Device Certifications | Lexmark Türkiye

Device Certifications

Genel Bakış

Ortak Kriterler, bir dizi zorlu ve tekrarlanabilir testin ardından, sistemlerin güvenlik fonksiyonelliğini doğrulayan bir çerçeve sunar. Bu çerçeve dahilinde, katılımcı ülkelere, test edilen ürünlerin uluslararası kabul gören güvenlik işlev kriterine uygun olduğu teminatı verilmiş olur. Lexmark Yazıcıları, uluslararası onaylı, bağımsız bir laboratuvar tarafından, en güncel politikaları içeren kılavuzlar uyarınca onaylanmıştır. Son iki değerlendirme döngüsü boyunca, Lexmark ürünleri, CCRA onaylı IEEE 2600 koruma profilleri kullanılarak onaylandı. IEEE 2600 koruma profili, basılı kopyayla ilgili güvenlik tehditleri ile bu tehditlerle mücadele etmek için gerekli olan güvenlik işlevselliğini tanımlamak ve bir sınıf dahilindeki basılı kopyayla ilgili güvenlik cihazlarını test ederek teminat sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bir ülke tarafından değerlendirilmiş olup Ortak Kriterler çerçevesinde tanımlanan gereklilikleri karşıladığı görülen bir ürün, ABD Ulusal Bilgi Güvenlik Ortaklığı'nın (NIAP) da kabul ettiği Ortak Kriterler Tanıma Anlaşması'nı (CCRA) imzalayan diğer tüm ülkelerde geçerli bir değerlendirmeye sahiptir. Uygulamada bu, CCRA'yı imzalayan hükümetler için yeni genel satın alma gerekliliklerinin kabul edilmesine sebep olabilir.

Bazı durumlarda Lexmark, benzer model numaralarıyla listelenmiş iki veya daha fazla ayrı değerlendirmeye sahip olabilir.  Bazı Lexmark cihazları sabit sürücüyle gönderilir veya başka işlevsel farklılıklara sahiptir. Bu durumlarda, cihazın güvenlik özelliklerini onaylamak için ek güvenlik hedefleri gerektiğinden bu işlem gerçekleştirilir. Onaylanmış diğer cihazların eklenmesiyle, Lexmark müşterilerine kendi iç güvenlik gerekliliklerini karşılayan doğru cihazı seçmeleri için daha fazla seçenek sunulmuş olunur.

Avantajları

  • Üçüncü taraf onayları, müşteriye güvenlik özelliklerinin üretici tarafından iddia edildiği gibi cihazı koruduğu teminatını verir.
  • Cihazlar, 2600-2008 IEEE Bilgi Teknolojileri Standardı'na uygun olarak onaylanmıştır: Basılı Kopya Cihazı ve Sistem Güvenliği
  • Lexmark cihazları üzerinde birbirinden farklı iki tür onaylama işlemi gerçekleştirilir. Bunlar, sabit sürücülü ve sabit sürücüsüz cihazlar için onaylama işlemleridir.

Mevcut Sertifikalar

Protection Profile for Hardcopy Devices [HCD], version 1.0

Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622 and CX625 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, and XC9265 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, and XC8160 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CS921 and CS923 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C6160 and CS820 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers with firmware version MXTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers with firmware version CXTZJ.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725h and XC4150 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725 and XC4140 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C4150, CS720 and CS725 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers with firmware version MXTGM.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers with firmware version MSTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)

ISO 27001 Certificate

ISO / IEC 27001 : 2013
Information Security Management System

UL Cybersecurity Assurance Program Certificate

UL 2900-1
Lexmark CS720, CS725, CS820, C4150, C6160, CX725, CX820, CX825, CX860, XC4140, XC4150, XC6152, XC8155 and XC8160.

Değerlendirme Teminat Seviyesi (EAL) 3

Lexmark MFP wHD, CSEC, sürüm 1.0, 2017-03-15, 16FMV1481-45:1
Lexmark CX725h, CX820, CX860, XC4150, XC6152, XC8155, and XC8160
 Lexmark MFP woHD, CSEC, sürüm 1.0, 2016-03-11, 15FMV84-47:1
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
Lexmark MFP wHD, CSEC, sürüm 1.0, 2016-03-11, 15FMV5784-48:1
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, MX910, MX911, MX912, XM7155, XM7163, XM7170, XM9145, XM9155, XM9165, CX510h, and XC2132

Değerlendirme Garanti Seviyesi (EAL) 2

CCEVS-VR-VID10511-2014
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
CCEVS-VR-VID10512-2014
Lexmark MS610e, MS810e, MS812e, M3150, M5155, M5163, M5170, and CS510
CCEVS-VR-VID10373-2011
Lexmark X466, X656, X658, X738, X860, X862, and X864
Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS Approved Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS-VR-VID10510-2014
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, XM7155, XM7163, XM7170, CX510h, and XC2132
CCEVS-VR-10456-2012
Lexmark X548, XS548, X792, XS796, X925, XS925, X950, X952, X954, XS955 and 6500e Scanner (with T650, T652, or T654 Printer)
CCEVS-VR-VID10369-2011
Lexmark X463, X464, X651, X652, X654, X734 and X736