Lexmark Equipment Collection Program

Program zberu zariadení Lexmark (LECP)

Možnosti recyklácie a obnovy pre tlačiarne Lexmark po skončení životnosti. 

V rámci nášho záväzku udržateľnosti ponúka spoločnosť Lexmark zodpovednú voľbu pri likvidácii tlačiarní po skončení životnosti. Prostredníctvom programu LECP poskytuje spoločnosť Lexmark aj ďalšie možnosti, ako poskytnúť nový život vášmu vybaveniu.

Tento program sa nevzťahuje na záručné problémy týkajúce sa tlačiarní Lexmark. V prípade potreby záručnej výmeny alebo servisu tlačiarne, ktorá je stále v záruke, postupujte podľa pokynov dodaných s produktom. 

Proces dodržiavania predpisov

Spoločnosť Lexmark alebo jej priami zástupcovia financujú národný systém zberu odpadu. Všetky produkty obsahujúce elektronické časti sú označené podľa špecifikácie OEEZ a sú v súlade s európskou normou EN50419.

Obráťte sa na predajné kancelárie

Zákazníci, ktorí uprednostňujú lokálnu recykláciu svojho zariadenia namiesto používania programu vrátenia spoločnosti Lexmark, sa môžu obrátiť na naše miestne predajné kancelárie. Spoločnosť Lexmark alebo jej priami zástupcovia budú prinášať najlepšie možnosti recyklácie zariadení na konci životnosti.