ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOSTI A PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Povinnosti výrobce

  • Lexmark Česká republika a distributoři, AT Computers a SWS, jsou zapojeny do systému REMA., Systém podpořený vládou České republiky, který stanoví, sběru a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností..

Další informace naleznete zde: 

rema

Možnosti uživatelů

  • Domácí uživatelé mohou odhazovat odpadní elektrická a elektronická zařízení do vyhrazených nádob nebo
  • Při nákupu nového zařízení mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení bezplatně vracet prodejci.