CSM header illustration

Cloud Scan Management

Skanowanie i bezpośrednie udostępnianie plików, aby oszczędzać czas i zasoby

Skanowanie z pewnością i zwiększenie prędkości przetwarzania dokumentów

Wszystkie organizacje wdrożyły procesy skanowania dokumentów do podstawowych systemów biznesowych. Niektóre z tych dokumentów trzeba udostępniać lub rozsyłać do grupy osób. W dzisiejszych czasach użytkownicy udostępniają dokumenty za pomocą poczty e-mail, co nie jest bezpieczne, a także prowadzi do różnic w wersjach dokumentu, gdy uaktualnienia dokumentu są wysyłane w różnym czasie.

Czym jest skanowanie do chmury?

Rozwiązanie Cloud Scan Management umożliwia łatwą konwersję fizycznych dokumentów do formatu cyfrowego, skanując je bezpośrednio do opartego na chmurze systemu udostępniania plików, bez opóźnień i konieczności wprowadzania poprawek. Zamiast wysyłać fizyczne dokumenty z powrotem do każdej lokalizacji, można pobierać i dostosowywać oryginały dokumentów z centralnego repozytorium, scalając różne wersje dokumentu i przechowując go w chmurze. Ponadto skanowane dokumenty są bardziej bezpieczne w chmurze niż dokumenty papierowe lub lokalnie zapisane pliki cyfrowe bez kopii zapasowej. Cloud Scan Management zapewnia duże oszczędności firmom, które wymagają bezpośredniego dostępu do dokumentów papierowych w rozproszonych lokalizacjach i chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak efektywnie skanować dokumenty do chmury. Portal oparty na chmurze umożliwia dodawanie skrótów do urządzenia z obsługą Lexmark w celu skanowania bezpośrednio do usług zdalnego udostępniania plików takich jak Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Dysk Google™ i Box.

n6 grey6 triangle

70%

ma strategię transformacji cyfrowej lub obecnie nad nią pracuje

$1.3

bilion wydatków na technologię opartą na chmurze może zostać osiągnięty do 2025 roku

40%

poprawy efektywności operacyjnej wynika z przyjęcia modelu cyfrowego

cloud services
White Triangle

Cloud Scan Management w różnych branżach

W logistyce firmy zyskują scentralizowaną kontrolę nad skanowaniem

Pracownicy branży logistyki i transportu, którzy komunikują się między oddziałami, muszą skanować dokumenty w wielu miejscach i z wielu lokalizacji. Cloud Scan Management to bezpieczna platforma z dostępem do zgodnych z chmurą drukarek, która umożliwia centralizowanie kontroli, łatwe udostępnianie i zdalne dostosowywanie danych dzięki dostępowi do programu SharePoint oraz innych platform do udostępniania plików.

W sektorze opieki zdrowotnej formularze są bezpiecznie wysyłane, odbierane i przechowywane

Kliniki, placówki opiekuńcze i instytucje publicznej służby zdrowia, które mają ograniczone możliwości wsparcia w zakresie IT mogą polegać na faksach i wiadomościach e-mail, by zbierać dokumenty z lokalnych placówek opieki zdrowotnej i od pracowników, co stanowi wyzwanie pod względem śledzenia dokumentów. Rozwiązanie Cloud Scan Management umożliwia organizacjom medycznym łatwe i niezawodne przetwarzanie danych przychodzących.

W branży handlu detalicznego dostępność plików przyspiesza czas przetwarzania i ogranicza koszty

Menedżerowie sklepów stoją przed wyzwaniami w zakresie przechowywania i przekazywania dokumentów od dostawców i z działu HR do właściwych działów w celu przetwarzania. Korzystanie z Cloud Scan Management pozwala sprzedawcom na korzystanie z usługi Microsoft OneDrive i innych rozwiązań do współpracy w chmurze, które umożliwiają skanowanie i przechowywanie plików w chmurze, aby łatwo wczytywać je w celu przeprowadzania audytów, co ogranicza ryzyko otrzymania kar finansowych.

W instytucjach administracji publicznej, łatwy dostęp w jednej bezpiecznej lokalizacji

Wiele urzędów administracji państwowej i lokalnej ma oddziały centralne i lokalne, aby sprawniej służyć wyborcom. Pracownicy we wszystkich lokalizacjach przy udostępnianiu dokumentów korzystają głównie z poczty e-mail. Cloud Scan Management zapewnia natychmiastowy dostęp do skanera dokumentów w chmurze, który umożliwia aktualizowanie raportów, dokumentów i formularzy oraz poprawę komunikacji i koordynacji.

Polecane dla Ciebie

Informacje od analityków 

Zdobywca nagrody Buyers Lab
„Program CFM ułatwia dealerom i partnerom MPS zarządzanie flotami swoich klientów oraz ułatwia im osiąganie zysków w tym zakresie”.

Keypoint Intelligence — raport rozwiązania Buyers Lab: Lexmark Cloud Fleet Management, styczeń 2019

Blog firmy Lexmark

Większa elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta mają ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę coraz szersze wprowadzanie technologii opartych na chmurze  

infografika

Zwiększ wydajność drukowania w przedsiębiorstwie dzięki technologii chmury.