Nová značka Lexmark | Lexmark Česko

Odhalili jsme novou značku Lexmark, která odráží naše rozšířené portfolio informačních technologií podnikového software, tiskového hardware a spravovaných tiskových služeb.

New Lexmark ROW hero image
hands focus

Podívejte se na zítřek jinýma očima se všemi potřebnými informacemi

Každý den spoléháte při své práci na řadu zdrojů – kombinaci technologií, procesů a lidí, kteří jsou často mimo váš dohled a kontrolu. Když se tyto kousky skládačky nespojí správným způsobem ve správnou dobu, naruší to produktivitu a ovlivní to váš konečný výsledek.

Ve společnosti Lexmark vám pomáháme spojit vaše lidi a procesy s informacemi, které potřebují, a když je potřebují – na to se zaměřujeme. 

Mapa: Pomáháme vám vidět, kam směřujete

Společnost Lexmark je globální technologická společnost zaměřená na zákazníky vytvářející řešení pro různé obory pomocí portfolia vlastního výkonného podnikového softwaru, hardwaru a služeb. Naše řešení automatizují komplexní procesy, spojují velké objemy informací a podporují lepší rozhodování na základě komplexnějších pohledů na relevantní informace.

Naší prací je usnadnit práci vám. Na začátku musíme pochopit vaše potřeby a jak vám můžeme pomoci. Společně zmapujeme naše technologie a odborné znalosti z daného oboru, abychom jasně stanovili kam směřujete, jak se tam dostat a jaké budou možnosti, které se pro vás otevřou, když budou vaše týmy pracovat efektivněji. 

Most: Přemostění mezery mezi vámi a informacemi

Správa informací je jednou z největších aktuálních výzev, které stojí před organizacemi. Naše technologie mohou pomoci. Společnost Lexmark vám pomůže přemostit mezeru mezi informacemi na papíře a v digitální formě, mezi nestrukturovanými a strukturovanými informacemi, abyste viděli přesně to co potřebujete – když to potřebujete – najednou a uspořádaně.

A výsledek? Lepší zobrazení a kontrola procesů a informací, které udržují vaši činnost v chodu, a schopnost provádět na základě těchto informací lepší obchodní rozhodnutí. 

Cesta vpřed: Otevírání dalších možností

Jak vaše firma roste a adaptuje se, čelíte novým a složitým informačním výzvám, které ještě před pár lety ani nebyly na obzoru. Partnerství se společností Lexmark znamená, že budete tyto výzvy řešit předem a vaše organizace bude připravená v budoucnu uspět.

V současnosti řešíme jedinečné potřeby správy informací organizací ve více než 170 zemích a jsme uznávanou vedoucí firmou v oboru v oblasti softwaru, hardwaru a služeb; ale především v oblasti spokojenosti zákazníků. Podívejte se, co můžeme udělat pro vás.

file

Možná jste si všimli, že Lexmark má nový vzhled! 

Přečtěte si další informace o naší nové vizuální značce. 

 


Connect with our expanded portfolio: