כרטיס לטפסים וברקודים

מס' חלק.: 21K0127

תכונות

  • כרטיסי יישומים/SIMM

תיאור המוצר

'כרטיס הטפסים והברקודים של Lexmark' נועד לקבל טפסים אלקטרוניים שנוצרים באמצעות Lexmark Forms Composer ונשמרים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של מדפסות Lexmark באמצעות 'מנהל הטפסים של Lexmark'. לשם אחסון טופס אלקטרוני ב- MFP או במדפסת נדרש זיכרון הבזק או דיסק קשיח. מזג והדפס במהירות טפסים באמצעות נתוני טקסט ASCII משתנים בלבד שמשודרים ברשת. כרטיס זה תומך בגישה לפקודות ®PCL ו- PostScript עבור יותר מ- 47 ברקודים חד-ממדיים ודו-ממדיים לפי תקנים מקובלים בתעשייה. השתמש ב'מנהל הטפסים של Lexmark' כדי להעלות ולנהל טפסים, לעדכן קושחה ולשנות את מצב הכרטיס. ניתן להשתמש רק באחד מכרטיסים אלו בכל פעם: טפסים וברקודים, כרטיס עבור IPDS או כרטיס עבור PRESCRIBE. כרטיסים אלו מותקנים באותו מחבר יחיד.

יצירת טפסים ושמירה במדפסת

'כרטיס הטפסים והברקודים של Lexmark' נועד לקבל טפסים אלקטרוניים שנוצרים באמצעות Lexmark Forms Composer ונשמרים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של מדפסות Lexmark באמצעות 'מנהל הטפסים של Lexmark'. לשם אחסון טופס אלקטרוני ב- MFP או במדפסת נדרש זיכרון הבזק או דיסק קשיח.


מהיר וקל לפריסה!

הטפסים מאוחסנים במדפסת כך שאין צורך להגדיר ולתחזק שרת. בנוסף, יש השקעה ראשונית נמוכה במספר קטן של התקני הדפסה.


מיזוג נתונים פשוט

כרטיס זה פועל עם רשתות Ethernet עבור ‏כל מארח באמצעות נתוני ASCII, ‏SAP RDI (עם סוג התקן SAP® R/3®‎ של Lexmark עבור PCL) או PCL. בנוסף, הוא תומך בגישה לפקודות ®PCL ו- PostScript עבור יותר מ- 47 ברקודים חד-ממדיים ודו-ממדיים לפי תקנים מקובלים בתעשייה.


מיזוג והדפסה

מזג והדפס במהירות טפסים באמצעות נתוני טקסט ASCII משתנים בלבד שמשודרים ברשת. כרטיס זה מנטר נתוני ASCII, ‏SAP RDI או PCL נכנסים. כאשר נכנסים נתונים המכילים תבנית שעומדת בתנאים שהוגדרו בטופס אלקטרוני ששוכן במדפסת, מופעל תהליך מיזוג טופס.


שיקול

ניתן להשתמש רק באחד מכרטיסים אלו בכל פעם: טפסים וברקודים, כרטיס עבור IPDS או כרטיס עבור PRESCRIBE. כרטיסים אלו מותקנים באותו מחבר יחיד.


מנהל הטפסים של Lexmark

השתמש ב'מנהל הטפסים של Lexmark' כדי להעלות ולנהל טפסים, לעדכן קושחה ולשנות את מצב הכרטיס ('הדפסה', 'לכידת נתונים', 'מושבת', 'העברה לארכיון* והדפסה' וכן 'העברה לארכיון* בלבד'). *מצבי העברה לארכיון מחייבים דיסק קשיח.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 21K0127
מידות עם האריזה (מ"מ – גובה*רוחב*עומק)
  • 40 x 230 x 150 מ"מ
משקל במצב ארוז (ק"ג)
  • 0.13 ק"ג

חשמל והפעלה

קוד UNSPSC
  • 44101726
ארץ מוצא
  • United States

Lexmark CX860de

Lexmark CX860de

הצג מוצר

Lexmark CS820de

Lexmark CS820de

הצג מוצר

Lexmark CX820de

Lexmark CX820de

הצג מוצר

Lexmark CX825de

Lexmark CX825de

הצג מוצר

Lexmark CX827de

Lexmark CX827de

הצג מוצר

Lexmark CS827de

Lexmark CS827de

הצג מוצר