Lexmark cartridge inzamelprogramma

De eenvoudige manier om uw tonercartridges te retourneren voor hergebruik en recycling.

Wanneer u uw lege supplies via het LCCP retourneert, draagt u bij aan de vermindering van de impact op het milieu en de bevordering van de  duurzaamheid. Elk jaar worden miljoenen kilo's aan materialen op verantwoordelijke wijze hergebruikt en gerecycled. Dit, begint bij u. 

Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP)

Door uitstekende logistieke prestaties te combineren met service met innovatieve tools kan LCCP u een modern en efficiënt ophaal-, recycle- en hergebruikproces bieden dat perfect aansluit op uw verbruiksvolumes. Lexmark betaalt niet alleen de transportkosten van uw gebruikte cartridges, maar biedt u ook handige online toegang en interactieve hulpmiddelen waarmee u onder andere het ophalen kunt inplannen, retourprogramma's kunt bijhouden, recyclingcontainers kunt bestellen.

Opties voor hergebruik en recycling:


Green Triangle

Voor particuliere gebruikers die hun printer thuis gebruiken

Voor bedrijven en organisaties die printen in een professionele omgeving

Opmerking: Alleen originele Lexmark supplies komen in aanmerking voor dit recyclingprogramma.  Lexmark behoudt zich het recht voor om in aanmerking komend materiaal op kosten van de afzender naar deze terug te sturen en alle daaraan verbonden kosten op de afzender te verhalen.

Waarom zou ik deelnemen?


  • Verantwoord
  • Duurzaam
  • Eenvoudig en handig
  • Gratis

100%

Ingezamelde cartridges worden hergebruikt of gerecycled

0%

Afvalstortings beleid

Cartridge -afval classificatie


We hebben op basis van de evaluatie van hun gevaarlijke eigenschappen de lege toner-cartridges van het merk Lexmark gekarakteriseerd.  De toner in Lexmark inktcartridges worden volgens de van toepassing zijnde EU-richtlijnen alsmede de -aanpassingen daarvan niet als gevaarlijk geclassificeerd.

 Gegevensbladen voor materiaalveiligheid downloaden 

Lexmark heeft de tonercartridges geclassificeerd als afvaltype 16 02 d.w.z afval van elektrische en elektronische apparatuur. Want een cartridge is een printeronderdeel dat niet zonder een printer kan werken. Ook kunnen verwijderde tonercartridges worden beschouwd als afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), aangezien de 'open scope' van de AEEA-richtlijn n° 2012/19/EU op 15 augustus 2018 van kracht is geworden.

Derhalve deelt Lexmark, onder verwijzing naar de toepasselijke nomenclatuur, zijn tonercartridges in onder afvalcode 16 02 16 ("niet onder 16 02 15 vallende onderdelen die verwijderd zijn uit afgedankte apparatuur") met het oog op grensoverschrijdende vervoer van afvalstoffen en afvalbeheeractiviteiten binnen de Europese Unie