SAP | Lexmark ישׂראל

שותפות SAP

פרטים חשובים על SAP

פורטל נייר לאקוסיסטמה של ®SAP

מערכות ההדפסה, הסריקה ואספקת המסמכים של Lexmark משפרות את לכידת ואספקת המידע במסגרת ®SAP - מרחיבות את ערך הטמעת SAP שלך, מספקות שיפור משמעותי במחיר הפרודוקטיביות.

השקעה ב- SAP מספקת לארגונים פלטפורמה כדי לאכוף שיטות עבודה טובות ביותר ולצקת שיפורים לנראות מידע, שיתוף פעולה ויעילות של תהליכים עסקיים. תזרימי עבודה של SAP מפחיתים ביעילות תזרים תהליך מבוסס נייר עבור מסמכים שמקורם פנימי במסגרת תהליכים הארגוניים. עם זאת, עדיין 40% של התהליכים העסקיים תלויים בנייר ממקורות חיצוניים כדי להשלים את התהליך. מערכות הפלט של Lexmark יכולות לספק לארגונים אלו את ההזדמנות להרחיב את היעילות והתועלתיות מאקוסיסטמת SAP על-ידי אינטגרציה של מערכות לכידת מסמכים במטרה להפחית את התלות בנייר.

מערכות עטורות הפרסים, מבוססות ה- MFP של Lexmark, שמאופשרות על-ידי Document Distributor של Lexmark, יכולות לקלוט נתונים ממסמכי נייר שנכנסים לתהליך עסקי, להמיר נתונים אלו באמצעות מערכת SAP, ולהתחיל תזרים עבודה הולם של SAP. מערכות Lexmark משמשות כפורטל מותאם אישית אל SAP, ומאפשרות למשתמשים להתחיל משימות תזרים עבודה של SAP כחלק מתהליך לכידת הנתונים.

בנוסף, המערכות של Lexmark מספקות פתרונות להדפסה ממוטבת מתוך SAP ונותנות לך את היכולת לשלוט באופן שבו הנתונים מעוצבים לשם פלט ואת הביטחון שכרוך באספקת מסמכים. לא רק שפתרונות אלו יאפשרו לך לשלוט טוב יותר בפלט ולנהל אותו, אלא שהם יספקו גם את הפלטפורמה לסילוק כמות משמעותית של דפים מבוזבזים, ויספקו את היתרון של סביבה בת קיימא יותר.

במשך למעלה מעשר שנים, Lexmark הייתה SAP Global Technology Partner וכן Global Software Partner. ביחד, SAP ו- Lexmark פיתחו את מדפסת ה- Unicode הראשונה ופישטו את יכולות ההדפסה של טפסים וברקודים. הפתרונות של Lexmark ו- SAP מסייעים לעסקים ברחבי העולם לשפר את האופן שבו הם יוצרים, מדפיסים ומספקים מסמכים מתוך SAP.