På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Översikt över företaget

Ett världsomspännande företag som säljer bildhanteringslösningar

Lexmark skapar innovativa bildhanteringslösningar och tekniker som hjälper kunder världen över att på ett enkelt, effektivt och överlägset sätt skriva ut, skydda och hantera information. Genom att kombinera innovativ teknik med gedigen branschkunskap kan Lexmark förenkla den komplexa skärningspunkten mellan digital och utskriven information inom detaljhandel, finansiella tjänster, sjukvård, tillverkning, utbildning och myndigheter.

Lexmark grundades år 1991 och är erkänd som global marknadsledare inom bildhanterings- och utskriftstekniklösningar och Managed Print Services av många marknadsanalytiker inom teknikbranschen. Lexmark säljer sina produkter och tjänster i över 170 länder och har sitt huvudkontor i Lexington i Kentucky.

Hållbarhet

Lexmark fokuserar på en cirkulär ekonomi och tillhandahåller hållbara lösningar under hela skrivarens livscykel. Från och med vår produktdesign för effektiv användning, till återanvändning och återvinning, strävar vi efter en renare, smartare och mer hållbar framtid där vi lever och arbetar.
Ta reda på mer om Lexmarks hängivenhet för hållbarhet?

Skapa livslånga kundrelationer

Lexmarks företagskultur innehåller ett starkt samarbete och en djup tvåvägskommunikation med våra kunder genom både de lösningar som vi utvecklar och den pågående kundvård vi ger. Det här exceptionella engagemanget i våra kunder resulterar i hög kundlojalitet som ligger över 95 procent för vår kundbas över hela världen. 

Socialt ansvar ingår i vår verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som leder till en bättre värld genom att fokusera på människor, vår miljö och de samhällen vi lever och arbetar i. I vår strävan efter bästa möjliga hållbarhet, har Lexmarks engagemang i företagets sociala ansvar en global omfattning, med en avvägning mellan ekonomi, miljö och sociala faktorer.

Vår respekt för dessa principer gäller inom vår egen organisation och i den mån som det påverkar våra partner. Vi utökar vårt engagemang även ytterligare genom att utveckla lösningar som hjälper våra kunder att uppnå sina egna mål i hållbarhet.