LTA header illustration

Asystent tłumaczenia Lexmarka

Tłumaczenia dokumentów w czasie rzeczywistym dostępne od razu

Pokonaj bariery językowe i wyzwania komunikacyjne

Coraz częściej organizacje muszą komunikować się z osobami, które posługują się różnymi językami. Firmy, szkoły i instytucje rządowe niekiedy napotykają problemy, skanując dokumenty w celu przetłumaczenia ich na język ojczysty swoich klientów, uczniów, rodziców i wyborców. Przełamanie bariery językowej kosztuje czas i pieniądze.

Asystent tłumaczenia zapewnia firmom, szkołom lub organizacjom rządowym tłumaczenie dokumentów w czasie rzeczywistym na dowolnej drukarce wielofunkcyjnej (MFP) firmy Lexmark. Wystarczy zeskanować dokumenty w oryginalnym języku za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark, wybrać odpowiedni język wyjściowy spośród kilku opcji i otrzymać przetłumaczony dokument w ciągu zaledwie kilku minut. Przetłumaczone dokumenty można następnie wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do odbiorców, co w dużej mierze usprawnia komunikację z klientami, uczniami, rodzicami i wyborcami.

Kliknij, aby wyświetlić listę obsługiwanych języków (MFP, Portal).

n6 grey6 triangle

11

tysiące dokumentów oczekują na tłumaczenie, jak informuje jeden z najważniejszych amerykańskich okręgów szkolnych

20%

pacjentów nie zasięgnęło porady lekarskiej z obawy, że nie zrozumieją swojego usługodawcy

66

milion osób w Stanach Zjednoczonych porozumiewa się w domu językiem innym niż język angielski

cloud services
White Triangle

Tłumaczenia językowe w różnych branżach

W edukacji tłumaczenie oznacza lepsze uczenie się

Szkoły muszą zapewnić tłumaczenie rodzicom, którzy w przeciwnym razie z powodu barier językowych nie mieliby wglądu w proces nauczania swoich dzieci. Rozwiązanie Translation Assistant korzysta z oprogramowania tłumaczeniowego, które natychmiast przekłada najważniejsze komunikaty szkolne na język ojczysty rodziców, eliminując barierę językową i włączając ich w proces kształcenia uczniów.

W opiece zdrowotnej najważniejsze informacje tłumaczone są w ciągu kilku minut

Szpitale, kliniki i placówki służby zdrowia (zwłaszcza na obszarach miejskich) muszą przekazywać informacje niekliniczne i materiały marketingowe społecznościom, które posługują się innym językiem. Na przykład podczas pandemii COVID wiadomości i aktualizacje musiały być przekazywane błyskawicznie w nieustannie zmieniającej się sytuacji. Asystent tłumaczenia zapewnia przekład w czasie rzeczywistym, a powiadomienia i informacje przetłumaczone na poszczególne języki, pomagają pacjentom zrozumieć, co i gdzie jest dostępne.

W handlu detalicznym firmy mogą lepiej docierać do swoich klientów

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego mają trudności z tworzeniem materiałów promocyjnych w społecznościach, które posługują się różnymi językami. Korzystając z Asystenta tłumaczenia, sklep może tłumaczyć materiały na języki ojczyste swojej społeczności, docierając na nowe rynki i lepiej obsługując swoich klientów.

W instytucjach rządowych można lepiej obsługiwać gospodarstwa domowe, posługujące się różnymi językami

Placówki administracji rządowej często przekazują informacje podmiotom, które posługują się różnymi językami. Korzystając z Asystenta tłumaczenia, pracownicy urzędów państwowych i samorządowych mogą przetłumaczyć dowolną liczbę dokumentów informacyjnych lub instruktażowych na język docelowy w ciągu kilku minut, co pomaga im lepiej służyć rosnącym i zmieniającym się potrzebom społeczności.

HISTORIA SUKCESU

Asystent tłumaczenia do pomocy

Codzienna komunikacja z rodzicami jest tłumaczona w czasie rzeczywistym na różne języki, aby rodzice mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia swoich dzieci.

Polecane dla Ciebie

Blog firmy Lexmark 

Nic nie zostanie pominięte w tłumaczeniu
Wprowadzanie dokumentu w jednym języku i drukowanie go w innym w celu łatwego zapewnienia efektywnej komunikacji

Blog firmy Lexmark

Większa elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta mają ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę coraz szersze wprowadzanie technologii opartych na chmurze

rozwiązanie

Usługi zarządzania drukiem
Wizja prostoty druku, większego bezpieczeństwa, oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

BROCHURE

Asystent tłumaczenia Lexmarka
Tłumaczenia dokumentów w czasie rzeczywistym dostępne od ręk