printer-registration

רישום מוצר


black triangle

תודה שבחרת ב-Lexmark! העסק שלך חשוב לנו. רישום המוצר של Lexmark שברשותך הוא תהליך פשוט שנמשך רק כמה דקות.

רישום זה מיועד להפעלת האחריות הבסיסית בלבד!


פרטי המוצר

פרטי הלקוח

אני מסכים/ה שהנתונים האישיים שאספק יאוחסנו וישמשו כדי לשלוח לי חומרים שיווקים וסקרים ולמטרות מחקר של Lexmark. ברור לי כי אני מעניק/ה ל-Lexmark מרצוני החופשי רשות לעבד את הנתונים שלי, וכי באפשרותי לבטל את הרשות הזו בכל עת. אם אינך מסכים/ה לשימוש בפרטיך האישיים, אל תחשוף/תחשפי מידע כזה בפני Lexmark. לידיעתך, ייתכן כי במקרה כזה Lexmark לא תוכל לשלוח אליך מידע, וכי תכונות מסוימות באתרי האינטרנט של Lexmark לא יפעלו כהלכה:  תנאי מדיניות הפרטיות, הזמינים בכתובת lexmark.com/he_il/privacy-policy.html, חלים על הנתונים האישיים שאת/ה שולח/ה.