Lexmark Secure by Design

Sikre skriverparken med bransjens mest omfattende portefølje av enheter og programvare, helt fra første til siste side.

​ Video [MP4 01:52]

Lexmark Secure by Design
Beskytt enheter og data med Lexmarks omfattende sikkerhetstiltak.


Beskytt alle aspekter av utskriftssikkerhet

Print

Forbedre skriversikkerheten med bransjeledende maskinvare og fastvare

Beskytte de mest verdifulle dataene dine på alle punkter i nettverket

Forenkle utskriftsadministrasjonen og samtidig øke sikkerheten

Sørge for samsvar med tredjepartssertifiseringer

security services
Secure products illustration

Produkter

Sikre enhet
Lexmarks skrivere og MFP-er støtter et robust sikkerhetstilbud for endepunktbeskyttelse og systemforsterking. Med de avanserte sikkerhetsfunksjonene våre kan brukerne redusere trusler og sårbarheter, samtidig som de forbedrer kundenes teknologiinvestering.

Sikre data
Lexmark-enheter inneholder en rekke gjennomtenkte funksjoner som både forbedrer sikkerheten til data som lagres på enheten, og bidrar til å hindre at brukere med dålige hensikter får tilgang til konfidensiell informasjon.

Sikre nettverk
Lexmark-enheter har en rekke innebygde funksjoner, alt fra å deaktivere unødvendige funksjoner til å sperre av enhetsgrensesnitt og sikre dataene de inneholder. De har en rekke innebygde funksjoner for å beskytte en enhet mot trusler. 

Sikker fjernadministrasjon
For å dekke behovet for å administrere en utstyrspark med nettverksskrivere på en effektiv måte, har Lexmarks løsningsorienterte enheter fjernadministrasjonsfunksjonene for sikkerhet som du trenger. De tillater at bare autoriserte personer kan konfigurere enheten for nettverkstilgang.


Secure solution illustration

Løsninger

Sikker administrasjon av utstyrspark
Lexmarks løsninger for sikkerhetsadministrasjon er en viktig del av sikkerhetsøkosystemet, slik at administratorer enkelt kan administrere utstyrsparker på en enkel måte og samtidig sikre at enhetene forblir i samsvar med kundens sikkerhetsløsninger.

Sikkerhetsløsninger
Lexmarks formidler nyskapende løsninger for maskinvare og programvare som utvider egenskapene til enheten og bidrar til å beskytte organisasjonens mest sensitive data.


Secure services illustration

Tjenester

Sikkerhetsstrategier
Lexmark responderer på datatrusler med en systematisk tilnærming som omfatter enheten, utstyrsparken og hele nettverksinfrastrukturen. Vår forståelse av nettverksmiljøer og relevante sikkerhetstrusler gir oss ekspertisen vi har for å utvikle unike løsninger som sikrer dataene dine på alle mulige måter.

Sikkerhetstjenester
Lexmark sørger for neste nivå utskriftssikkerhet ved å tilby to løsninger innen sikkerhetstjenester Sikkerhetsvurdering for å identifisere risiko, sårbarheter og sikkerhetsmuligheter samt konfigurasjonsadministrasjon for å beskytte utskrifts- og skanneøkosystemer med standardisering og kontinuerlig overvåking. (Kobling på engelsk.)


Secure standards illustration

Standarder

Sikkerhetsstandarder
Som en del av den omfattende sikkerhetstilnæringen vår, oppnår Lexmark sertifiseringer for omfattende bransje- og myndighetsstandarder, og disse funksjonene er validert og sertifisert av anerkjente tredjepartsorganisasjoner.

Sikkerhetsledelse
Lexmarks sikkerhetsledelsesteam er ansvarlig for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for data. Lexmarks omfattende sikkerhetstiltak hjelper kundene våre med å beskytte sensitiv informasjon ved å levere svært sikre produkter og tjenester i alle bransjer.

Tredjepartssertifiseringer
Validert sikkerhet for å beskytte organisasjonen din

Referanseveiledning

Finn ut mer om Lexmarks unike Secure by Design-metode

Infografikk

7 enkle måter å kontrollere utskriftssikkerhet på

hvitbok

Lær mer om Lexmarks sikkerhetsprofil

White Triangle

Anbefalt for deg

ANALYSERAPPORT

Quocirca utpeker igjen Lexmark som en leder innen utskriftssikkerhet

ANALYSERAPPORT

IDC MarketScape anerkjenner Lexmark som en leder innen sikkerhetsløsninger og -tjenester

Webside

Håndtering av sårbarhet:
Finn ut hvordan Lexmark hjelper deg med å holde deg oppdatert for å opprettholde sikkerheten

INFOGRAPHIC

7 reasons why Lexmark is a safe choice as your print security partner