C748 עם 3 (1+2) שנות שירות באתר הלקוח

מס' חלק.: 2355025

תכונות

  • אפשרויות אחריות מורחבת

תיאור המוצר

אפשרות השירות הטובה ביותר של Lexmark! שירות מהיר באתר הלקוח ביום העסקים הבא.

נציגי שירות מיומנים

עם השירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא שמציעה Lexmark, אם לא ניתן לפתור את הבעיה הטכנית שלך דרך הטלפון, נציג השירות ישלח טכנאי שירות של Lexmark אל האתר שלך ביום העסקים הבא. הטכנאי יטפל במדפסת הלא תקינה באתר שלך ויוודא שהיא עומדת בתקנים המחמירים ביותר של Lexmark בנושאי איכות וביצועים. אפשרות השירות הזאת כוללת קבלת תמיכה בטלפון ובאינטרנט, את כל החלקים והעבודה ואת השירות והבדיקה באתר הלקוח.


לאחר תקופת האחריות המורחבת תוכל לחדש את האחריות לשנה אחת בכל פעם, כל עוד המוצר נתמך על ידי Lexmark.


שירות ביום העסקים הבא

את אחריות השירות באתר הלקוח של Lexmark תוכל לקנות באופן חד-פעמי במהלך תקופת האחריות הבסיסית של המוצר. תוכל להרחיב את האחריות לשנה, לשנתיים או לשלוש שנים, עד לסך של חמש שנות כיסוי מלא החל מתאריך קניית המוצר. עליך לקנות את ההרחבות לפני תאריך פקיעת תוקף האחריות הבסיסית.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 2355025
Duration
  • 2 שנים

Lexmark C748e

Lexmark C748e

הצג מוצר

Lexmark C748de

Lexmark C748de

הצג מוצר

Lexmark C748dte

Lexmark C748dte

הצג מוצר