Distributed Intelligent Capture Solution | Lexmark Česko

Distributed Intelligent Capture Solution

Objevte efektivní způsoby zpracování dokumentů

Víte, jak neefektivní procesy ovlivňují vaši činnost, od dodavatelů, po zákazníky a prodej? Distributed Intelligent Capture Solution od společnosti Lexmark vám umožní zlepšit tok informací u obchodních procesů a lépe sloužit vašim zákazníkům.

V dnešním prostředí založeném na informacích může způsob zpracování důležitých dat vaši činnost podpořit nebo podlomit. Uděláte to správně a jste zlatí. Uděláte jeden chybný záznam a můžete přijít o čas, peníze i zákazníky. Právě proto je důležité dostat správné informace ke správným osobám ve správnou dobu a ve správném formátu.

Ve společnosti Lexmark pomáháme organizacím zlepšovat procesy, které jsou pro jejich činnost zásadní. Pomocí řešení Distributed Intelligent Capture rychle převedete nákladné procesy náchylné k chybám na přímočaré operace generující příjmy a přidanou hodnotu. Po automatizaci těchto procesů se mohou vaši zaměstnanci více zaměřit na to opravdu důležité – na rozvíjení činnosti vaší firmy a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Jak to funguje

Řešení Distributed Intelligent Capture Solution od společnosti Lexmark rozpozná téměř jakýkoli typ dat z různých míst a v různých jazycích. V důsledku toho je snadnější než kdykoli dříve zlepšit rychlost a přesnost zpracování dokumentů a současně snížit celkové náklady. Omezte nebo eliminujte nutnost ručního zadávání dat do vašich operací a přičtěte si k dobru získané úspory.

Prostřednictvím našich zkušeností s některými z největších značek ze světa financí, zdravotní péče a maloobchodu jsme pochopili, že skutečné efektivity procesů se dosahuje kombinací lidí, procesů a technologie. Ať potřebujete zpracovat stovky, tisíce nebo miliony dokumentů, naše řešení od jediného dodavatele lze přizpůsobit vašim pracovním tokům. Je to jen jeden z dalších způsobů, jak vám společnost Lexmark pomáhá, abyste pracovali chytřeji, nikoli tvrději.

Chcete-li se dozvědět, jak pomůže řešení Distributed Intelligent Capture Solution od společnosti Lexmark vašemu podniku fungovat efektivněji, klepněte sem

Pracovní tok s pomocí řešení Distributed Intelligent Capture

  1. Naskenujte dokument pomocí multifunkční tiskárny Lexmark a dokument bude automaticky převeden do správné digitální podoby.
  2. Software Lexmark Document Distributor+ nasměruje dokument do softwaru Brainware.
  3. Software Brainware Software data z dokumentu zpracuje, roztřídí a extrahuje.
  4. "Pokud je při ověření zjištěna chyba (např. nečitelný text nebo chybějící stránka v dokumentu), upozorní na to jak software Lexmark Document Distributor+, tak software Brainware.
  5. Data nebo dokument v digitální podobě se nasměruje do úložiště příslušného zákazníka a provede se indexace umožňující snadné načtení.
dic flow chart

Distributed Intelligent Capture Solution

Distributed Intelligent Capture Solution od společnosti Lexmark vám umožní poskytovat správné informace, ve správnou dobu, ve správném formátu – což vám umožní lépe sloužit vašim zákazníkům.

Klepnutím sem stáhněte brožuru

intelligent capture video

Anthony Jackson

Manager, Worldwide Solutions Software _Marketing Group, vysvětluje výhody řešení Distributed Intelligent Capture Solution.

Shlédnout video