C748 חידוש השירות באתר הלקוח לשנה אחת

מס' חלק.: 2355028

תכונות

  • אפשרויות אחריות מורחבת

תיאור המוצר

אפשרות השירות הטובה ביותר של Lexmark! שירות מהיר באתר הלקוח ביום העסקים הבא.

נציגי שירות מיומנים

עם השירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא שמציעה Lexmark, אם לא ניתן לפתור את הבעיה הטכנית שלך דרך הטלפון, נציג השירות ישלח טכנאי שירות של Lexmark אל האתר שלך ביום העסקים הבא. הטכנאי יטפל במדפסת הלא תקינה באתר שלך ויוודא שהיא עומדת בתקנים המחמירים ביותר של Lexmark בנושאי איכות וביצועים. אפשרות השירות הזאת כוללת קבלת תמיכה בטלפון ובאינטרנט, את כל החלקים והעבודה ואת השירות והבדיקה באתר הלקוח.


שירות ביום העסקים הבא

לאחר תקופת האחריות המורחבת תוכל לחדש את האחריות לשנה אחת בכל פעם, כל עוד המוצר נתמך על ידי Lexmark.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 2355028
Duration
  • 1 שנים

Lexmark C748e

Lexmark C748e

הצג מוצר

Lexmark C748de

Lexmark C748de

הצג מוצר

Lexmark C748dte

Lexmark C748dte

הצג מוצר