MS81x - יחידת הארכה לפלט

מס' חלק.: 40G0851

תכונות

 • טיפול בנייר
 • מידות (מ"מ – גובה*רוחב*עומק): 165 x 421 x 380 מ"מ
 • משקל (ק"ג): 2.6 ק"ג

תיאור המוצר

התקנה מתבצעת בחלק העליון של המדפסת. יחידה זו תומכת ב- 500 גיליונות לכל היותר של נייר (במשקל 75 ג'/מ"ר). יחידה זו תומכת גם במעטפות, בשקפים, בכרטיסים ובמדבקות. ניתן לתמוך ב- 3 יחידות הארכה לפלט בו-זמנית. ניתן להגדיר כל שילוב של יחידת הארכה לפלט וסל של 4 תאי דואר עבור סך של 3 התקנים. כאשר מותקנות הן יחידת הארכה לפלט והן יחידת הארכה לפלט בקיבולת גבוהה, יש להתקין את יחידת ההארכה לפלט מעל ליחידת ההארכה לפלט בקיבולת גבוהה. יחידת ההארכה לפלט תומכת בחיישן 'מלא' של הסל.

יחידת ההארכה לפלט תומכת בחיישן 'מלא' של הסל.


יחידה זו תומכת ב- 500 גיליונות לכל היותר של נייר (במשקל 75 ג'/מ"ר). יחידה זו תומכת גם במעטפות, בשקפים, בכרטיסים ובמדבקות.


כאשר מותקנות הן יחידת הארכה לפלט והן יחידת הארכה לפלט בקיבולת גבוהה, יש להתקין את יחידת ההארכה לפלט מעל ליחידת ההארכה לפלט בקיבולת גבוהה.


ניתן לתמוך ב- 3 יחידות הארכה לפלט בו-זמנית. ניתן להגדיר כל שילוב של יחידת הארכה לפלט וסל של 4 תאי דואר עבור סך של 3 התקנים.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 40G0851
מידות (מ"מ – גובה*רוחב*עומק)
 • 165 x 421 x 380 מ"מ
משקל (ק"ג)
 • 2.6 ק"ג
מידות עם האריזה (מ"מ – גובה*רוחב*עומק)
 • 486 x 324 x 502 מ"מ
משקל במצב ארוז (ק"ג)
 • 4.43 ק"ג

טיפול בנייר

תמיכה בסוגי נייר
 • מדבקות, כרטיס סטוק, נייר רגיל, שקיפות, מעטפות, עיין במדריך כרטיסים ומלאי כרטיסים.
תמיכה במגוון משקלי נייר
 • 60 - 176 גרם\מטר רבוע (גרם\מטר רבוע)

חשמל והפעלה

קוד UNSPSC
 • 44101729
ארץ מוצא
 • China (PRC)

Lexmark MS811dtn

Lexmark MS811dtn

הצג מוצר

Lexmark MS810dtn

Lexmark MS810dtn

הצג מוצר

Lexmark MS812dn

Lexmark MS812dn

הצג מוצר

Lexmark MS811dn

Lexmark MS811dn

הצג מוצר

Lexmark MS817dn

Lexmark MS817dn

הצג מוצר

Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

הצג מוצר

Lexmark MS812dtn

Lexmark MS812dtn

הצג מוצר

Lexmark MS711dn

Lexmark MS711dn

הצג מוצר

Lexmark MS810dn

Lexmark MS810dn

הצג מוצר

Lexmark MS811n

Lexmark MS811n

הצג מוצר

Lexmark MS710dn

Lexmark MS710dn

הצג מוצר

Lexmark MS810de

Lexmark MS810de

הצג מוצר

Lexmark MS810n

Lexmark MS810n

הצג מוצר

Lexmark MS818dn

Lexmark MS818dn

הצג מוצר