερ (Understanding Toner Cartridge Page Yields)" [.pdf].