Översikt över företaget

Ett innovativt, globalt företag för utskriftsslösningar

Lexmark skapar innovativa IoT- och molnbaserad utskriftssteknologi som hjälper kunder i över 170 länder världen över att uppnå sin vision om förenkling i utskrift, säkerhet, besparingar och hållbarhet.

Genom att kombinera innovativa teknologier, gedigen branschexpertis och enastående kundengagemang hjälper vi till att eliminera IT-bördan, möjliggöra digital omvandling samt öka besparingarna och flexibiliteten inom detaljhandel, finansiella tjänster, sjukvård, tillverkning, utbildning, myndigheter och mer.

Lexmark grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Lexington i Kentucky och är erkänd som en global ledare inom utskriftslösningar, tjänster, lösningar och säkerhet av många marknadsanalytiker inom teknikbranschen.

Skapa livslånga kundrelationer

Lexmarks företagskultur innehåller ett starkt samarbete och en djup tvåvägskommunikation med våra kunder genom både de lösningar som vi utvecklar och den kundvård vi ger. Detta enastående kundengagemang resulterar i kundlojalitetsnivåer som överstiger 95 procent i vår världsomspännande kundbas för hanterade utskriftstjänster.

Socialt ansvar ingår i vår verksamhet

Det globala medborgarskapet på Lexmark börjar med att vi ger våra kunder innovativa produkter och tjänster av hög kvalitet på ett miljömässigt och socialt ansvarstagande sätt, inklusive produkter och lösningar som hjälper kunder att uppnå sina egna mål i hållbarhet.

Åtagandet till hållbarhet omfattar vår verksamhet där vi implementerar kostnadseffektiva bästa praxis för energibevarande, smart vattenanvändning och minskat avfall. Det omfattar även Lexmarks anställda som engagerar sig att ge support till vårt samhälle för att skapa en smartare, säkrare framtid där vi bor och arbetar.

Lexmark implementerar bästa praxiser för global hållbarhet som ständigt behöver förbättras år efter år. Mer information finns i Lexmarks rapport om företagets sociala ansvar