Partnerstvo SAP | Lexmark Slovensko

Partnerstvo SAP

Hlavné informácie o systéme SAP

Papierový portál do ekosystému SAP®

Systémy tlače, skenovania a doručovania dokumentov od spoločnosti Lexmark zlepšujú získavanie a poskytovanie informácií v rámci systému SAP®, čím zvyšujú hodnotu vašej implementácie systému SAP a tým umožňujú výrazné zlepšenie nákladovej produktivity.

Investícia do systému SAP poskytuje organizáciám platformu na zavedenie najlepších postupov a podnecovanie zlepšení v oblastiach viditeľnosti informácií, spolupráce a efektívnosti obchodných procesov. Pracovné postupy SAP účinne redukujú postupy založené na toku papierových dokumentov interného pôvodu v rámci organizačných procesov. Na úspešné dokončenie až 40 % obchodných procesov sú však stále potrebné papierové dokumenty z externých zdrojov. Výstupné systémy spoločnosti Lexmark môžu týmto organizáciám poskytnúť príležitosť zvýšiť účinnosť a efektívnosť svojich ekosystémov SAP integrovaním systémov na snímanie dokumentov s cieľom znížiť závislosť od papierov.

Cenami ovenčené systémy spoločnosti Lexmark založené na multifunkčných produktoch, ktoré využívajú softvér Lexmark Document Distributor, dokážu zachytiť údaje z papierových dokumentov vstupujúcich do obchodného procesu, vymeniť si tieto údaje so systémom SAP a spustiť príslušný pracovný postup SAP. Systémy spoločnosti Lexmark slúžia ako prispôsobený portál do systému SAP, pričom používateľom umožňujú spúšťať úlohy pracovného postupu SAP ako súčasť procesu zhromažďovania údajov.

Systémy spoločnosti Lexmark navyše poskytujú riešenia pre optimalizovanú tlač zo systému SAP, čím umožňujú riadiť formátovanie údajov na výstupe a zabezpečenie doručovania dokumentov. Tieto riešenia vám nielen umožnia lepšie riadiť a spravovať výstup, ale vám tiež poskytnú platformu na elimináciu významného množstva zbytočných strán, čo znamená výhodu udržateľnejšieho prostredia.

Spoločnosť Lexmark je už viac ako desať rokov globálnym technologickým partnerom a globálnym softvérovým partnerom spoločnosti SAP. Spoločnosti SAP a Lexmark spoločne vyvinuli prvú tlačiareň Unicode, ako aj možnosti zjednodušenej tlače formulárov a čiarových kódov. Riešenia spoločností Lexmark a SAP pomáhajú spoločnostiam po celom svete zlepšovať spôsob, akým vytvárajú, tlačia a doručujú dokumenty zo systému SAP.

Get Started

Click here to contact Lexmark