התקנים מאומתים בהתאם לאישור Common Criteria

סקירה כללית

האישור Common Criteria מספק מסגרת לאימות פונקציונליות האבטחה של מערכות באמצעות ביצוע חוזר של סדרת בדיקות מחמירות. מסגרת זו מבטיחה למדינות המשתתפות שהמוצרים שנבדקו עומדים בקריטריונים הפונקציונליים לאבטחה המוסכמים באופן בינלאומי. ההתקנים של Lexmark מאומתים על-ידי מעבדה בלתי תלויה בעלת אישור בינלאומי בהתאם להנחיות המדיניות העדכניות ביותר. בשני מחזורי ההערכה האחרונים, המוצרים של Lexmark אומתו באמצעות הפרופילים להגנה 2600 IEEE שאושרו על-ידי ה-CCRA. פרופיל ההגנה IEEE 2600 נועד להגדיר איומי אבטחה הקשורים להדפסה, את פונקציונליות האבטחה הנלחמת באיומים אלה ולספק בדיקת ביטחון עבור מחלקה של התקני אבטחה הקשורים להדפסה. על-ידי עמידה בדרישות שהוגדרו במסגרת Common Criteria, מוצר שהוערך על-ידי מדינה אחת נחשב כבעל הערכה מאומתת על-ידי כל המדינות שחתמו על הסכם Common Criteria Recognition Agreement ‏(CCRA) שכולל את U.S. National Information Assurance Partnership ‏(NIAP). בפועל, פתרון זה יכול להוביל לדרישות רכש משותפות של הממשלות שלוקחות חלק בהסכם CCRA.

במקרים מסוימים, ייתכן ש-Lexmark תופיע בשתי הערכות נפרדות או יותר הרשומות עם מספרי דגם דומים.  זה מתבצע כך מכיוון שחלק מההתקנים של Lexmark מצוידים בכונן קשיח או שיש להם הבדלי פונקציונליות אחרים, שמחייבים שיעדי אבטחה נוספים יאמתו את יכולות האבטחה של ההתקן. הוספת ההתקנים המאומתים האחרים האלה מספקת ללקוחות Lexmark אפשרויות נוספות בעת בחירת ההתקן המתאים העומד בדרישות האבטחה הפנימיות שלהם.

יתרונות

 • אימות על-ידי צד שלישי מבטיח ללקוחות שיכולות אבטחה מגינות על ההתקן כפי שנטען על-ידי היצרן.
 • ההתקנים מאומתים באמצעות 2600-2008 IEEE Standard for Information Technology: התקן הדפסה ואבטחת מערכת.
 • שתי בדיקות אימות נפרדות מבוצעות על ההתקנים של Lexmark: אחת עם כונן קשיח והשנייה ללא כונן קשיח.

אישורים נוכחיים

רמת אבטחת הערכה 3 (Evaluation Assurance Level ‏- EAL)

רמת אבטחת הערכה 2 (Evaluation Assurance Level ‏- EAL)

מוצרים שהוערכו

 • Lexmark 6500e with T650, T652, T654
 • Lexmark C4150
 • Lexmark C6160
 • Lexmark CS510
 • Lexmark CS720
 • Lexmark CS725
 • Lexmark CS820
 • Lexmark CX410
 • Lexmark CX510
 • Lexmark CX725
 • Lexmark CX725h
 • Lexmark CX820
 • Lexmark CX860
 • Lexmark MX410
 • Lexmark MX510
 • Lexmark MX511
 • Lexmark MX511h
 • Lexmark MX610
 • Lexmark MX611
 • Lexmark MX611h
 • Lexmark MX710
 • Lexmark MX710h
 • Lexmark MX711h
 • Lexmark MX810
 • Lexmark MX811
 • Lexmark MX812
 • Lexmark MX910
 • Lexmark MX911
 • Lexmark MX912
 • Lexmark X463
 • Lexmark X464
 • Lexmark X466
 • Lexmark X548
 • Lexmark X651
 • Lexmark X652
 • Lexmark X654
 • Lexmark X656
 • Lexmark X658
 • Lexmark X734
 • Lexmark X736
 • Lexmark X738
 • Lexmark X746
 • Lexmark X748
 • Lexmark X792
 • Lexmark X860
 • Lexmark X862
 • Lexmark X864
 • Lexmark X925
 • Lexmark X950
 • Lexmark X952
 • Lexmark X954
 • Lexmark XC4140
 • Lexmark XC4150
 • Lexmark XC6152
 • Lexmark XC8155
 • Lexmark XC8160