AEEA | Lexmark Nederland

AEEA

Naleving van Richtlijn 2012/19/EU door Lexmark 

De AEEA-richtlijn 2012/19/EU betreft de juiste afvoer van gebruikte elektronica. De doelstellingen van deze richtlijn zijn: de kwaliteit van het milieu in stand houden, beschermen en verbeteren; de menselijke gezondheid beschermen en natuurlijke hulpbronnen spaarzaam en rationeel gebruiken. In 2003 werd AEEA een Europese wet die een groot aantal elektronische producten omvatte; in 2012 werd AEEA uitgebreid en omvatte deze richtlijn vele aan gebruiksartikelen verwante producten die elektrische onderdelen bevatten. De bijgewerkte richtlijn (2012/19/EU) bevat verscheidene nieuwe verplichtingen voor producenten van elektrische en elektronische apparatuur.

Lexmark streeft ernaar om een ecologisch verantwoorde leverancier van producten en diensten te zijn. We zijn continu bezig producten, functies en oplossingen te ontwikkelen die onze klanten mogelijkheden bieden om de impact van hun afdruk- en beeldvormingsactiviteiten op het milieu te verminderen. Door resultaten van Life Cycle Assessment (beoordeling van de levenscyclus) op te nemen in het ontwerpproces van onze producten, kunnen wij duurzame producten ontwikkelen waarin hoge normen van prestaties, efficiëntie en milieuvriendelijkheid worden gecombineerd in elk stadium van de levenscyclus van de producten.

Lexmark is marktleider op het gebied van duurzaamheid van supplies. Klanten die deelnemen aan ons bekroonde Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP, Lexmark inzamelingsprogramma voor cartridges) retourneren meer dan een derde van de tonercartridges, wat ver boven het industriegemiddelde ligt. LCCP volgt een optimaal milieubeleid van geen afvalstorting en geen afvalverbranding en garandeert dat alle cartridges die worden geretourneerd aan Lexmark, opnieuw worden gebruikt of gerecycled.

Conform de richtlijn heeft Lexmark een communicatiecampagne opgezet om onze werknemers, partners en klanten te trainen op het gebied van AEEA-recyclingprocedures. Alle producten van Lexmark die elektronische onderdelen bevatten, zijn nu voorzien van etiketten conform AEEA-specificaties en voldoen aan de Europese norm EN50419.

Onderstaand ziet u een illustratie van het AEEA-symbool.

Producten die voorzien zijn van een etiket met het AEEA-symbool mogen niet samen met ander huishoudelijk afval worden meegegeven. In plaats daarvan moeten deze producten worden geretourneerd naar een aangewezen inzamelingspunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Voor meer informatie over de duurzaamheidsprogramma's en initiatieven van Lexmark, raadpleegt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw ophaaldienst voor huishoudelijk afval.

weee-logo