Lexmark Cartridge collection Programme | Lexmark Česko

Lexmark Cartridge collection Programme

Ochrana životního prostředí je součástí naší povahy.

Jako poskytovatel tiskových řešení, společnost Lexmark každý rok vyrábí a distribuuje milióny kusů spotřebního materiálu, včetně inkoustu, toneru a papíru. Přestože během životního cyklu tiskárny je největším dopadem na životní prostředí papír, je naší společnosti jasné, že by se nemělo zapomínat na vliv tiskových kazet. Každá tisková kazeta je dílem inženýrské práce a koncovému uživateli má poskytnout nejlepší kvalitu tisku. Spotřební materiál Lexmark je vyvinut tak, aby se vracel a recykloval a nebyl pouhým odpadem. Více informací.

Lexmark implementuje program sběru kazet společnosti Lexmark, aby vás, našeho zákazníka, povzbudil jednoduše recyklovat prázdné tiskové kazety Lexmark. Tento program je navrhnutý tak, aby vám pomohl zabezpečit, že se prázdné tiskové kazety Lexmark správně sesbírají, opětovně použijí nebo zrecyklují. Výsledkem je méně tuhého odpadu a menší spotřeba zdrojů. Program sběru kazet společnosti Lexmark je pro zákazníka vždy bezplatný a je navržen tak, aby ho bylo snadné používat.

Jak můžete vrátit prázdné kazety inkoustových tiskáren

Jak můžete vrátit prázdné kazety laserových tiskáren