Ta witryna używa plików cookie do różnych celów, w tym do poprawy komfortu użytkowania, analityki i wyświetlania reklam. Kontynuując przeglądanie lub klikając opcję „Zaakceptuj i zamknij”, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą stronę na temat plików cookie.

Lexmark Cloud Print Management

Bezpieczne zwalnianie wydruków i korzyści wynikające z instalacji w chmurze


black triangle

Innowacyjna technologia drukowania, rzeczywiste korzyści

Rozwiązanie Lexmark Cloud Print Management pozwala organizacjom odciążyć fizyczną infrastrukturę wymaganą do obsługi środowiska drukowania, zmniejszyć wymagania wobec wewnętrznego działu IT oraz zapewnić stabilne i elastyczne środowisko drukowania.

490774222

Lepsze doświadczenia drukowania dla użytkowników, łatwiejsze zarządzanie dla działów IT


Zwalnianie wydruków w erze chmury

Rozwiązanie Lexmark Cloud Print Management (CPM), wykorzystując zaawansowaną architekturę opartą na chmurze, eliminuje konieczność dysponowania na miejscu serwerami druku, licznymi sterownikami drukowania oraz systemem zarządzania kolejkami, zmniejszając obciążenie personelu działu IT.

Dokumenty, zamiast być wysyłane za pośrednictwem serwera druku do wyznaczonej drukarki, na której wydrukowane strony będą publicznie dostępne do czasu zabrania przez użytkownika, są kierowane do chmury Lexmarka, w której są przechowywane w osobistej kolejce do czasu, gdy użytkownik zaloguje się lub uwierzytelni na drukarce.  

Ograniczenie marnotrawstwa, ochrona danych

Gromadzenie stosów wydruków lub wyrzucanie ich natychmiast po wydrukowaniu oznacza kosztowne marnotrawstwo. Wydruki te mogą nawet zawierać dane poufne lub prywatne, zwiększając ryzyko w aspekcie pracowników, kwestii prawnych lub związanych z konkurencją.

Rozwiązanie Lexmark Cloud Print Management umożliwia kontrolę wydruków, pozwalając wyeliminować marnotrawstwo i ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa. Pozwala nawet ustalić limity dla poszczególnych użytkowników i grup lub ograniczyć możliwości urządzeń, na przykład drukowanie w kolorze.

Subskrypcja, uproszczenie i analiza

Rozwiązanie Lexmark Cloud Print Management jest dostarczane jako usługa na podstawie subskrypcji. Pozwala to pokrywać koszty zwalniania wydruków bez nakładów kapitałowych i zapewnia łatwą skalowalność systemu odpowiednio do zmieniających się potrzeb firmy.

Można dodawać nowych użytkowników i urządzenia bez konieczności rozbudowy serwerów oraz przeprowadzania konserwacji na miejscu. Dzięki temu udostępnianie użytkownikom większych zasobów jest szybsze niż kiedykolwiek.

Monitorowanie wykorzystania urządzenia i analiza danych dotyczących praktyk w zakresie drukowania (zarówno w ramach organizacji, jak i w odniesieniu do poszczególnych użytkowników) oraz wpływu na środowisko są możliwe bez korzystania z dodatkowego sprzętu i personelu.

Elastyczne architektura, znaczące oszczędności

W niektórych branżach i środowiskach podlegających określonym regulacjom zwalnianie wydruków oparte całkowicie na chmurze jest niemożliwe. Dlatego opcja hybrydowa Lexmarka oferuje wstrzymywanie zadań do zwalniania na komputerach użytkowników zamiast wysyłania zadań drukowania na zewnątrz sieci komputerowej lub do chmury.

Pozwala to zapewnić oszczędności i bezpieczeństwo jak w przypadku rozwiązania zwalniania wydruków opartego na chmurze, jednak bez utraty korzyści wynikających z gromadzenia metadanych zadań drukowania do celów związanych z raportowaniem i zarządzaniem.

Zwalnianie z urządzeń przenośnych z dowolnego miejsca

Oprócz pełnej obsługi drukowania z urządzeń pracujących w środowiskach Mac, Windows i Chromebook rozwiązanie Lexmark CPM umożliwia również drukowanie z urządzeń przenośnych.

Niezależnie od tego, czy użytkownik urządzenia przenośnego inicjuje zadania drukowania z urządzeń iPhone® lub iPad® czy smartfona lub tabletu z systemem Android™, może zwolnić swoje dokumenty na dowolnym urządzeniu Lexmarka w ramach organizacji, do którego ma dostęp w danym czasie i miejscu.

Globalna wygoda, globalna kontrola

Użytkownikom można udostępnić opcję zwalniania wydruków z dowolnego autoryzowanego urządzenia w jednej lub wielu lokalizacjach, co pozwala ograniczyć korzystanie z trudnych do monitorowania drukarek osobistych.

Można nawet zredukować liczbę wykorzystywanych w sieci komputerowej urządzeń o rozbudowanych funkcjach — np. drukarek obsługujących format tabloid, z funkcjami wykańczania czy drukowania w kolorze — promując udostępnianie za pośrednictwem usług zarządzania drukiem.

Powiązane rozwiązania Lexmarka

Usługi zarządzania drukiem

Przekształć swoją infrastrukturę drukowania w platformę pozwalającą dostarczać dokładne informacje

Pełne bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stanowi integralną cechę wszystkich produktów Lexmarka i obejmuje pełną gamę zabezpieczeń.

Lexmark Print Management (na miejscu)

Oprogramowanie zainstalowane na miejscu do obsługi rozwiązania Print Management

Related Links

Raport analityczny

Raport IDC MarketScape

Raport IDC MarketScape: Lexmark liderem w dziedzinie rozwiązań i usług z zakresu bezpieczeństwa druku