T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה במיוחד

מס' חלק.: 64416XE

תכונות

  • לייזר מונוכרום
  • Yield Value: 32000

תיאור המוצר

תפוקה ממוצעת של הטונר - עד 32,000 עמודים סטנדרטיים. תפוקה מוצהרת בהתאם לתקן ISO/IEC 19752.

התראות אוטומטיות

תזכורת אוטומטית מודיעה לך כאשר מגיע הזמן להזמין מתכלים חדשים. ביכולתך לבדוק את מצב המתכלים בכל רגע בשלושה מקומות: על הצג האינטראקטיבי של המדפסת, דרך עמוד האינטרנט של המדפסת או באמצעות תוכנת MarkVision Professional.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 64416XE
טכנולוגיית הדפסה
  • לייזר מונוכרום
Yield Value
  • 32000
תפוקת מיכל ממוצעת מוצהרת להדפסה רציפה בשחור במצב חד-צדדי
  • 32,000 עמודים סטנדרטיים ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752

חשמל והפעלה

קוד UNSPSC
  • 44103103
ארץ מוצא
  • China (PRC), Mexico

Lexmark T644n

Lexmark T644n

הצג מוצר

Lexmark T644

Lexmark T644

הצג מוצר

Lexmark T644dtn

Lexmark T644dtn

הצג מוצר

Lexmark T644tn

Lexmark T644tn

הצג מוצר