Programa de recogida de cartuchos Lexmark

Helppo tapa palauttaa värikasetit uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten

Kun palautat tyhjät tarvikkeet LCCP-ohjelman välityksellä, autat osaltasi vähentämään ympäristövaikutuksia ja tuet kestävää kehitystä. Joka vuosi käytetään uudelleen ja kierrätetään miljoonia kiloja materiaalia vastuullisesti. Jokainen voi osallistua omalla panoksellaan. 

Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP)

LCCP-ohjelmassa tehokas logistiikka ja palvelu yhdistyvät innovatiivisiin työkaluihin. Ohjelma on käyttäjille tarkoitettu nykyaikainen ja tehokas keräily-, kierrätys- ja uudelleenkäyttöprosessi, joka mukautuu erilaisiin kulutusmääriin. Lexmark maksaa käytettyjen värikasettien kuljetuskulut. Lisäksi käytettävissä ovat kätevät, vuorovaikutteiset työkalut verkossa, joiden avulla voi esimerkiksi aikatauluttaa noudot, seurata palautuksia ja tilata kierrätettävien tarvikkeiden keräyslaatikoita.

Uudelleenkäytön ja kierrätyksen vaihtoehdot:


Green Triangle

Yksityishenkilöille, jotka käyttävät vain muutaman Lexmark-värikasetin vuodessa.

 Yrityksille ja muille tahoille, jotka käyttävät yli 40 Lexmark-värikasettia vuodessa.

Huomautus: Tähän kierrätysohjelmaan hyväksytään vain aidot Lexmark-tarvikkeet.  Lexmark pidättää oikeuden palauttaa kelpaamattomat materiaalit lähettäjälle tämän kustannuksella ja periä lähettäjältä myös kaikki muut palautukseen liittyvät kustannukset.

Miksi kannattaa osallistua?


  • Vastuuntuntoista
  • Ympäristöä säästävää
  • Helppoa ja kätevää
  • Maksutonta

100%

kerätyistä värikaseteista käytetään uudelleen tai kierrätetään

0%

kaatopaikkajätettä ‑menettely

Värikasettijätteen luokittelu


Lexmark-merkkiset tyhjät värikasetit on jaoteltu niiden ominaisuuksien mukaan.  Lexmark-värikasettien sisältämää väriainetta ei ole soveltuvien EU-direktiivien ja niiden muutosten perusteella luokiteltu vaaralliseksi.

Lataa materiaaliturvallisuuden tietolomakkeita 

Lexmark on luokitellut värikasettinsa kuuluviksi jätelajiin 16 02 eli sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun. Värikasettihan on tulostimen osa, joka ei toimi ilman tulostinta. Värikasettijäte voidaan katsoa myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi (WEEE), koska WEEE-direktiivin 2012/19/EU avoin soveltamisala on tullut voimaan 15. elokuuta 2018.

Tämän seurauksena ja soveltuvan nimikkeistön perusteella Lexmark luokittelee värikasettinsa jätekoodilla 16 02 16 (”muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat”) niitä tarkoituksia varten, jotka liittyvät jätekuljetuksiin rajan yli ja jätehuoltoon Euroopan unionissa.