Managed Print Services: Take Control of your Print Environment | Lexmark Ελλάδα

Δείτε τι δυνατότητες προσφέρουν οι Υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων Lexmark

"Κατά μέσο όρο, γύρω στο 14% των εσόδων1". Σε αυτό το ύψος ανέρχονται οι σπατάλες των πολυεθνικών εταιρειών σήμερα όσον αφορά εργασίες που σχετίζονται με έγγραφα και εξαιρετικά μη αποδοτικές πρακτικές εκτύπωσης. Το 80% του επιχειρηματικού περιεχομένου είναι μη δομημένο ή μη διαχειριζόμενο και, από το ποσοστό αυτό, σχεδόν το μισό είναι σε έντυπη μορφή2. Εσείς τι άποψη έχετε για τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων;

Περάστε από το χάος στην τάξη

Με τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων (MPS), μπορείτε να αποκτήσετε σαφή εικόνα και έλεγχο ολόκληρου του περιβάλλοντος εγγράφων σας. Και αυτό σημαίνει πολλά περισσότερα από την απλή μείωση των εκτυπώσεων και της χρήσης χαρτιού. Όπως ακριβώς η επιχείρησή σας εξελίσσεται διαρκώς, έτσι και οι υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων και οι υπηρεσίες διαχειριζόμενων εγγράφων βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς εξέλιξης, προκειμένου να βοηθούν τους εταιρικούς οργανισμούς να αντεπεξέρχονται επιτυχώς στις προκλήσεις στο χώρο της πληροφόρησης, τόσο του σήμερα όσο και του αύριο. Παρ' όλο που οι συνολικοί όγκοι εκτυπώσεων είναι σε χαμηλά επίπεδα, η ευρύτατα διαδεδομένη χρήση των συσκευών tablet και smartphone έχει επιφέρει αυξημένη πολυπλοκότητα στο εκτυπωτικό περιβάλλον. Οι εταιρικοί οργανισμοί τεχνολογίας πληροφοριών (IT) χρειάζονται μια στρατηγική αναφορικά με την παροχή πρόσβασης σε διαδικασίες εκτύπωσης από κινητές συσκευές, χωρίς, ταυτόχρονα, να εκτίθεται σε κινδύνους η ασφάλεια.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών IDC: "Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς χρήστες, στην πραγματικότητα, έχει διαφανεί ότι οι εκτυπώσεις από κινητές συσκευές αυξάνουν τον όγκο εκτυπώσεων, αντί να τον μειώνουν. Το κίνητρο για την εκτύπωση από κινητές συσκευές έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι επιχειρηματικοί χρήστες βρίσκονται, πλέον, σε μη παραδοσιακά περιβάλλοντα εργασίας. Για παράδειγμα, στη σημερινή εποχή, ορισμένοι επιχειρηματικοί χρήστες δεν έχουν συγκεκριμένο σταθερό χώρο εργασίας, αλλά, αντίθετα, μετακινούνται μεταξύ των διαφόρων τμημάτων ή χώρων εντός ενός συγκροτήματος εταιρικών εγκαταστάσεων ή εργάζονται εξ αποστάσεως ή ενώ βρίσκονται καθ' οδόν.3"

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η διαχείριση εκτυπώσεων εξακολουθεί να είναι σημαντική, ενώ, σε αυτό έρχεται επίσης να προστεθεί η αναγκαιότητα της διαχείρισης ενός ολοένα και αυξανόμενου όγκου πληροφοριών και δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι έξυπνες υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων βελτιστοποιούν και εκσυγχρονίζουν τις σχετικές διαδικασίες και ροές εργασίας, παράλληλα με τη διαχείριση του εκτυπωτικού στόλου σας.

Τι είναι οι υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων;

Οι υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων (MPS) είναι υπηρεσίες που παρέχονται από εξωεταιρικούς φορείς με σκοπό τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση της εκτυπωτικής υποδομής και της παραγωγής εγγράφων ενός εταιρικού οργανισμού.

Οι υπηρεσίες MPS της Lexmark υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση της εταιρικής εκτυπωτικής αρχιτεκτονικής. Σας βοηθάμε ευθυγραμμίζοντας τις συσκευές με τους επιχειρηματικούς στόχους σας και αναλαμβάνοντας την καθημερινή διαχείρισή τους με προενεργή και προγνωστική τεχνική εξυπηρέτηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό χρόνο χρησιμοποίησής τους. Από τη στιγμή που θα υλοποιηθούν οι υπηρεσίες αυτές, το διαχειριζόμενο περιβάλλον γίνεται αγωγός για την ενοποίηση των έντυπων και των ψηφιακών πληροφοριών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και της ροής εργασίας. Εσείς επωφελείστε από λιγότερες συσκευές, λιγότερες σελίδες, χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένη παραγωγικότητα εργαζομένων της γνώσης.

Οι υπηρεσίες MPS έχουν στενή σχέση με τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων εγγράφων (MDS) και, κάποιες φορές, οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου. Τυπικά, ο όρος "υπηρεσίες διαχειριζόμενων εγγράφων" έχει την ευρύτερη σημασία της αναφοράς και στους δύο τύπους εγγράφων, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής. Ωστόσο, καθώς οι υπηρεσίες MPS έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων, περιλαμβάνουν, πλέον, και τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και ροές εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που οι υπηρεσίες MPS και MDS είναι τόσο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Μετατρέψτε την εκτυπωτική υποδομή σας σε μια πλατφόρμα διανομής ακριβών πληροφοριών

Εφαρμόζουμε μια αποδεδειγμένη προσέγγιση τριών βημάτων για την ανάπτυξη λύσεων διαχειριζόμενων εκτυπώσεων:
1) Βελτιστοποίηση υποδομής
2) Προενεργή διαχείριση
3) Εκσυγχρονισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες

Το πρώτο βήμα είναι η βελτιστοποίηση της υποδομής παραγωγικής διαδικασίας. Οι εξειδικευμένες για τον κάθε κλάδο εκτιμήσεις μας θα οδηγήσουν γρήγορα την εταιρεία σας από το στάδιο της ανακάλυψης στο στάδιο της ανάπτυξης με την τοποθέτηση έξυπνων πολυμηχανημάτων (MFP) στα κατάλληλα σημεία, με βάση τους διαθέσιμους εργαζόμενους και τις προς εκτέλεση εργασίες. Πλέον, είναι δυνατή η έναρξη διαδικασιών με διαισθητικό τρόπο, μέσω εικονιδίων, απευθείας από την οθόνη αφής του πολυμηχανήματος, δημιουργώντας, έτσι, μια "γέφυρα" μεταξύ του απαραίτητου έντυπου υλικού και των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Κάντε κλικ για να ενημερωθείτε: Πέντε βήματα για αποτελεσματικές εκτιμήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις

Το επόμενο βήμα είναι η προενεργή διαχείριση, η οποία παρέχει σαφή εικόνα, συνέχεια και έλεγχο ολόκληρου του στόλου συσκευών σας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Χάρη στη χρήση δεδομένων και τις σχετικές αναλύσεις, οι ανάγκες σε αναλώσιμα ανιχνεύονται αυτόματα και ξεκινά αμέσως η ανάλογη ροή εργασίας. Το σύστημά μας διασφαλίζει ότι οι συσκευές είναι σε άψογη λειτουργική κατάσταση όποτε και όπου τις χρειάζονται οι πελάτες μας.

Η υιοθέτηση μιας βασισμένης στην τεχνολογία προσέγγισης των υπηρεσιών MPS

Τέλος, χρησιμοποιούμε μεθόδους ανάλυσης, τις καλύτερες πρακτικές και έναν συνδυασμό τεχνολογιών διαχείρισης παραγωγικών διεργασιών, περιεχομένου και διαδικασιών για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων λύσεων ροής εργασίας, οι οποίες εκσυγχρονίζουν τις δυσχείριστες διαδικασίες που βασίζονται στο χαρτί, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη πρόσβαση στις πληροφορίες, την αυξημένη παραγωγικότητα και τη μείωση των εκτυπώσεων.

Κάντε κλικ για να ενημερωθείτε: Μέθοδοι ανάλυσης στην εργασία

Με τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων της Lexmark, θα διαπιστώσετε τεράστια και εμφανέστατη οικονομία στις λειτουργικές δαπάνες έχοντας στη διάθεσή σας μια εικόνα ενιαίου συστήματος που βοηθά ολόκληρο τον εταιρικό οργανισμό σας να κάνει ανοίγματα — σε άλλες χώρες και άλλες ηπείρους. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει ένα εντελώς καινούριο επίπεδο ελέγχου του κόστους υποστήριξης και του αποθέματος αναλώσιμων.

Κάντε κλικ για προβολή: Μελέτη του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου (TEI) από τη Forrester για τη Whirlpool

1 Angele Boyd, IDC, Αντιπρόεδρος Ομίλου, Γενική Διευθύντρια του τμήματος Λύσεων Παραγωγής Εγγράφων/Απεικόνισης & SMB.
2 IDC, Ευκαιρίες αναφορικά με τις ροές εργασίας με έγγραφα από την κάθετη βιομηχανία, 2012, Angele Boyd, IDC, Αντιπρόεδρος Ομίλου, Γενική Διευθύντρια του τμήματος Λύσεων Παραγωγής Εγγράφων/Απεικόνισης & SMB
3 IDC, Ενημέρωση αναφορικά με τις εκτυπώσεις από κινητές συσκευές, Μάρτιος 2015, Αρ. IDC 254620, Arianna Valenti

mps video thumbnail
Οι υπηρεσίες MPS δεν είναι απλώς ένα εργαλείο περικοπής κόστους - είναι μια στρατηγική που αλλάζει ριζικά τη ροή των εκτυπώσεων και των ψηφιακών πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.

Managed Print Services by Lexmark: 95% contract renewal rate

Με ποσοστό ανανέωσης συμβάσεων για τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων το οποίο ανέρχεται σε 95%, οι υπηρεσίες MPS της Lexmark κατέχουν ηγετική θέση όσον αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη μεγάλων στόλων συσκευών που είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν με τον τρόπο που δουλεύουν οι εργαζόμενοι.


Ο κλάδος σας. Οι υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεών σας.

Ανακαλύψτε πώς οι εξειδικευμένες για κάθε κλάδο λύσεις MPS που παρέχουμε ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Ας μιλήσουμε

Εάν είστε έτοιμοι να ενημερωθείτε για τις λύσεις MPS που μπορεί να σας προσφέρει η Lexmark, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

Η Lexmark οδηγεί τις εξελίξεις

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Έχοντας στο ενεργητικό μας χιλιάδες επιτυχημένες περιπτώσεις δέσμευσης πελατών με τις υπηρεσίες MPS, κατανοούμε απόλυτα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε από τα τμήματα στην πρώτη γραμμή μέχρι τα υποστηρικτικά γραφεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Οι υπηρεσίες MPS έχουν διακριθεί πολλές φορές ως ηγετικές στην αγορά από τη Forrester, την Gartner, την IDC και άλλους κορυφαίους στον κλάδο συμβουλευτικούς οργανισμούς.
ΑΡΘΡΟ
Οι στρατηγικές μείωσης εκτυπώσεων περνούν από την επανάσταση στην εξέλιξη, καθώς οι εταιρικοί οργανισμοί αναζητούν νέους τρόπους διαχείρισης πληροφοριών.