MS521 חידוש לשנה אחת של שירות החזרה לבסיס, 7-5 ימי עסקים

מס' חלק.: 2361942

תכונות

  • אפשרויות אחריות מורחבת

תיאור המוצר

שירות זה מכסה תיקון או החלפה מחוץ לאתר הלקוח, את כל חלקי החילוף והעבודה ואת המשלוח חזרה ללקוח באמצעות שליח.

ניתן לרכוש אחריות מורחבת מסוג החזרה לבסיס במהלך תקופת האחריות של המוצר עם הארכה לשנה, לשנתיים או לשלוש שנים - עד לארבע שנים של כיסוי מיום רכישת המוצר. לאחר תקופת האחריות המורחבת, ניתן יהיה לרכוש כיסוי חידוש למשך שנה אחת בכל פעם, כל עוד המוצר נתמך על ידי Lexmark. יש לרכוש אחריות מורחבת לפני שתקופת האחריות הקודמת תפוג.


הצעות שירות החזרה לבסיס של Lexmark, זמן תגובה של 5 עד 7 ימי עסקים

החזרה לבסיס כוללת תמיכה במוצר מרחוק באמצעות הטלפון והאינטרנט, וכן תהליך החזרה אמין במקרה של תקלה במוצר. אם יש צורך בתיקון, מחלקת התמיכה תנחה אותך להחזיר את המוצר הפגום למקום שייקבע על-ידי Lexmark באזורך. בדרך כלל תקבל אותו בחזרה בתוך שבעה ימי עסקים באזורים שבהם ניתן השירות. שירות זה מכסה תיקון או החלפת ציוד מחוץ לאתר הלקוח, את כל חלקי החילוף והעבודה ואת המשלוח חזרה ללקוח באמצעות שליח.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 2361942
Duration
  • 1 שנים

Lexmark MS521dn

Lexmark MS521dn

הצג מוצר