Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka mogą obsługiwać aplikacje zabezpieczające, które spełniają wyjątkowe wymagania, takie jak zwalnianie wydruków<sup>1</sup>, automatyczny zapis certyfikatu bezpieczeństwa oraz uwierzytelnianie za pomocą karty elektronicznej. Inne rozwiązanie umożliwia centralne śledzenie i kontrolę każdego dokumentu, który został wydrukowany, skopiowany, zeskanowany lub przefaksowany w sieci komputerowej.


Bezpieczne zwalnianie wydrukówRozwiązanie

Bezpieczne zwalnianie wydrukówRozwiązanie Lexmark Print Managementpozwala użytkownikom przesyłać zadania z dowolnego miejsca i odbierać wydruki z dowolnego urządzenia sieciowego, w którym skonfigurowano funkcję zwalniania wydruków. Daje to bardziej elastyczne możliwości drukowania, zapobiega powstawaniu stosów wydrukowanych dokumentów przy drukarkach, pozwala zachować poufność dokumentów (które w innym przypadku byłyby dostępne dla każdego) i zmniejsza koszty druku. Sam proces zwalniania zadań jest zabezpieczony i wymaga wprowadzenia w urządzeniu danych uwierzytelniających w postaci sieciowego identyfikatora użytkownika i/lub użycia karty identyfikacyjnej.


Automatyczny zapis certyfikatu (ACE)

Automatyczny zapis certyfikatu (ACE)Tworzenie certyfikatu urządzenia wystawionego przez urząd certyfikacji (UC) w celu ustanowienia połączeń SSL, IPsec i 802.1x dla urządzeń sieciowych zwykle trwa dość długo. Rozwiązanie ACE upraszcza procedurę w przypadku określonych urządzeń z obsługą aplikacji w środowisku usługi Active Directory, wymagając wprowadzenia jedynie ograniczonej liczby parametrów kontrolnych domeny i danych potwierdzających tożsamość użytkownika.


Obsługa bezstykowego uwierzytelniania za pomocą

Obsługa bezstykowego uwierzytelniania za pomocą kartyRozwiązania z zakresu uwierzytelniania kartą dostępu obejmują bezstykowe metody podstawowego uwierzytelniania. Opcja ta jest dostępna, gdy tożsamość użytkownika jest powiązana z bazą identyfikatorów zabezpieczających biura. Rozwiązanie weryfikuje identyfikator karty i zwraca informacje o użytkowniku, dzięki czemu urządzenie Lexmarka może uzyskać dostęp do wstrzymanych zadań drukowania oraz zidentyfikować źródło skanowanych dokumentów lub tożsamość użytkownika do innych celów.


Uwierzytelnianie kartą CAC/PIV i SIPRRozwiązanie

Uwierzytelnianie kartą CAC/PIV i SIPRRozwiązanie z zakresu uwierzytelniania za pomocą kart dostępu ogólnego (CAC) i osobistych kart identyfikacyjnych (PIV)<sup>1</sup> zabezpiecza przepływ pracy, zwiększając kontrolę nad bezpieczeństwem połączonych z siecią urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka wykorzystywanych w działaniach rządowych. Funkcje cyfrowego przechwytywania informacji wymagają najwyższego poziomu uwierzytelniania użytkownika, co zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i zabezpiecza najważniejsze dane. To samo rozwiązanie obsługuje także karty tokenowe SIPR (wykorzystujące inną aplikację do obsługi interfejsu karty), dzięki czemu możliwy jest dostęp do sieci w systemie SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network).


Secure Content Monitor

Secure Content Monitor Zmniejszenie ryzyka i konsekwencji powiązanych z naruszeniem zabezpieczeń fizycznych dokumentów. Rozwiązanie Secure Content Monitor1 jednocześnie monitoruje i kontroluje informacje zawarte w milionach dokumentów obsługiwanych przez drukarki i urządzenia wielofunkcyjne — np. drukowanych lub skanowanych — usprawniając firmowe procesy wykrywania, badania ipowstrzymywania wykroczeń.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka, skontaktuj się z nami już dziś.

1 Opcjonalnie