Waste from Electrical and Electronic Equipment

(WEEE)

Lexmark noudattaa direktiiviä 2012/19/EU

WEEE-direktiivi 2012/19/EU koskee käytetyn elektroniikan asianmukaista loppukäsittelyä. Direktiivin tarkoituksena on ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, ihmisten terveyden suojelu sekä luonnonvarojen käyttäminen harkitusti ja järkevästi. Vuonna 2003 voimaan astunut EU:n WEEE-direktiivi kattaa useimmat elektroniset laitteet. Vuonna 2012 WEEE laajeni koskemaan myös elektroniikkaa sisältäviä kuluttajatuotteita. Päivitetty direktiivi (2012/19/EU) sisältää monia uusia velvoitteita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajille.

Lexmark pyrkii olemaan ympäristöystävällinen tuotteiden ja palveluiden tuottaja. Pyrimme jatkuvasti kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat pienentää tulostamiseen ja kuvantamiseen liittyvää ympäristökuormitusta. Sisällytämme elinkaariarviointien tulokset tuotteiden suunnitteluprosessiin, ja siksi pystymme kehittämään kestäviä tuotteita, jotka täyttävät kaikissa elinkaaren vaiheissa korkeat suorituskykyyn, tehokkuuteen ja ympäristöstä huolehtimiseen liittyvät vaatimukset.

Lexmark on alan johtava ympäristöystävällisten tarvikkeiden valmistaja. Lexmarkin palkittuun värikasettien keräysohjelmaan osallistuvat asiakkaat palauttavat yli kolmasosan väriainekaseteista, mikä on paljon alan keskiarvoa enemmän. Ohjelmaan sisältyy kaatopaikkoja ja polttamista koskeva nollaperiaate, joten kaikki asiakkaiden palauttamat tyhjät kasetit joko käytetään uudelleen tai kierrätetään siten, että saavutetaan mahdollisimman suuret ympäristöhyödyt.

Lexmark on käynnistänyt direktiivin vaatimusten mukaisesti viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on neuvoa työntekijöille, kumppaneille ja asiakkaille WEEE:n mukaisia kierrätyskäytäntöjä. WEEE:n määräykset on merkitty jokaiseen elektroniikkaa sisältävään Lexmarkin tuotteeseen, ja tuotteet noudattavat Euroopan unionin standardia EN50419.

WEEE-symboli näkyy alla.

WEEE-symbolilla varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuotteet on palautettava määrättyyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.

Lue lisätietoja Lexmarkin kestävän kehityksen ohjelmista ja hankkeista tai ota yhteyttä paikalliseen kotitalousjätteen kierrätysneuvontaan.